Nová kampaň AIFP má zvýšit informovanost veřejnosti o možnostech onkologické léčby

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 6. 2018

V Praze 8. června 2018 (AIFP)

Česká republika se dle analýzy Národního onkologického registru ČR celosvětově řadí mezi země s největším zastoupením onkologických pacientů. Celkem žije v ČR více než půl miliónu lidí se zhoubnými nádory nebo s historií onkologické diagnózy v minulosti. Lidé nemusí mít strach, že se jim nedostane potřebné péče, ale záleží také na nich, jak odpovědně přistupují k prevenci a léčbě. Jedním z důležitých faktorů, které mohou rozhodnout o jejich budoucnosti, je dostatečná informovanost o diagnóze. Proto vznikl projekt Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) s podporou neziskové organizace Liga proti rakovině – Informace léčí, který se zaměřuje na zvýšení informovanosti pacientů. Prostřednictvím webových stránek www.informace-leci.cz pacienti bezplatně získají důležité informace o prevenci, možnostech léčby a v neposlední řadě také zkušenosti pacientů.

Léčba onkologických onemocnění je v současnosti výrazně úspěšnější než v minulosti. Nemalý podíl na tom mají moderní druhy léčby, které se postupně do České republiky dostávají. Současně také to, že se pacienti více zajímají o možnosti své léčby. „Je zcela zásadní, aby se pacienti stali spolutvůrci svého léčebného procesu. Proto je důležité, aby byli pacienti více aktivní, stali se partnerem pro svého lékaře. Aktivní ale znamená, být také dobře informovaný. Proto přichází nový projekt zaměřený na onkologii v ČR,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Kampaň Informace léčí

Cílem projektu je vytvořit zdroj relevantních informací pro pacienty, kteří mají diagnostikovanou rakovinu, a pro jejich rodinné příslušníky. Kampaň Informace léčí je projekt AIFP, který vznikl za podpory neziskové organizace Liga proti rakovině a předních odborníků věnujících se onkologii a problematice onkologické léčby v České republice. Webový průvodce je určen všem, kteří chtějí získat z úst předních českých odborníků relevantní informace o onkologii v České republice, možnostech léčby a nezbytné rady pro úspěšné zvládnutí terapie. Současně nabídne také pohled pacientů, kteří se podělí o své zkušenosti s léčbou rakoviny. Návštěvník najde na webovém průvodci interaktivní videa, která ho seznámí se základními odpověďmi na otázky, které trápí nejen pacienty.

  • Kampaň byla oficiálně spuštěna 8. 6. 2018 a naleznete jí na www.informace-leci.cz

  • S projektem je spojená také edukační kampaň ve vybraných městech České republiky – interaktivní boxy budou instalovány v nákupních centrech v Praze, Brně a v Plzni:

    • Praha | 4.9-5.9.2018 | OC Černý Most

    • Brno | 11.9.2018 | OC Futurum

    • Plzeň | 12.9.2018 | OC Luna

Aktivní pacient jako prostředník úspěšné léčby

Pacient, který je dobře informovaný, může často dosáhnout lepších výsledků své léčby. „Osobně jsem se setkala s případy, kdy pacient ovlivnil svou zdravotní situaci, a to velmi významně. Každá aktivita vede k tomu, že pacient lépe spolupracuje s lékařem. Jedna z mých bývalých pacientek je toho zářným příkladem a dokonce vede klub, kde se potkávají lidé se stejnou diagnózou, jakou měla i ona, a navzájem si pomáhají v této nelehké životní situaci,“ doplňuje MUDr. Michaela Fridrichová z Nemocnice na Bulovce a předsedkyně Ligy proti rakovině, která je partnerem projektu.

Je potřeba si uvědomit, že pacienti mohou změnit způsob léčby. Jde především o jejich zdraví. Lékař má poradní hlas, který doporučí tu nejvhodnější formu léčby. To jestli jí přijmou je ale vždy rozhodnutí pacienta. „Vztah lékař a pacient nikdy nebude úplně rovnocenný. Důvodem je také právě míra informací o nemoci a její terapii. Nicméně je rozumné opustit paternalistický přístup lékařů. Pacient potřebuje dostatek informací, aby mohl uplatnit svoje právo aktivně ovlivnit průběh své léčby. To je i smyslem tohoto užitečného projektu,“ říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V České republice již dlouhou dobu fungují také Komplexní onkologická centra (KOC), která mohou v léčbě pacienta představovat zásadní průlom. Pacient bude pod dozorem odborníků ze všech oblastí léčebného procesu a zároveň má možnost se dostat do klinické studie, kde je možné podstoupit terapii s nejnovějšími léčebnými metodami. Nevýhodou je nedostupnost KOC v některých oblastech republiky. „Český pacient už je vcelku poučený a ve značné míře také ochotný i dojíždět. Stále je však v této oblasti prostor pro zlepšení,“ říká MUDr. Michaela Fridrichová.

"V České republice je stále velmi nízká informovanost o právech i povinnostech pacienta. Přijetí správného rozhodnutí ve prospěch svého zdraví je vázáno nejen na samotný zájem lidí opatřit si potřebné informace, ale i na možnosti základní zdravotní informace získat, porozumět jim a následně je využít ve své vlastní situaci. Pro prevenci, včasnou léčbu, ale i rozhodnutí o jejím podstoupení je dostatečná informace klíčová. V tomto ohledu mohou významnou roli sehrát i pacientské organizace, které byly dlouhou dobu trochu podceňované. V loňském roce, ale byla ustanovena Pacientská rada jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví. Pacientské organizace mohou mít výrazný vliv na celkový vývoj zdravotnictví v ČR. Naše zdravotnictví potřebuje pacienta silného a informovaného. A každá iniciativa, která si klade za cíl toto zlepšit, je z mého pohledu vítána,“ uzavírá MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 


Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léčivé přípravky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA) a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). V roce 2018 AIFP sdružuje 35 členských společností. Více informací naleznete na www.aifp.cz

Liga proti rakovině je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je již 27 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. Více informací naleznete na www.lpr.cz