Oboru Všeobecné lékařství hrozí v Ostravě omezení akreditace

Autor: eliska | Zpravodaj | 13. 6. 2019

Ostrava 13. června (ČTK) – Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu, která na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a shledala v něm pochybení. Část zprávy má ČTK k dispozici. Rektor univerzity Jan Lata nesouhlasí s tím, že by bylo nutné omezovat akreditaci. Stanovisko fakulty ČTK zjišťuje.

Podle Laty vedení univerzity již loni uvedlo, že přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, je neakceptovatelné. „V tomto se plně ztotožňujeme se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Jedná se jednoznačně o manažerské pochybení vedení Lékařské fakulty,“ uvedl Lata.

Národní akreditační úřad dění na fakultě začal prověřovat, když se v médiích objevila informace o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu.

Ze zprávy vyplývá, že komise vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků a jejich dlouhodobému charakteru Radě Národního akreditačního úřadu zároveň doporučila provést kontrolu přijímacího řízení i v nelékařských studijních programech fakulty a také ve studijních programech na ostatních fakultách univerzity. Kdyby tato kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, zda s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, již se univerzitě loni podařilo získat.