Nemocnice Na Bulovce se ohrazuje proti nepravdivému tvrzení sdružení Oživení

Autor: Redakce | Zpravodaj | 8. 2. 2017

Praha, 9.2.2017

V posledních dnech se v médiích objevilo sdělení občanského sdružení Oživení  a společnosti EconLab, že Nemocnice Na Bulovce vytváří živnou půdu pro klientelismus a korupci. Proti tomuto nařčení se velmi ohrazujeme a zvažujeme právní kroky. Považujeme to za šíření nepravdivých informací. Strategie Nemocnice Na Bulovce je přesně opačná, nežli nepravdivě informuje sdružení Oživení. Nemocnice Na Bulovce jde právě cestou maximálního soutěžení všech komodit. I proto se vysoutěžený objem v posledních letech čtyřnásobně zvětšil, konkr. z 54 mil. Kč v roce 2013 na 191 mil. Kč v roce 2015. Celková úspora za tyto tři roky díky maximálnímu soutěžení dosáhla 57 miliónů korun. Tuto strategii jsme realizovali i v roce 2016 budeme v ní pokračovat i nadále. Další nepravdivé tvrzení je od ekonoma EconLab Jiřího Skuhrovce, podle kterého Nemocnice Na Bulovce soutěžila pouze 5,5 procent nákupů podle zákona o veřejných zakázkách. Není však možné mít pětiprocentní objem soutěží, jak tvrdí Jiří Skuhrovec a zároveň objem soutěží 4x zvýšit, jak vyplývá z čísel Nemocnice Na Bulovce.

I u tří dodavatelů léků, které zmiňuje sdružení Oživení, Nemocnice Na Bulovce v minulosti realizovala soutěže, např. u společnosti Phoenix v roce 2014 to bylo pět soutěží na dodávky léků. Vždy, když lék na trhu nějakou konkurenční možnost má, soutěže realizujeme. Logicky pouze se strategií maximálního soutěžení jsme mohli dosáhnout úspory výše zmiňovaných 57 miliónů korun. Velkou část nákupů však tvoří léky, které vyrábí nebo dodává pouze jeden subjekt a nemá na trhu konkurenta. Nicméně i tuto praxi od letošního roku měníme a pro naplnění ne úplně smysluplného formalismu budeme soutěžit i léky, které jsou na trhu jediné. Vždy se jedná o tzv. centrové léky, využívané u HIV pacientů či onkologických onemocnění. V Nemocnici Na Bulovce právě náklady na centrové léky tvoří cca 80 procent nákladů na veškeré léky, protože nemocnice léčí zhruba 80 procent všech HIV pacientů v České republice a také je součástí největšího Komplexního onkologického centra v republice.
 

Martin Šalek

tiskový mluvčí
martin.salek@bulovka.cz
602 316 908