Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 19. ročníku soutěže Sestra roku

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 3. 2019

Praha 29. března 2019 (Mladá fronta) – Slavnostní předání ocenění 19. ročníku soutěže Sestra roku, kterou každoročně organizuje vydavatelství Mladá fronta, divize Medical Services, se konalo 28. března 2019. Novinkou vyhlášení výsledků soutěže Sestra roku bylo, že se poprvé uskutečnilo v Kině Lucerna v Praze. Galavečer moderoval Libor Bouček, v programu vystoupila Aneta Langerová.

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad touto prestižní soutěží již tradičně převzaly Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku bylo uděleno ve dvou kategoriích:

● Sestra v přímé ošetřovatelské péči 

V této kategorii soutěží sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a ve všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2018 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Mgr. Emilie Portlová, vrchní sestra, Nemocnice Letovice.
Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/mgr-emilie-portlova/

Druhé místo získala Lenka Nováková, staniční sestra, Klinika dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici Motol.
Medailonek zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/lenka-novakova/

Třetí místo získala Jana Vozdecká, vrchní sestra, Klinika operační onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
Medailonek zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/jana-vozdecka/

● Sestra v managementu a vzdělávání

V této kategorii soutěží sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2018 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala Mgr. Jana Trnková, vrchní sestra, Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.
Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/mgr-ivana-trnkova/

Druhé místo získala Ludmila Komoňová, vrchní sestra, oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných, Nemocnice následné péče v Moravské Třebové.
Medailonek zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/ludmila-komonova/

Třetí místo získala Bc. Zuzana Klicperová, hlavní sestra, Zdravotnická záchranná služba v Hradci Králové.
Medailonek zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/bc-zuzana-klicperova/

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu:

● Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělila mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominované, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Ludmile Klemsové, Ph.D., vrchní sestře Kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.
Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/ludmila-klemsova/

Ocenění, pro které hlasovala široká veřejnost:

● Sestra mého srdce

Vítězku této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistek všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jedné držitelky Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek https://sestraroku.zdravi.euro.cz/finalistky-2018/

Nejvíce hlasů v online anketě Sestra mého srdce získala Ludmila Komoňová, vrchní sestra oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice následné péče v Moravské Třebové.
Medailonek vítězky kategorie zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/profile/ludmila-komonova/

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester.

Již potřetí v historii soutěže proběhlo vyhlášení vítěze kategorie Nejlepší zdravotnická škola roku. Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat budoucí nelékařské zdravotníky, aby se pro studium na zdravotnických školách rozhodli. Vítězem této kategorie se stala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská 99.

Více informací k soutěži Sestra roku najdete zde: https://sestraroku.zdravi.euro.cz/

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s třiasedmdesátiletou tradicí. Vlajkovou lodí vydavatelství je týdeník Euro a portál Euro.cz. V divizi Euro HUB se pravidelně realizují odborné i společenské akce a projekty. Divize Online provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Divize Medical Services nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Portfolio vydavatelství Mladá fronta se od června 2017 významně rozšířilo o řadu titulů, především v segmentu auto-moto, a také sportovních a hobby magazínů. V divizi Dětské tituly začal vycházet nový časopis pro nejmenší děti Puntík. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 5 052 735 lidí v České republice.