Nemocné s CHOPN může ohrozit i obyčejná chřipka

Autor: eliska | Zpravodaj | 21. 2. 2016

Praha, 22. února 2016 – Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) se označuje skupina onemocnění plic a dýchacích cest, která se projevují zejména dušností, kašlem a obtížným vydechováním.1 Je příčinou vysoké nemocnosti a ve statistikách úmrtnosti se řadí na 6. místo. V České republice touto nemocí trpí až 800 000 osob2, 2 – 3x častěji se vyskytuje u mužů.1 Na CHOPN u nás každý rok umírá 2 500 lidí.2,10 Významnou roli zde hraje prevence. Velmi důležité je proto nekouřit, omezit pohyb ve znečištěném prostředí a vyvarovat se infekcí.3

 

CHOPN je zánětlivé onemocnění průdušek vyvolané drážděním vdechovanými škodlivými látkami, přičemž až v 80 – 85 % se jedná o poškození toxickými produkty z cigaretového kouře.2 V plicích jejich následkem dochází k nevratným změnám, které se projevují narůstajícím zužováním průdušek (tzv. obstrukcí), nadměrnou tvorbou hlenů, otokem stěny průdušek a narušením struktury plicních sklípků (tzv. emfyzémem neboli rozedmou plic). Nemocní s CHOPN pak musí vynaložit zvýšené úsilí při výdechu a trpí chronickým kašlem s vykašláváním hlenu. Rovněž se často zadýchávají, protože se jim zmenšuje kapacita plic, kde probíhá vlastní výměna kyslíku.1,2

Cílem léčby CHOPN je zmírnit příznaky, zabránit progresi nemoci, zvýšit toleranci tělesné zátěže, zlepšit celkový zdravotní stav, zamezit komplikacím a vzplanutí nemoci (tzv. exacerbacím) a snížit úmrtnost. Léčba s sebou nese omezení či úplné vyloučení rizikových faktorů – především to znamená konec s kouřením (i pasivním), ale také omezení kontaktu s prachem a chemikáliemi a pohybu ve znečištěném domácím i venkovním prostředí.4 Mezi další rizika, kterým je potřeba se vyhnout, patří infekce, protože jsou častou příčinou exacerbací CHOPN. To se týká zejména virových infekcí, u bakteriálních nastávají méně.5

V průběhu chřipkové sezony hrozí pacientům s CHOPN větší obtíže. Jsou pak více náchylní k  nachlazení, chřipce a zápalu plic. Jakákoli infekce dýchacích cest nemocným s CHOPN ztěžuje dýchání a způsobuje další poškození plicní tkáně. Pacient pak často končí v nemocnici a v krajním případě může být i v ohrožení života,“ říká MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem ČOPN.

Obecně u plicních onemocnění se odhaduje až 120x větší nárůst úmrtnosti způsobené právě chřipkou.7 Pacientům s CHOPN se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které má na onemocnění příznivý vliv.1,6, Je prokázáno, že se díky němu sníží počet exacerbací CHOPN až o 75 %.8 Lidé trpící onemocněním dýchacích cest se řadí mezi rizikové skupiny a mají každoročně nárok na očkování proti chřipce zdarma.9

Více informací o CHOPN pro pacienty je k dispozici na stránkách Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN) – www.copn.cz

 

Zdroje:

1. MUDr. Stanislav Kos, CSc.: Záhadná zkratka – CHOPN. Alergie, astma, bronchitida 4/2002. Dostupné z: http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2002/4_2002/06_chopn_aab_4_02_web_zabezp.pdf

2. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Rok prevence 2015. Dostupné z: http://www.rokprevence.cz/upload/files/brezen/TM_Prevence%20plicnich%20nemoci.pdf.pdf

3. Prof. MUDr. Vladimír Vondra, Dr.Sc.: CHOPN a ASTMA shody a rozdíly. Dostupné z: http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2010/02/06_chopn_aab_2_2010_web_zabezp.pdf

4. Doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.: Chronická obstrukční plicní nemoc Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Dostupné z: http://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-2008-2012/CHOPN-2008.pdf

5. Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.: Péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v „zimním období“. Dostupné z: http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2013-01/22-Pece-o-nemocne-s-CHOPN.pdf

6. Chřipka a pacienti s CHOPN: očkovat dvojnásobně? Dostupné z: http://www.prolekare.cz/novinky/chripka/chripka-a-pacienti-s-chopn-ockovat-dvojnasobne-61?confirm_rules=1

7. Barker WH at al. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med, 1982; 142(1): 85-9

8. Menon B, et al. Comparison of outpatient visits and hospitalisations, in patients with chronic obstructive pulmonary disease, before and after influenza vaccination. Int J clin Pract, 2008;62(4):593-8

9. http://www.ockovaniprotichripce.cz/strana/zobrazit/rizikove-skupiny

10. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN (2013)

http://www.pneumologie.cz/guidelines/

 

 

 

 

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

 

 

 

 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300