Nemocnice Na Bulovce nechápe, o jakém finišování dohody ohledně nové nájemní smlouvy, radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví Radek Lacko mluví

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 9. 2016

Praha, 7.9.2016

Nemocnice Na Bulovce stále jedná s Hlavním městem Prahou o novém znění nájemní a správcovské smlouvy, týkající se majetku hlavního města, který je součástí areálu nemocnice. Praha stále žádá zvýšení nájemného ze současných 7 miliónů a deseti tisíc korun na 35 miliónů korun. Nemocnice Na Bulovce toto odmítá a navrhuje nájemné v rozmezí 15 až 20 miliónů korun, ovšem s podmínkou, že nová nájemní smlouva nebude řešit pouze výši nájmu, ale bude komplexní, tzn. upraví i dobu nájmu, správcovské podmínky, detaily splácení nájmu apod. Ani na jednom z bodů, které by měla obsahovat nová nájemní smlouva, se dosud obě strany nedohodly a jednání tedy pokračují dál. Nejbližší schůzka bude příští týden.

Vzhledem k tomu, konečnému podpisu nové nájemní smlouvy musí předcházet aktuální znalecký posudek zpracovaný státem a jednání o novém nájemním vztahu mezi Prahou a Nemocnicí Na Bulovce jsou stále na začátku, těžko lze považovat termín uváděný radním Radkem Lackem, podzim tohoto roku, jako reálný pro konečné uzavření smlouvy.

 

Martin Šalek

tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908