NKÚ odhalil chyby v hospodaření Vojenské zdravotní pojišťovny

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 5. 2019

Praha 13. května (ČTK) – Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) v letech 2015 až 2017 nárokovala platby za již zemřelé klienty a měla nedostatky v evidenci pojištěnců, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V pojišťovně podle něj nefungoval kontrolní systém, organizace chybovala při zadávání veřejných zakázek a také zvýhodnila některé klienty při čerpání preventivních programů. Podle VoZP se výtky kontrolorů týkají především doby, kdy v čele pojišťovny stál ředitel Karel Štein. Současné vedení evidenční systém zmodernizovalo a nově nastavilo vnitřní kontrolu.

Kontroloři NKÚ odhalili, že VoZP měla ve svém informačním systému nesprávné informace o pojištěncích. Například vyřadila 24.667 pojištěnců z kategorie státem hrazených a ke konci roku 2017 je vedla jako nezařazené. “Dočasně je považovala za osoby bez zdanitelných příjmů. K tomu ale neměla důvod,” uvedl kontrolní úřad. Dodal, že tento nedostatek měl vliv na výši vybíraného pojistného.

Na vzorku 156 pojištěnců kontroloři zjistili, že pojišťovna vedla v evidenci 81 zemřelých klientů, za které nárokovala od státu pojistné přes 1,5 milionu korun. Za více než čtyři desítky z nich navíc zaplatila lékařům na takzvaných kapitačních platbách téměř 112.000 korun. Z dokumentů podle NKÚ také vyplývalo, že 14 lidí se stalo pojištěnci VoZP až po své smrti. “V pojišťovně nefungoval vnitřní kontrolní systém, který by nedostatky odhalil,” konstatovali kontroloři.

Chyby odhalili kontroloři také v zadávání veřejných zakázek. Prověřili 13 tendrů a u 11 z nich zjistili, že VoZP nepostupovala podle zákona. “Nakupovala totiž služby přímo u dodavatelů, a zbavila se tak možnosti získat výhodnější nabídku,” uvádí NKÚ. Šlo například o zakázku na získání nových pojištěnců nebo na právní služby.

Podle kontrolorů také pojišťovna zaplatila přes 406.000 korun za analýzy, které jí nepřinesly nové informace. Obě vycházely z veřejně dostupných zdrojů, informací z účetnictví pojišťovny a jedna také z rozhovorů se zaměstnanci. Pojišťovna navíc výsledky analýz téměř nevyužila.

Netransparentně a diskriminačně postupovala VoZP také u čerpání peněz z fondu prevence, uvedl NKÚ. U dvou programů nezveřejnila podmínky čerpání na webových stránkách a omezila cílovou skupinu pojištěnců, kteří měli mít k těmto programům přístup.

Pojišťovna v reakci uvedla, že kontrola se týkala především období, kdy VoZP řídilo vedení v čele s Karlem Šteinem. “Nynější management se s důsledky působení bývalého vedení pojišťovny vyrovnává od samého počátku,” uvedla pojišťovna ve stanovisku zveřejněném na webu. Současné vedení podle ní zmodernizovalo IT systémy, jejichž zanedbaný stav vedl k chybám v evidenci pojištěnců, a nově nastavilo systém řízení dokumentace a hodnocení kvality. Rovněž stanovilo závazné předpisy pro zadávání veřejných zakázek.

VoZP usiluje o náhradu škod vyplývajících z dříve špatně nastavených smluv. “Mnohá rozhodnutí bývalého vedení jsou předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a Vojenská zdravotní pojišťovna je k němu připojena jako poškozená,” uvedl generální ředitel VoZP Josef Diessl.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O své pojištěnce pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě, která zahrnuje na 25.000 poskytovatelů.

dto snm jw