Nesmyslné papírování bere praktikům čas na pacienty – Řešení budou hledat na Jarní interaktivní konferenci

Autor: Redakce | Zpravodaj | 22. 4. 2019

Praha, 23. 4. 2018 (SVL ČLS JEP) – Přebujelá administrativa krátí lékařům prostor pro pacienty – zabírá 40–50 % jejich času. Za největší žrouty času považují vypisování formulářů pro „sociálku“ či zpráv pro zdravotní pojišťovny. Říkají, že delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta. Za zbytečný „papír“ označují například lístek na peníze, ruční vyplňování formulářů pro vyšetření CT či magnetickou rezonancí, potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu, povinná hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách. O možných řešeních se budou všeobecní praktičtí lékaři od pátku bavit na XIII. jarní interaktivní konferenci v Praze, kam se jich už tento pátek sjede přes 1 400.

Je neuvěřitelné, že v dnešní technologicky vyspělé době nám chybí on-line komunikace v systému. Přepisujeme a opisujeme, posíláme si papíry jak v rámci polikliniky, tak po ČR. Osobně považuji za největší absurditu „lístek na peníze“ – tradiční poukaz, který má ubezpečit instituce, že pacient je stále pacientem. Přichází si pro něj 1–2× do měsíce, přestože jsem sociální správě i zaměstnavateli dal vědět vypsáním neschopenky, že pan XY je nemocen a je nemocen až do doby, než jim dalším dílem neschopenky dám vědět, že nemoc skončila. A tato fosilie je v zákoně,“ říká MUDr. Otto Herber ze Společnosti všeobecného lékařství. „Stejně tak nechápu vypisování potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu – za 30 let praxe jsem nezažil, že by někdo nemohl na vysoké škole studovat.

Společně s MUDr. Cyrilem Muchou vede na konferenci téma Více času na pacienty a méně byrokracie. MUDr. Mucha si dokonce udělal průzkum mezi kolegy, které administrativní úkony je drtí nejvíce. Dotazníky vyplnilo 100 praktických lékařů, 50 % soukromých a 50 % zaměstnanců. „Všichni označili současnou administrativu za nadbytečnou, nejvíce z nich napsalo, že jim zabírá 40–50 % jejich pracovní doby. Přes 90 % dotázaných vnímá, že administrativy každoročně přibývá a za nejhorší považují vyplňování nesčetných formulářů pro Českou správu sociálního zabezpečení, poté zprávy pro komerční zdravotní pojišťovny a vypisování papírů kvůli lázním,“ říká MUDr. Mucha. S kompletními výsledky dotazníkového šetření seznámí praktické lékaře právě na konferenci.

Kromě tohoto tématu čeká účastníky konference řada přednášek od expertů i kolegů. Budou se bavit o bolesti duševní a fyzické, možnosti využití konopí v léčbě bolesti poodkryje MUDr. Marek Hakl, Ph.D., z Centra léčby bolesti. Nové formy antidepresiv, které řeší jak depresi, tak úzkost a nespavost najednou a nejsou na rozdíl od předchozích léků návykové představí psychiatr MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D. „Tlak na výkon a výsledky se bohužel odráží v neustále stoupajícím počtu psychiatrických diagnóz. Lidé trpí depresemi a s tím spojenými úzkostmi a nespavostí. Většinou praktičtí lékaři předepisovali až 3 různé léky na tyto symptomy, z nich u 2 je riziko návykovosti. Kolegům tak představím nové možnosti, šetrnější pro pacienta,“ říká MUDr. Hubeňák. O komplikovaném zármutku a jak jej poznat popovídá Veronika Drnková, sociální pracovnice domácího hospice Cesta domů a vedoucí poradny této instituce. Přímo na konferenci podstoupí zájemci z řad praktických lékařů trénink měkkých dovedností – budou se učit, jak spolu navzájem lépe komunikovat. „Workshop je zaměřený na konstruktivní zpětnou vazbu, jak ji dát, aby se kolega neurazil a na pracovišti vládl zdravý duch. Na modelových případech si vyzkoušíme, jak by spolu měli mluvit lékaři navzájem, nadřízený s podřízeným a naopak. Pokud není komunikace na pracovišti dobrá, pocítí to negativně i pacient,” vysvětluje praktická lékařka MUDr. Marika Dědinová.

Celou konferencí bude rezonovat téma reformy primární péče – cestovní mapy, která určuje podobu praktického lékařství v dalších letech. „Primární péče, zajištěná praktickými lékaři, je základem fungujícího zdravotnictví a má zásadní vliv na zdravotní stav celé populace a dlouhodobou ekonomickou udržitelnost celého zdravotního systému. Zavádění novinek obsažených v reformě je proces dlouhodobý, postupný, rozfázovaný v některých oblastech až na 8 let. Některé aktivity musíme odzkoušet na pilotních projektech, protože ne vše, co je v zahraničí na západ od nás, lze automaticky přenést do podmínek v ČR,” vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství – organizátor Jarní interaktivní konference. Na konferenci pokřtí lékaři 26. dubna zbrusu nové vydání knihy Všeobecné praktické lékařství. Na 3. vydání této tištěné, přes 800 stran čítající publikace se podílely desítky autorů z řad praktických lékařů i předních českých odborníků.

 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10× ročně. Více informací: www.svl.cz