Nový přístroj MIRI, který dokáže významně zvýšit šance na otěhotnění, poprvé v České republice

Autor: eliska | Zpravodaj | 19. 9. 2018

V Brně, 20. září 2018 (REPROMEDA) – Jako první v Česku má klinika Repromeda k dispozici přístroj MIRI Time-lapse s 12 pozicemi fungující jako inkubátor pro embrya. Kromě funkce inkubátoru je současně schopný i nepřetržitě sledovat vývoj embryí, díky čemuž jim dokáže poskytnout tu nejlepší péči a také významně zvýšit šance na otěhotnění každého páru, který podstupuje léčbu neplodnosti. Tento nový postup kultivace a sledování embryí navíc nenahrazuje při léčbě žádné již zavedené postupy, ale naopak se skvěle doplňuje například s preimplantačním genetickým testováním embryí, které je na klinice Repromeda při IVF standardem.

V čem je přístroj unikátní?

Pokud je vajíčko oplodněno spermií v těle ženy, musí se vzniklé embryo nejprve „uhnízdit“ v děložní sliznici, kde se začne postupně vyvíjet. Toto přirozené prostředí se přístroj MIRI snaží co nejlépe napodobit, embryo vzniklé při umělém oplodnění se tak v inkubátoru cítí v podstatě stejně jako v těle matky. „Přístroj nabízí embryím pacientů tu nejlepší péči a také vlastní prostor – tedy oddělenou komůrku – k samotné kultivaci. V praxi to znamená, že embrya každého páru jsou umístěna do jedné z dvanácti vyhřívaných komůrek. My pak díky tomu můžeme sledovat jejich individuální růst a rozvoj během celého procesu, což nám umožňuje vybrat pro transfer do dělohy ženy to nejkvalitnější embryo. Tím se i výrazně zvyšují šance na otěhotnění,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka reprodukčního centra Repromeda. MIRI také umožňuje regulovat hladinu kyslíku, ale i zachytit, pokud je s embryi něco v nepořádku, například pokud dochází k poruchám dělení buněk nebo k jejich fragmentaci.

Jde to i bez mikroskopu

Přístroj MIRI je kromě inkubátoru vybavený i kamerou, která dokáže nepřetržitě sledovat vývoj embryí. Díky této funkci nazvané time-lapse monitoring není již nutné embrya z inkubátoru během kultivace přemísťovat a kontrolovat je pod mikroskopem. Při tomto procesu tak nedochází k narušení stálých podmínek, teplota i složení atmosféry při vývoji embryí zůstávají v této fázi neměnné. Díky sledování embryí je navíc možné ještě lépe vybrat embrya pro následující preimplantační genetické testování a tím i u pacientů zvýšit úspěšnost léčby neplodnosti.

 

Více informací naleznete zde.


O Repromedě

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantačního genetického testování. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Tým vede odborný zástupce centra, primář MUDr. Jan Veselý, CSc., dlouholetý odborník na asistovanou reprodukci, a ředitelka centra, MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., členka mezinárodních organizací zabývajících se výzkumem a organizací léčby neplodnosti s využitím preimplantační diagnostiky. Na kvalitu postupů a procesů dohlíží Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., člen týmu podílejícího se na narození již zmíněného prvního středoevropského dítěte po mimotělním oplodnění. V roce 2000, celkem 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě klinika REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantačního genetického testování (PGT). REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, prediktivní a preimplantační genetické testování a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti.