Nebojte se zachránit život. První pomocí vás v září provede i váš lékárník

Autor: eliska | Zpravodaj | 29. 8. 2018

Praha, 30. srpna 2018 (ČLnK) – Každý rok se druhou sobotu v září koná Světový den první pomoci. Letos podruhé se do něj v rámci kampaně „Nebojte se zachránit život“ zapojí lékárníci po celém Česku. V týdnu od 3. do 9. září 2018 si mohou zájemci ve vybraných lékárnách osvojit základy první pomoci, kterou bohužel nemalá část populace neumí v případě krizové situace použít. Osvěta bude zaměřena jak na postupy první pomoci u dospělých, tak i u dětí. V lékárnách bude veřejnosti k dispozici zdarma praktická brožurka s radami o způsobu poskytování první pomoci, kterou si mohou lidé odnést domů a prostudovat si ji i s dalšími členy rodiny. Brožurku by si měli lidé uložit na dobře dostupném místě (v autě, k domácí lékárničce atd.), a v kritickém momentu ji při záchraně života využít.

Podle statistik Ústavu zdravotnictví a statistiky (ÚZIS) provedla záchranná služba za rok 2016 celkem 5 011 resuscitací. „S náhlým kolapsem člověka se může setkat každý z nás, a je to právě reakce zachránce, která rozhodne nejen o přežití pacienta, ale i o kvalitě jeho dalšího života. Při život ohrožujících stavech jde doslova o každou vteřinu, zachránce nemůže ztrácet čas váháním či hledáním správného postupu první pomoci. Měl by znát základní pravidla, jak nejlépe postupovat, aby postiženému pomohl a zároveň neohrozil další osoby, včetně sebe. Široké veřejnosti mohou s osvojením základů první pomoci poradit právě lékárníci v rámci kampaně Nebojte se zachránit život,“ uvádí ke kampani PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora (ČLnK) ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR věnují letošní kampaň s názvem „Nebojte se zachránit život“ osvětě v poskytování první pomoci u dospělých i u dětí. Farmaceuti ve více než 500 lékárnách po celé ČR zájemcům poradí, jaké zásady si osvojit a jak při záchraně prakticky postupovat: „Lékárníci patří mezi zdravotnická povolání, první pomoc je tedy součástí jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Nechat si od nich vysvětlit základy první pomoci je podle mě skvělá příležitost, jak se zdarma naučit zachránit to nejcennější, co máme – život,“ upřesňuje viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. V lékárnách bude veřejnosti k dispozici zdarma praktická brožurka, ve které jsou popsány první kroky při záchraně života – tedy jak vyhodnotit situaci a myslet na vlastní bezpečí, a jak správně postupovat při kompresi hrudníku a umělém dýchání.

O tom, jak je důležité umět zachránit život, hovoří i MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína, který je zároveň také odborným lektorem se zaměřením na poskytování neodkladné péče: „Podle zákona máte povinnost poskytnout první pomoc, pokud u toho nebude přímo ohrožen váš život. Poskytnout ji, a to včetně kardiopulmonální resuscitace, není příliš složité, zvláště pokud máte základní teoretické znalosti a ovládáte několik resuscitačních dovedností. Díky telefonicky asistované resuscitaci, kdy operátor/ka zdravotnické záchranné služby zachráncům radí, mohou dnes zachránit život i občané, kteří o poskytování první pomoci nevědí vůbec nic. Dle mého názoru by měla první pomoc patřit k základnímu vzdělání člověka, protože nikdy nevíme, kdy budeme i my sami potřebovat pomoc někoho jiného.“ Veřejnosti je volně k dispozici edukační video s názornými ukázkami první pomoci, kterou provádí MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. Video vzniklo za podpory společnosti Teva Pharmaceuticals CR.

Praktické rady k první pomoci během různých krizových situací naleznete také na pacientském webu  www.lekarnickekapky.cz  v sekci „Nebojte se zachránit život″. Web obsahuje několik článků popisujících život ohrožující situace
i způsob jejich řešení. Kromě první pomoci při autonehodě či zástavě srdce, jsou zde například i články věnované první pomoci při popáleninách, otravě oxidem uhelnatým nebo při otravě jedovatými houbami.

Seznam lékáren zapojených do kampaně „Nebojte se zachránit život″ naleznete na stránce: http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Seznam-lekaren.aspx.