Nečerpáte příspěvek od zdravotní pojišťovny? Převeďte jej na své dítě

Autor: Redakce | Zpravodaj | 5. 3. 2019

Praha, 6. března 2019 (ZP MV ČR) – Dospělí, kteří během roku nečerpají příspěvek své zdravotní pojišťovny, jej mohou využít ve prospěch svých dětí na očkování, preventivní prohlídky a vyšetření, ale například i na sportovní aktivity. Právě o příspěvek na sportovní pohybové aktivity byl podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) loni největší zájem. Pojišťovna za ně v roce 2018 vyplatila svým klientům více než 46 milionů korun. 70 % z této částky čerpali rodiče na sportovní aktivity svých nezletilých dětí.

Také v roce 2019 nabízí ZP MV ČR široké spektrum příspěvků v rámci fondu prevence. V případě, že dospělý klient nevyužije příspěvek pro sebe, má možnost jej postoupit svým dětem. V loňském roce byl jednoznačně největší zájem o příspěvek na sportovní a pohybové aktivity – tvořily zhruba třetinu celkových nákladů vyplacených z fondu prevence. „Pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na podporu prevence a zdravého životního stylu. V roce 2018 přispěla na sportování dospělých pojištěnců 13,7 milionů korun, o příspěvky na sportovní a pohybové aktivity dětí byl zájem více než dvojnásobný – vyplaceno bylo 32,5 milionů,“ uvádí Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Děti sportují málo, pojišťovna podporuje zdravý pohyb

Nedostatečné množství pohybu u mladé generace je celosvětový problém. Studie pod záštitou Světové zdravotnické organizace odhalila, že 80 % školních dětí v České republice má pohybové aktivity nedostatek.1 To vede ke vzniku svalové nerovnováhy, tzv. dysbalance. Ochablé držení těla, které je v dospělosti často příčinou ortopedických potíží, se podle nejnovějších průzkumů týká poloviny dětské populace.2V rámci našeho fondu prevence motivujeme klienty a jejich děti k aktivnímu životnímu stylu. Uvědomujeme si, že sport a zdravý pohyb obecně, je důležitou prevencí řady civilizačních chorob,“ popisuje Hana Kadečková.

Jak získat příspěvek

V letošním roce mohou dospělí klienti ZP MV ČR čerpat v rámci preventivních programů jednou ročně příspěvek 500 korun, děti do 18 let až 1 000 korun – dvakrát 500 korun z jednoho programu či 500 korun ze dvou různých programů. V případě, kdy oba rodiče postoupí příspěvek svému dítěti, může dítě do 18 let čerpat až 2 000 korun. Pro získání příspěvku je nutné vyplnit formulář se žádostí o příspěvek a přiložit originál dokladu o zaplacení zboží nebo služby. Žádost je nutné uplatnit nejpozději do jednoho měsíce od úhrady daného produktu, nejpozději však do 30 listopadu 2019. ZP MV ČR se letos chystá svým klientům z fondu prevence vyplatit částku ve výši 200 milionů korun, což je o 50 milionů korun více než v loňském roce.

 

Zdroje:

  1. Health Behaviour in School-aged Children; Dostupné z: https://www.mzcr.cz/dokumenty/rezorty-zdravotnictvi-a-skolstvi-spolupracuji-v%C2%A0ramci-strategie-zdravi-2020-na-p_16341_3801_1.html
  2. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. a kolektiv: Zdravotně preventivní pohybové aktivity; Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/docs/zdravotne_preventivni_pohybove_aktivity-skripta.pdf

 

 

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016, mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017, 2018 a 2019 a rovněž titulu Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.