Nový přístroj pro sledování životně důležitých funkcí pro pacienty ARO NMSKB

Autor: Redakce | Zpravodaj | 22. 8. 2018

Praha, 23. 8. 2018 (NMSKB)

Nový přístroj, tzv. kompaktní monitor vitálních funkcí, byl dnes slavnostně předán Oddělení ARO Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (dále NMSKB). Monitor pro sledování pacientů na intenzívní péči mohl být zakoupen díky dotaci Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 100 000,- Kč. Vedení nemocnice a primářovi oddělení jej osobně předal radní pro zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko.

„Nový monitor bude součástí celkového vybavení našeho oddělení, které se stará o pacienty po operacích nebo pacienty v závažném zdravotním stavu, kteří vyžadují nepřetržité sledování a léčbu,“ říká primář ARO NMSKB MUDr. Gustav Berlinger a pokračuje: „monitorace nám umožňuje bezprostředně reagovat na případné změny či poruchy životních funkcí a zabránit tak ohrožení života nebo zhoršení zdravotního stavu.“

Funkce monitoru

Mezi obvyklé parametry, sledované na odděleních ARO či intenzívní péče patří zejména:

 • EKG

  • Zobrazení všech EKG svodů včetně prohlížení všech typů srdečních arytmií se záznamem v číselných hodnotách i grafech (až 8 hodin).

 • Monitorování srdečního výdeje

 • Neinvazivní monitorování krevního tlaku

  • Provádí se pomocí klasické manžety upevněné kolem paže a připojené k monitoru. Ten automaticky a v předem určených intervalech provádí měření.

 • Invazívní monitorování krevního tlaku, tlaku v centrálním žilním řečišti a v plicnici

  • Provádí se u závažných stavů. K měření je třeba zavést speciální kanylu do tepny na zápěstí, resp. do žíly na krku.

 • Monitorování dechové frekvence

  • Průběžné snímání a stanovení frekvence dechu prostřednictvím na hrudníku nalepených elektrod pro záznam EKG křivky.

 • Monitorace oxidu uhličitého na konci výdechu

 • Monitorování saturace krve kyslíkem

  • Provádí se pomocí čidla připevněného na prst či ušní lalůček.

„Děkujeme magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutí dotace pro přístrojové vybavení, které je zásadní součástí intenzívní péče o pacienty. Dotace je mimo jiné i výrazem podpory naší nemocnice a její pozice v pražském zdravotnictví ze strany Magistrátu, který dlouhodobě podporuje rozvoj pražského zdravotnictví,“ komentuje ředitel NMSKB Ing. Jiří Veselka, MBA.

Radní Lacko k tomu dodává: „Ultramoderní přístroj pořízený z dotace hlavního města, věřím, ulehčí a zefektivní práci lékařům a zdravotnímu personálu a co hlavně – bude pomáhat zachraňovat životy pacientů. Skrze promyšlenou, cílenou dotační politiku hl. města Prahy chceme pomoct zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro ty, kteří ji potřebují. Nemocnici jsem již předtím navštívil a mohu konstatovat, že je v mnoha ohledech unikátní. I proto zájem o její služby roste. Věřím, že nové vybavení pacienti i personál ocení.“