Nová naděje pro pacienty s nádorem močového měchýře: Termochemoterapie

Autor: Redakce | Zpravodaj | 17. 1. 2016

V České republice je od loňského prosince nově dostupný Systém Synergo, který pomáhá snížit riziko opakování nádorů močového měchýře. Pacienty může zachránit před nutností úplného odstranění měchýře.

Základem léčby povrchových nádorů močového měchýře je endoskopické odstranění nádoru přes močovou trubici. U vysokého procenta pacientů však dochází během dalšího sledování k opakovanému vzniku nádoru, stává se to až u 80 % pacientů. V některých případech dokonce dochází i ke zhoršení charakteru nádoru v době jeho opakování. Nádorové onemocnění pak může dalším šířením ohrozit i život pacienta, proto léčba vyžaduje radikální řešení – odstranění celého močového měchýře. Tomu se však pacienti mohou nyní snáze vyhnout.

Jednou z možností, jak riziko opakování snížit je opakované podání cytostatika přímo do močového měchýře, které provádíme v přesně daných intervalech. Bohužel i tato léčba někdy selhává a nádor se i nadále opakuje,“ vysvětluje Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., hlavní lékař kliniky Uroklinikum, která disponuje zatím jediným přístrojem Synergo v ČR. „V poslední době se ukazuje, že účinnost podaného cytostatika může zvýšit současné ohřátí stěny močového měchýře na teplotu 45-48 stupnů Celsia pomocí radiofrekvenčních vln. K aplikaci je používán systém Synergo, který sestává z vlastního přístroje a speciálního katétru,“ popisuje prof. Babjuk a dodává: „Ve světě probíhá řada studií, jejich první výsledky se zdají být velmi nadějné. Zdá se, že se intravezikální termochemoterapie stane alternativou k podání BCG vakcíny do močového měchýře, které je celosvětově nedostatek a v ČR je k dispozici v zcela omezeném a nedostatečném množství.“

Využití systém Synergo je vhodné zvláště u pacientů s opakovaně vznikajícími nádory měchýře, kde byla předchozí léčba neúspěšná a kde je využití tohoto systému jedinou možností jak zabránit nutnosti odstranění celého močového měchýře.

 

Rakovina močového měchýře je nejčastějším nádorem močového ústrojí. V České republice jsou 6. nejčastějším nádorem u mužů a 13. u žen. Odhaduje se, že za rok se na světě objeví 250000 nových onemocnění. Výskyt ve všech průmyslových zemích pozvolna narůstá. Rakovina močového měchýře patří mezi nejzáludnější nádory močových cest. Jejich záludnost spočívá zejména v tom, že jsou zpravidla diagnostikovány v pozdějších fázích, proto i jejich léčba je o to složitější.