Nedostatek testosteronu z pohledu sexuologa

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 2. 2018

Praha, 27.2.2018 (MUDr. Pavel Turčan)

Nedostatkem testosteronu trpí nejčastěji muži po padesátém roce života. V posledních letech se s ním ale bohužel díky špatnému životnímu stylu, stresu a pracovní vytíženosti setkáváme i u mladších mužů. Testosteron se totiž nejvíce tvoří v noci a brzkých ranních hodinách ve fázi hlubšího spánku. Proto jeho nedostatek ohrožuje mimo jiné workoholiky a muže ve stresu, kterým mozek i v noci pracuje na plné obrátky.

V praxi sexuologa se s nedostatečnou hladinou testosteronu setkáváme v několika oblastech.

Nedostatek testosteronu jako příčina neplodnosti

U mladších mužů se nejčastěji setkáváme s nedostatkem testosteronu v souvislosti s poruchami plodnosti. Dostatečná hadina testosteronu je totiž nezbytná pro správnou tvorbu spermií. Doprovodné příznaky, jako jsou vyšší únava, nižší chuť na sex nebo slabší erekce, muž obvykle přisuzuje přepracování a stresu a nikoli nedostatku testosteronu.

Při řešení problému s neplodností se pacientům zpravidla nepodává testosteron, ale léky, které stimulují varlata k vlastní hormonální produkci. Může se stát, že se situace následně upraví a produkce testosteronu se poté dlouhodobě normalizuje. Bohužel mnohem častější jsou případy, kdy se po vysazení stimulační léčby muž opět dostává do stejné situace jako před léčbou neplodnosti.

Testosteron až po léčbě neplodnosti

Pokud má muž v mladším věku i po léčbě neplodnosti nízké hladiny testosteronu, přichází v úvahu dlouhodobá substituční terapie testosteronem. Na trhu je k dispozici testosteron ve formě perorálních tablet, injekcí s kratším (třítýdenním) aplikačním intervalem či injekcí tzv. depotních (postupně se uvolňujících) s intervalem až 3 měsíce. Nejnovější a nejšetrnější je aplikace testosteronu ve formě trans dermálního gelu.

Nedostatek testosteronu jako důvod poruch erekce

Kromě potíží s plodností se nejčastěji setkáváme s nízkou hladinou testosteronu při poruchách erekce a při poklesu či ztrátě chuti k sexu neboli sexuální apetenci.

Zvláště u poruch erekce ale nemusí být nedostatek testosteronu jedinou příčinou. Erekce je totiž rovněž závislá na kvalitě cév. Pokud jsou cévy zanesené cholesterolem, vazivem, tuky atd., může se snížit přítok krve potřebný k udržení dostatečné erekce a zároveň se snižuje množství chemických látek a enzymů v cévní výstelce (endotelu), které pomáhají erekci vyvolat a udržet. Tady se nedostatek testosteronu uplatňuje mimo jiné i jako sekundární faktor – cévní problémy bývají totiž u mužů s nedostatkem tohoto hormonu častější. Úprava hladiny testosteronu může být tedy prospěšná i v těchto případech, ale nemusí vždy vést k okamžité nápravě problémů s erekcí. Obvykle je nutná dlouhodobější aplikace.

Léčba testosteronem může pomoci v partnerské krizi

Nízká hladina testosteronu opět nemusí být jediným faktorem snižující sexuální apetenci. Na vině mohou být také zvýšená hladina prolaktinu, vztahové problémy, psychické potíže atd. Úprava hladiny testosteronu může mít v indikovaných případech své místo i zde.

Muži totiž na nízkou hladinu testosteronu reagují velice podobně jako ženy na nízkou hladinu estrogenu. Bývají tedy, podobně jako ženy, citlivější, náladovější a vztahovační. I vtipná poznámka, kterou by jinak přešli s nadhledem, se jich může více dotknout, mívají spíše sklony k depresivním náladám atd. Výše uvedené stavy mohou mít za následek napětí ve vztahu, partnerské rozepře, nedorozumění a komunikační problémy, které se mohou vhodnou léčbou s úpravou hladiny testosteronu výrazně zlepšit.

Nedostatek testosteronu, jak vyplývá z výše uvedeného, neovlivňuje tedy jenom sexuální funkce muže, ale i jeho okolí a zároveň i jeho duševní a fyzické zdraví. Léčbu testosteronem by měl řídit lékař, který dané problematice rozumí (androlog, urolog). I mezi lékaři jsou totiž stále rozšířené mýty o substituční léčbě testosteronem a její bezpečnosti. Pokud je ale léčba testosteronem indikovaná (je prokázáno lékařským vyšetřením, že je pro pacienta vhodná a doporučená), je rovněž i bezpečná a její přínos pro pacienta je významný.

 

Méně známá fakta

  • nízká hladina testosteronu se týká stále častěji i mladších mužů

  • testosteron se nejvíce tvoří ve fázi hlubšího spánku

  • hladinu testosteronu negativně ovlivňuje stres

  • muži na nízkou hladinu testosteronu reagují velice podobně jako ženy na nízkou hladinu estrogenu (nižší sexuální apetence, únava, větší citlivost, deprese)

  • gelová forma testosteronu se aplikuje na ramena a paže

V ordinaci sexuologa – časté mýty

  1. Pokud mám na těle poměrně hustý porost ochlupení a dobře mi rostou vousy, mám dostatek testosteronu.

Tato mylná představa je bohužel často zakořeněná i mezi lékaři. Tvrzení však platí pouze částečně. Růst vousů a tělesného ochlupení je ovlivněn více faktory a jedním z nich je i genetika, citlivost cílových tkání na testosteron, množství receptorů pro testosteron a další. Poměrně často se stává, že i muži s dobrým růstem vousů a ochlupení mohou mít nízkou hladinu testosteronu a potřebují pomoc odborníka.

  1. Fyzická aktivita podporuje tvorbu testosteronu, a pokud aktivně sportuji, tento problém se mě týkat nemůže.

To, že fyzická aktivita podporuje tvorbu testosteronu, je pravda. Skutečností ale je, že se sexuologové v praxi setkávají s mnoha profesionálními sportovci s nízkou a nedostatečnou hladinou testosteronu. I když bylo tělo schopné se na danou skutečnost v něčem částečně adaptovat, tvorba spermií je výrazně ovlivněná a je zde třeba začít s léčbou.

  1. Žen se nízká hladina testosteronu netýká.

Každý z nás má v sobě mužské i ženské pohlavní hormony, ale u každého pohlaví jsou v jiných hodnotách a v jiném poměru. Ženy s nízkou hladinou testosteronu poměrně často trpí například poklesem zájmu o sex. Při jeho doplňování u nich ale musíme být velmi opatrní a podávat jej ve velice malých dávkách, aby u nich nedošlo k fyzickým změnám a nestaly se z nich tak trochu „mužatky“.

  1. To, že mám „pár kil navíc“ hladinu testosteronu neovlivňuje.

Pravdou je, že muži s obezitou trpí problémy v sexu (například poruchou erekce) častěji. Obezita sama je rizikovým faktorem pro rozvoj erektilní dysfunkce, navíc v tukové tkáni se více tvoří estrogeny, které mohou tvorbu testosteronu brzdit. Zhubnutí by mohlo muži výrazněji pomoct ve zlepšení potíží, ale při nízké hladině testosteronu jde i hubnutí obtížněji a pomaleji. Úprava hladiny testosteronu může pomoct v podpoře růstu svalové hmoty a její regeneraci po fyzické aktivitě. Tím je podpořeno rychlejší a lepší spalování a i hubnutí jde většinou lépe.