Nový projekt Masarykova onkologického ústavu v Brně cílí na prevenci rakoviny

Autor: redakce | Aktuality | 24. 5. 2024

“Projekt má tři výzkumné záměry, ve kterých se zabýváme příčinami vzniku přednádorových stavů a nádorů a možnostmi jejich ovlivnění, a to na úrovni buněk, jedinců a celých populací. Propojujeme laboratoře s klinickou praxí a excelentní vědecké týmy napříč republikou. Důležitý je i mezinárodní přesah,” sdělil ředitel MOÚ Marek Svoboda.

První z výzkumných záměrů má na starosti Ústav molekulární a translační medicíny z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. “Náš výzkum přináší vhled do molekulárních základů prekancerózních a časných rakovinných lézí a interakcí mezi nádorem a hostitelem. Tyto procesy jsou zásadní pro pochopení maligní transformace, což je důležité pro zlepšení prevence, detekce a léčby rakoviny,” řekl výzkumník Zdeněk Škrott. Maligní transformace je proces, kdy se z nezhoubných lézí stává zhoubný nádor.

Důležité je také porozumění incidenci, tedy počtu nově nemocných, úmrtnosti i kumulaci různých typů nádorových onemocnění a jejich přednádorových stavů, stejně jako trendům výskytů rizikových faktorů v české populaci. “Cílem druhého výzkumného záměru je aktualizovat a rozšířit dosavadní informace a provést nové analýzy údajů o incidenci, úmrtnosti a přežití na nádorová onemocnění. Chceme prozkoumat časové změny, geografické rozdíly a sociální nerovnosti v rizicích nádorových onemocnění,” sdělil za centrum Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Martin Bobák.

Třetí výzkumný záměr míří na včasnou detekci přednádorových stavů a časných nádorů, jejich prevenci a léčbu. Klíčové aktivity zahrnují neinvazivní diagnostiku nádorů a prekanceróz pomocí tělních tekutin, inovativní detekční metody nebo využití cirkulujících nádorových buněk.

Projekt potrvá do 30. června 2028. Kromě MOÚ, brněnské a olomoucké univerzity je do něj zapojená také pražská Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice v Olomouci, Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy, Ostravská univerzita a Univerzita Pardubice.