Neběhá vám to? Zima skončila a vy stále nejste ve formě? Laboratoře mohou odhalit skryté problémy ve vaší výkonnosti

Autor: Redakce | Zpravodaj | 2. 5. 2019

Praha, 3.5.2019 (EUC)

Každý sportovec musí věnovat svému zdravotnímu stavu velkou pozornost, má totiž přímý vliv na jeho sportovní výkon. Důležitou součástí objektivního posouzení zdravotního stavu je i laboratorní vyšetření, zejména tehdy, pokud se objeví potíže s výkonností či se zdravím. Laboratorní vyšetření je neméně důležité i jako prevence, umožní včasné zjištění potíží, které by mohla nevhodná zátěž dále zhoršit.

Pro dosažení optimální kondice a výkonnosti se dnes prosazuje individuální přístup, jehož součástí je i znalost klíčových laboratorních parametrů sportovce. Posouzení důvodu změn v některých parametrech není vždy snadné, mohou být důsledkem více příčin, často je to možné až po vyhodnocení dalších informací od závodníka či trenéra. Jaká laboratorní vyšetření ale nejlépe ukážou na zdravotní stav sportovce? Mělo by jít o komplexní souhrnný obraz klíčových metabolických parametrů, ne o „střelbu od boku“. Co je pro sportovce opravdu podstatné? Zkusme se alespoň zjednodušeně podívat na to, co nám jednotlivá laboratorní vyšetření z pohledu sportovce říkají.

Krevní obraz – patří ke zcela zásadním vyšetřením. Transportní kapacitu pro kyslík do tkání, tedy i svalů zajišťují červené krvinky. Vyšetřuje se jejich počet, velikost, množství krevního barviva hemoglobinu, na který se kyslík váže a další parametry. Přenosová kapacita krve pro kyslík přímo ovlivňuje výkonnost, zejména u vytrvalostních sportů. Vyšetření krevního obrazu obsahuje i tzv. diferenciální rozpočet bílých krvinek. Ukazuje celkový počet bílých krvinek a jejich rozdělení na jednotlivé kategorie. Jednotlivé typy bílých krvinek mají specializované funkce. Změny jejich procentuálním zastoupení mohou ukázat na možné onemocnění – například bakteriální či virové infekce, které se opět projeví na výkonnosti sportovce.

Mezi vybraná vyšetření ukazující stav zdraví jaterních buněk a jejich případné poškození patří stanovení enzymů ALT (alaninaminotransferázy) a AST (aspartátaminotransferáza). Oba enzymy, zejména ale AST, se zvyšují i u poškození svalů. Poškození kosterního svalstva, ale i poškození srdečního svalu, dále signalizuje i vzestup CK (kreatinkinázy). Hodnoty všech uvedených enzymů mohou být zvýšeny i po větší námaze, například vytrvalostním běhu. Informaci doplní ještě vyšetření myoglobinu. Myoglobin je bílkovina kosterního a srdečního svalu, která funguje jako skladovací jednotka pro kyslík. Je podobná hemoglobinu, ale v kontaktu s krví se kyslík snadněji váže na svalový myoglobin nežli na krevní hemoglobin – a upřednostňuje tak přenos kyslíku do svalů. Běžně se myoglobin vyskytuje uvnitř svalové buňky, v případě poškození – intenzivním cvičením či poraněním svalu – však uniká do krve. Upozorní tak na možnost přetrénování nebo nedostatečné regenerace svalu.

Dusík metabolizovaný z proteinů je v játrech přeměňován na odpadní produkt ureu (močovinu), která ukazuje celkový bílkovinný obrat v organismu. Hladina kreatininu, další odpadní látka, ukazuje na objem svalové hmoty a míru svalové aktivity. Při normální funkci ledvin mohou zvýšené hladiny obou látek ukazovat na přetížení, při déle trvajícím zvýšení již spíše na přetrénování.

Vyšetření tzv. lipidového profilu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice. LDL-cholesterol (tzv. „špatný cholesterol“) jsou převážně tukové částice sloužící k transportu cholesterolu z jater do dalších částí těla, kde je využíván. Zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem. HDL-cholesterol (tzv. dobrý cholesterol) – zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Triacylglyceroly jsou tukové částice sloužící jako zdroj (skladování) energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšují riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu. Sportovní aktivity pomáhají snižovat hladiny cholesterolu.

Vápník a hořčík se společně s vitaminem D podílí na správné funkci a výstavbě kostí, svalů včetně srdečního, přenosu nervového vzruchu, mají vliv na imunitu. Vzájemné interakce jsou zde složité, pro rekreačního sportovce platí, že by měl být schopen doplnit tyto ionty běžnou vyváženou stravou. Vitamin D je spíše hormonem nežli vitaminem. Má zásadní vliv na udržení objemu i výkonnosti svalů. V zimním období je potřebné jej doplňovat, aby nedošlo ke zbytečnému snížení výkonu a velikosti svalové hmoty – tedy formy. Při dostatku slunečního záření s UVB složkou slunečního záření se vitamin D tvoří v kůži z cholesterolu. V zimním období UVB složka spektra ve slunečním záření ale chybí. V našich zeměpisných podmínkách je UVB záření ve slunečním svitu přítomno asi od poloviny dubna do poloviny září.

Ferritin a hladina železa. Přímý vztah mezi výkonem sportovce a anemií z nedostatku železa je dobře známý. Hlavní funkcí bílkoviny ferritinu je uskladnění železa v organismu. Dostatečné množství ferritinu je zásadní pro dostatečnou tvorbu hemoglobinu i myoglobinu, a tedy přenos kyslíku do svalů a jejich výkon. To platí samozřejmě v situaci, kdy sportovec nedrží zároveň nějakou razantní redukční dietu, spojenou často zároveň s intenzivním tréninkem, která by ovlivnila krevní obraz. Doplnění zásob železa v organismu tedy vyžaduje nejen suplementaci železem, ale i dostatek proteinů a energetických zdrojů pro tvorbu hemoglobinu (a normalizaci krevního obrazu) i myoglobinu.

Tyreotropní hormon (TSH) je velice citlivý indikátor správné funkce štítné žlázy. Reguluje produkci thyroidních hormonů, které ovlivňují spotřebu kyslíku a rychlost veškeré látkové výměny, fyzické a psychické zdraví, růst a vývoj tkání. Podílí se na mobilizaci tukových zásob a jejich využití jako zdroje energie. Zásadní význam správné funkce pro sportovní výkon je zde zřejmý.

C-reaktivní protein (CRP) je bílkovina, jejíž koncentrace v krvi rychle stoupají zejména u bakteriálních zánětů a umožňují tak s velkou pravděpodobností odlišit infekce bakteriální, které lze léčit antibiotiky, od virových.

Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří k základním laboratorním diagnostickým vyšetřením. V chemickém vyšetření moče se stanovuje řada látek, jako je cukr-glukóza, bílkovina, ketolátky, krev, leukocyty chemicky a dalších. V močovém sedimentu je vyhodnocována přítomnost červených a bílých krvinek, dalších buněk, krystalů, bakterií a dalších parametrů.

Laboratoře se dnes již snaží vyjít sportovcům vstříc a nabízejí vyšetření i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Patří mezi ně například Balíček Zdraví sportovce EUC Laboratoří. Poskytuje informace o klíčových tělních parametrech metabolismu a zdraví, navíc za příznivou cenu. Ihned lze tak upravit tréninkový i stravovací režim, doplnit, normalizovat či zahájit léčbu tam, kde laboratorní výsledky ukazují na možný patologický stav a předejít tak včas i možnému rozvoji vážnějšího onemocnění. Každý sportovec se snaží získat nad soupeřem výhodu. A ta může být i ve znalosti a úpravě klíčových metabolických parametrů.

 

MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří

 

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2018 investovala 708 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 29 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 12 mamocentrech,19 lékárnách a 16 laboratořích zaměstnává 1 900 lidí, kteří poskytnou péči 2 milionům pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz