Nedostatek praktických lékařů by mohly pomoci řešit částečné úvazky

Autor: Redakce | Zpravodaj | 9. 11. 2023

“Lékařky vystudují medicínu a pak stráví několik let přípravou k atestaci. Vedle práce ale chtějí většinou založit také rodinu. Ve chvíli, kdy jsou připraveny samostatně pracovat, vypadnou na několik let ze systému často jenom proto, že nemají dostupné hlídání pro své děti. To je bohužel často brzdí i v dalším profesním rozvoji a investice vložená do jejich studia se společnosti nevrací,” uvedla Javorská. Tyto lékařky by mohly pomoci s nedostatkem praktických lékařů v Česku. Podle Javorské jsou nyní odhadem desítky žen s atestací ze všeobecného praktického lékařství na rodičovské dovolené. “Kdyby pracovaly na částečné úvazky v ordinacích praktiků, máme tady rázem více lidí, kteří by se starali o pacienty a také odváděli daně do systému,” uvedla.

Částečných úvazků je podle ní v ordinacích praktiků minimum. “Dlouhodobě voláme po finančním zvýhodnění sdružených praxí, které by částečné úvazky praktickým lékařům poskytovaly. Mladí lékaři již nechtějí pracovat v ordinaci v módu jeden lékař a jedna sestra. Chtějí se více věnovat svým pacientům bez další administrativní zátěže, popřípadě skloubit práci praktického lékaře s jiným nástavbovým oborem, například geriatrií, záchrannou službou nebo paliativní medicínou. Výhodou sdružené praxe je také vzájemná zastupitelnost lékařů, ordinace se nemusí zavřít například během dovolené, přičemž péče o pacienty zůstává zachována,” uvedla lékařka.

Zaměstnání formou částečných úvazků upřednostňuje i řada mladých lékařů. Pomoci by to mohlo i na venkově, kde lékařů ubývá. Částečné úvazky lékaři před atestací podle průzkumu SVL ČLS JEP preferují. “Lékařky v předatestační přípravě preferovaly tuto možnost v 82,5 procenta případů. Poměrně překvapivě ji výrazně preferovali i muži, a to v 64 procentech případů,” uvedl praktický lékař z Hošťálkové na Vsetínsku a člen výboru SVL ČLS JEP David Halata. “Dnešní mladí lékaři už nechtějí 40 let dělat to samé, přejí si rozložit síly mezi více oborů a také trávit více času s rodinou. V každém případě nám ale nevychází matematika, že jeden mladý lékař nahradí jednoho odcházejícího, kvůli stárnutí populace a zvýšeným nárokům na péči jich bude v primární péči potřeba mnohem víc. S tím však ve svých formách podpory stále nepočítají pojišťovny, kraje nebo ministerstvo,” uvedl Halata. Mladí lékaři podle něj stále více upřednostňují sdružené praxe, které zastřešují více lékařů v jedné ordinaci. Podle Javorské je v zahraničí trendem, že se sdružují i jiné zdravotnické profese.