Nové vedení Nemocnice Na Bulovce pracuje na systémových opatřeních, které zajistí transparentnost hospodaření.

Autor: eliska | Zpravodaj | 21. 10. 2018

Praha, 22.10.2018 (Nemocnice Na Bulovce)

Jak vyplývá z výsledků kontroly Ministerstva zdravotnictví v Nemocnici Na Bulovce zaměřené na roky 2016 a 2017, docházelo k mnohým pochybením předchozího vedení, zejména pak v oblasti zadávání zakázek v rozporu s příslušným zákonem.

Zajištění transparentních nákupů veškerého zdravotnického materiálu, léků, stejně jako objednávání služeb je pro nás priorita”, říká k výsledků kontroly ministerstva zdravotnictví ředitel Nemocnice Na Bulovce Mgr. Jan Kvaček.

Nové vedení již začátkem září zrušilo výběrové řízení na úklidové služby v hodnotě cca 150 mil. korun a reviduje mnoho smluvních dokumentů uzavřených za předchozího vedení, z nichž některé jsou předmětem trestního vyšetřování.

Ředitel NNB Jan Kvaček dodává: “V tuto chvíli je nemocnice vázána velkým množstvím smluvních dokumentů podepsaných předchozím vedením, které lze bez sankcí vypovědět jen s v souladu s podmínkami daných smluv. Ty, které jsou vypověditelené bez důvodu, revidujeme a některé z nich budeme v krátké době vypovídat. Vybrané služby si budeme snažit zajistit sami v rámci našich interních kapacit, jelikož považujeme jejich zajišťování externími společnosti za bezdůvodné.

Nová opatření by měla zlepšit fungování nemocnice jako celku. Jedná se o funkční interní kontrolní mechanismy a stejně tak i nastavení odpovědnosti jednotlivých pracovišť i konkrétních zaměstnanců.

Nově již nemocnce vypsala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách řádná výběrová řízení na dodávku cytostatik, antivirotik a kontrastních látek, a to v celkovém objemu 128 milionů korun a připravují se další výběrová řízení na dodávku léků a specializovaných přístrojů v řádech desítek milionů.