Nový domov pro seniory poskytne 122 lůžek pro Telč a okolí

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 9. 2017

Telč, 21. září 2017 (SeneCura) – Na okraji Telče, obklopen zelení, bude stát nový domov pro seniory – SeniorCentrum společnosti SeneCura. „Dnes jsme zahájili výstavbu poklepáním na základní kámen, pro seniory v Telči a okolí bude k dispozici na přelomu let 2018 a 2019,“ řekl Anton Kellner, generální ředitel SeneCura s. r.o. a Senior Holding, která je investorem projektu. Developerem a generálním dodavatelem stavby je společnost RS development.

SeniorCentrum v Telči bude mít celkovou kapacitu 122 lůžek, 62 z nich bude určeno pro Domov pro seniory, zbývajících 60 pro Domov se zvláštním režimem, tedy prioritně pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Tomu bude SeniorCentrum architektonicky a technicky přizpůsobeno. „Samozřejmostí je bezbariérovost, barevné prvky usnadňující orientaci, co největší přístup světla v kombinaci s vhodným osvětlením. Klienti budou mít k dispozici také dostatek multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií a aktivizačních programů,“ vysvětluje architekt Pantelis Larcou. Významnou součástí celého areálu bude terapeutická meditační zahrada, tzv. Memory garden.

Pro projekt bude využit i stávající objekt prvorepublikové školy v původní rozlehlé zahradě se vzrostlou zelení. „Bývalá škola bude rekonstruována, nicméně zachováme její původní podobu. K ní pak dostavíme bezbariérovou novostavbu dispozičně a provozně řešenou tak, aby vyhovovala všem klientům,“ popisuje architekt Larcou. Součástí projektu bude i dům s 22 malometrážními byty pro vitálnější seniory, kteří jsou schopni samostatného bydlení. Ti budou mít velkou výhodu v možnosti využití doplňkových služeb a SOS péče SeniorCentra.

„Vytváříme koncept takových domovů pro seniory, které jsou opravdovým domovem,“ vysvětluje Anton Kellner. To se podle něj projevuje jak v prostorovém řešení, tak v použitých materiálech, ale i ve vybavení včetně detailů. V domově se vytvoří přátelská společenství-domácnosti seniorů na schématu společného obývacího pokoje s jídelními stoly a kuchyňkou, na který budou navazovat jednotlivé „ložnice“ – pokoje klientů. „Každá domácnost má také společnou terasu, která spolu s obývacím pokojem seniory sdružuje, vytváří živoucí prostředí a podporuje jejich aktivitu,“ popisuje Anton Kellner s tím, že ve stejném duchu je již vedeno například SeniorCentrum v Chrudimi či na pražské Klamovce.

V prostorách domova budou také zřízeny „memory koutky“ s historickým nábytkem a dekoracemi, které podporují u seniorů aktivizaci vzpomínek a stimulují mysl. Přízemí bude z velké části uzpůsobeno pro společné činnosti seniorů. Setkávat se mohou ve společenském sále, v hobby místnosti s keramickou pecí či v přednáškové místnosti.

Také budou moci využít kapli, fitness specializované pro seniory a prostor pro rehabilitace a masáže nebo kadeřnictví. „Chceme, aby naše domovy byly živé a aktivní a staly se přirozenou součástí města, proto i tyto naše prostory budou sloužit i ostatním seniorům z Telče a okolí v rámci podpůrného programu 77+ a dalších,“ slibuje architekt Larcou. Lidem z okolí bude přístupná také jídelna v přízemí. Budou se tak moci přesvědčit i o kvalitě jídla, které se bude připravovat ve zdejší kuchyni. Jídelníček v SeniorCentrech sestavuje nutriční specialista a garantuje tak vyvážený a seniorům na míru uzpůsobený přísun vhodných potravin včetně vitamínů.

Významnou součástí domova bude zahrada. Ta stávající je řešena částečně jako arboretum a výuková zahrada. „Část zahrady upravíme na Memory garden – systém uzavřených smyček pro nekonečné procházení. Zahradnické řešení a vybavení pak poskytne seniorům mnoho vjemů pro všechny smysly a podnětů pro aktivitu. Bude zde třeba bylinkový záhon, ovocný sad, ale i vodní prvek, nějaká zvířátka, hmyzí domek či dendrofon,“ vypočítává Pantelis Larcou.

SeniorCentrum v Telči budou moci využít také zájemci o odlehčovací pobytovou službu či o denní stacionář. Tyto služby jsou poskytovány převážně seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a kteří jsou doposud v péči v jejich přirozeném sociálním prostředí – většinou u rodiny. Pro tyto rodiny jsou velkým přínosem, jejch cílem je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

Nové SeniorCentrum se stane také významným zaměstnavatelem – jeho provoz bude zajišťovat zhruba 65 zaměstnanců. Ti budou moci využít služeb dětské skupiny, která bude součástí SeniorCentra a bude se starat o děti od 1 do 6 let. „Programy seniorů a dětí se budou často prolínat, protože z našich domovů, kde toto propojení generací již funguje, víme, že to má pozitivní vliv na obě skupiny,“ zdůrazňuje Anton Kellner.

„Počítáme s tím, že mnoho seniorů zde bude se sníženou soběstačností. Proto poskytujeme našim klientům celodenně nejen sociální, ale i zdravotní péči, což je samozřejmě náročné z personálního hlediska. Pro nás je však důležité poskytovat klientům kvalitní služby,“ vysvětluje Anton Kellner. Proto i v novém domově v Telči budou nejen pracovníci pro sociální péči, ale k dispozici bude i lékař a po celých 24 hodin zdravotní sestry. Součástí týmu, který se o seniory bude starat, budou také fyzioterapeuti či aktivizační pracovníci. „Samozřejmě budeme potřebovat i administrativní a technický personál,“ podotýká Anton Kellner.


O skupině SeneCura

SeneCura byla založena v roce 1998 a patří v Rakousku k hlavním poskytovatelům péče. Od dubna 2015 je součástí francouzské skupiny Orpea, která se 775 pečovatelskými a zdravotnickými zařízeními a téměř 80 000 lůžky ve Francii, Belgii, Německu, Španělsku, Itálii, Švýcarsku, Číně, Polsku, České republice a Rakousku patří k lídrům trhu v Evropě.

Vedle domovů pro seniory s nejvyššími standardy péče nabízí společnost i domovy se zvláštním režimem, odlehčovací pečovatelskou službu, jakož i stacionáře a oddělení vigilního koma. Toto spektrum bude doplněno domovy s pečovatelskou službou a také spoluprací se školkami.

Senior Holding je většinově vlastněn společností SeneCura s.r.o., českou dceřinou společností SeneCura z Rakouska.

SeneCura vlastní v České republice síť 17 SeniorCenter (z toho již 11 v provozu).

V dubnu převzala společnost SeneCura síť domovů pro seniory Anavita, v květnu domovy GrandPark. Další akvizicí byl seniorský dům v Písku. V listopadu otevře další dvě zařízení v Praze-Slivenci a v Kolíně. Všechna tato zařízení nově ponesou název společnosti SeneCura a označení SeniorCentrum.