Oblastní nemocnice Náchod uspěla s žalobou na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, obdrží doplatek za poskytnutou zdravotní péči ve výši 7 milionů

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 5. 2019

Náchod, 29. 5. 2019 (ZH KHK)

Oblastní nemocnice Náchod a. s. uspěla v odvolacím řízení proti žalobě na doplatek neuznaných a nezaplacených hospitalizací z roku 2009 u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Celkem 178 případů z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou bude dle rozhodnutí soudu pojišťovnou zpětně doplaceno vč. nákladů na soudní řízení a úroků z prodlení. Nemocnice tak obdrží 7,1 mil. Kč. Případ se táhl již od roku 2011, kdy byla žaloba podána. Výsledek bude mít vliv i na vyúčtování za roky 2011 a 2013, s pojišťovnou tak budou probíhat další jednání.

Náchodská nemocnice uspěla v odvolacím řízení u Městského soudu v Praze, kam se odvolala VZP ČR proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3. Ten vynesl verdikt, že pojišťovna musí nemocnici proplatit neuhrazenou a vykázanou péči za rok 2009 v požadovaném rozsahu. VZP se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Městskému soudu, který dne 23. 5. 2019 původní rozhodnutí Obvodního soudu jednoznačně potvrdil a odvolání odmítl.

Proces se postupně vyvíjel od r. 2011, kdy byla podána žaloba. „Identifikovali jsme soubor nezaplacených případů a dodali kompletní zdravotnickou dokumentaci. Vypracovány dále byl znalecký posudek na správnost zakódování diagnóz a na ocenění hospitalizačních případů. Následovala série dokazování a doplňování podkladů atd. Soudní proces trval sedm let, kdy byla rozsudkem ze dne 31. 10. 2018 poprvé přiznána Obvodním soudem nemocnici částka 7,1 mil. Kč zahrnující i úroky z prodlení a podíl na nákladech soudního řízení,“ popisuje proces Ing. Lukáš Hartwich, který působil v minulosti ve vedení nemocnice a nyní má na starost jednání s pojišťovnami. „Pokud VZP i nadále nebude s rozhodnutím Městského soudu souhlasit, může se dovolat k Nejvyššímu soudu, nicméně toto již nemá odkladný účinek na plnění dle rozsudku,“ doplňuje Ing. Hartwich.

Ze strany nemocnice teď budou probíhat s VZP další jednání, protože rok 2009 byl tzv. referenčním obdobím pro roky 2011 a 2013, tedy dle něj se účtovala péče poskytnutá v letech následujících. „Tímto rozhodnutím budeme požadovat přepočet vyúčtování i těchto následujících období. Finanční prostředky, které rozhodnutí naší nemocnici přinese a které nám pomohou zejména v cashflow, neznamenají navýšení současných a ani budoucích ročních plateb od VZP, jde pouze o jednorázový doplatek za předcházející období. I tak je to ale významný úspěch, ukončení několikaleté náročné práce a dokazování u soudu, za který bych chtěla všech pracovníkům poděkovat. Peníze nemocnici v jejím hospodaření rozhodně výrazně pomohou a věřím, že se podaří s pojišťovnou dohodnout vyrovnání i za další roky,“ konstatuje statutární ředitelka ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová, MBA.

Financování krajských nemocnic probíhá především z úhrad zdravotních pojišťoven, které nemocnicím proplácí poskytnutou zdravotní péči. Princip je stanoven úhradovou vyhláškou, která svým způsobem i limituje nemocnice v rozsahu poskytované péče. Ze strany pojišťoven jsou pak zasílány zálohové platby za dané období, které umožňují průběžné financování provozu nemocnic. Celkové vyúčtování pak nemocnice zasílají pojišťovnám do konce března roku následujícího a zpětné vyúčtování od zdravotních pojišťoven je pak zpracováno a zasláno do konce měsíce června. O proplacení služeb, které byly pacientům poskytnuty nad rámec těchto limitů a které byly uhrazeny z rozpočtu nemocnic, se pak s pojišťovnami vedou jednání. „Za posledních několik let nemocnice poskytly a vykázaly mnohem větší rozsah péče, a to za několik desítek milionů korun. Ty se nyní snažíme získat od pojišťoven zpět do rozpočtů nemocnic. Pro nemocnice ZH KHK a. s. byl velmi specifický rok 2015, kdy došlo k výraznému nárůstu čerpání zdravotní péče oproti danému referenčnímu roku a stanoveným limitům. Někde se nám jednání daří, někde bohužel nikoliv,“ vysvětluje místopředseda představenstva ZH KHK a. s. MUDr. Jiří Řezníček.