Odborníci: Úhrada inkontinenčních pomůcek pojišťovnami by se měla navýšit

Autor: Redakce | Zpravodaj | 31. 7. 2023

“V posledních dvou letech se významně zvyšují ceny inkontinenčních pomůcek. Pokud na to zdravotní pojišťovny nezareagují zvýšením úhrad, pacienti na ně budou muset doplácet více než doposud. Dotkne se to především nemocných s třetím stupněm inkontinence, kteří mají největší spotřebu a zároveň často spadají do sociálně slabší kategorie. Jde především o nepohyblivé seniory a invalidní pacienty,” řekl předseda České urologické společnosti ČLS JEP Roman Zachoval.

Podle Zachovala se dá očekávat, že pacienti s nižším rozpočtem budou používat méně pomůcek, aby ušetřili, což jim může způsobit řadu zdravotních komplikací.

“Jinak jim hrozí závažné kožní komplikace v oblasti genitálu a také větší množství zlomenin. Je typické, že senioři, kteří nepoužívají inkontinenční pleny, spěchají v noci na toaletu, jsou zmatení, upadnou a vzhledem ke křehkým kostem si způsobí například zlomeninu krčku. Nezanedbatelnou roli samozřejmě hraje také psychika,” řekl.

Inkontinence je rozdělena do tří stupňů závažnosti podle množství uniklé moči za den. Netrápí pouze seniory a invalidní pacienty, ale také spoustu jinak zdravých lidí v produktivním věku. Pacienty mohou trápit různé typy inkontinence, například stresová nebo urgentní, která se projevuje častým močením a následným únikem moči.

Zdravotní pojišťovny hradí maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek za měsíc, stanoven je i finanční limit. Ten se liší podle stupně inkontinence, u prvního stupně nejvýše 449,65 koruny za měsíc, u druhého stupně do celkové výše 900,45 koruny za měsíc a u třetího stupně do celkové výše 1699,70 koruny za měsíc. Úhradu z veřejného zdravotního pojištění a pravidla předepisování absorpčních zdravotnických prostředků stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Inkontinence se dá léčit. “Existuje hned několik metod léčby, od těch méně invazivních až po větší operace. Některým pacientům pomohou cviky na posílení pánevního dna a úprava životního stylu. Jiným ale uleví až chirurgický zásah do močového ústrojí. Povzbudivé je, že lze většinu problémů s inkontinencí zcela vyléčit nebo alespoň zlepšit. Pacienti ale musí navštívit lékaře a své problémy sdílet, což je největší problém,” řekl Zachoval.

Podle odborníků je inkontinence v Česku podobně rozšířená jako cukrovka. Většina nemocných se ale nenechá vyšetřit, nemoc podceňují nebo se za ni stydí.