Oslavy Dne dětí se týkají i těch ze zkumavky. Je jich už 150 000 a nejstaršímu bude 35

Autor: eliska | Zpravodaj | 30. 5. 2018

Praha, 31. května 2018 (ISCARE IVF)

Prvního června je tradičně věnováno oslavám dne dětí. Zhruba pětině párů ale tento svátek jen připomene, že početí vytouženého dítěte není samozřejmostí. Těm šťastnějším se to již díky lékařské pomoci podařilo, řada z nich ale musí být trpělivá a ještě si počkat. Prvnímu v Česku uměle počatému dítěti je dnes přes třicet let. Aktuálně se u nás ročně narodí více než pět tisíc dětí ze zkumavky. Celkem tak letošní Den dětí oslaví více než 100 tisíc dětí narozených díky umělému oplodnění.

V současnosti řeší problémy s otěhotněním již každý pátý pár. Kromě nečekaného onemocnění jednoho z partnerů se na tomto faktu často podílí také odkládání mateřství do pozdního věku, které snižuje šanci na přirozené otěhotnění. Neplodnost hrozí také v případě úrazů či při podstoupení chemoterapie při léčbě rakoviny reprodukčních orgánů. "Pokud se žena snaží rok neúspěšně otěhotnět, doporučuji nechat si vyšetřit hormonální profil, podstoupit ultrazvukové vyšetření a nechat partnera vyšetřit spermiogram. To vše by měla provést v koordinaci se svým ošetřujícím gynekologem a případně navštívit některé z center asistované reprodukce," radí Petr Pícha, primář pražského GynCentra.

Prvním dítětem ze zkumavky byl chlapec narozený v roce 1984, letos tak oslaví své 34. narozeniny. Narodil se díky odborníkům z brněnské fakultní nemocnice. Jednalo se tehdy o vůbec první porod takto počatého dítěte ve střední a východní Evropě. Opravdový rozvoj ale nastal až po roce 1989, kdy začala vznikat první soukromá specializovaná centra asistované reprodukce.

Letos proběhne také tradiční setkání dětí ze zkumavky, které pořádá klinika ISCARE pravidelně každý rok. Jde o největší setkání dětí ze zkumavky na světě. „Podobná setkání organizujeme řadu let, držíme také světový rekord v počtu dětí ze zkumavky na jednom místě,“ prozradil Jaroslav Hulvert, primář IVF klinického centra ISCARE, a dodal, „Pomoc se založením rodiny neplodným párům už pro nás na klinice dávno není jen zaměstnáním. Být svědkem toho, jak „naše“ děti rostou, sílí a dospívají, je k nezaplacení. Možná i díky tomu máme velmi vysokou úspěšnost zákroků/léčby.“

Social freezing jako investice do rodinné budoucnosti

Mladí v západní Evropě myslí na svou budoucnost a tak často podstoupí tzv. Social freezing, neboli zmražení pohlavních buněk. Tento krok jim do budoucna poskytuje jistotu založení rodiny. Jedná se o preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává mužům a ženám možnost počít geneticky vlastního potomka i v době, kdy již nejsou plodní.

Centrum asistované reprodukce ISCARE IVF

Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce v ČR, od roku 2014 je členem skupiny FutureLife. Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení. Doposud centrum přivedlo na svět už 10 tis. dětí. Centrum vede primář MUDr. Jaroslav Hulvert. Tým IVF, včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky převážně z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na světě. Všichni lékaři, kteří v IVF programu pracují, tak mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. Centrum IVF poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je IVM,ICS/ PICSI, embryomonitoring, preimplantační diagnostika (PGD, PGS), kryokonzervace/vitrifikace apod. Centrum asistované reprodukce dosahuje svých úspěšných výsledků prostřednictvím mnoha osvědčených léčebných metod pro umělé oplodnění. Kromě výše uvedeného se oddělení IVF aktivně podílí na radě studií a výzkumných projektů. Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s. je nestátní soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické služby také v oblasti plastické chirurgie, komplexní léčby obezity, gastroenterologie a léčby idiopatických střevních zánětů. Další informace najdete na www.iscare.cz.