Ostravské Lékařské fakultě hrozí, že nezíská akreditaci

Autor: karelattl | Zpravodaj | 2. 6. 2020

Ostrava 2. června (ČTK) – Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že nezíská akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství. Hodnotící komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) schválení akreditace nedoporučila. Podle vedení univerzity i fakulty je problém především v nedostatečném odborném personálním zajištění programu. V praxi by to znamenalo, že by fakulta minimálně letos nemohla program otevřít a přijímat do něj nové studenty.

Zatím jde pouze o návrh, nikoliv o definitivní rozhodnutí. Vedení univerzity i fakulty stále doufá, že Rada Národního akreditačního úřadu nakonec fakultě akreditaci udělí. Pokud by se tak nestalo, žádala by o ni fakulta znovu. Podle ostravského primátora Tomáše Macury (ANO) by neudělení akreditace bylo velmi špatnou zprávou pro Ostravu a celý region. V takové situaci by vedení fakulty mělo podle Macury ze situace vyvodit osobní odpovědnost, protože kvalita přípravy studijního oboru a vlastního akreditačního spisu jde plně za ním.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity má dlouhodobé problémy. Kritiku si vysloužila zvláště poté, co se ukázalo, že pochybila při přijímání studentů. Kvůli tomu musel ve funkci skončit i děkan Arnošt Martínek, který se ale v březnu do čela vrátil díky předběžnému opatření krajského soudu. Vztahy mezi vedením univerzity a fakulty tak dlouhodobě nejsou optimální. Přesto se dnes obě strany shodly, že najít odpovídající garanty pro některé obory je velmi složité a v obdobné situaci jsou i ostatní lékařské fakulty.

V případě, že by Lékařská fakulta akreditaci nezískala, v podstatě by to zatím znamenalo jen to, že by nemohla přijímat nové studenty. Na další obory na fakultě, ani studenty, kteří tam nyní program Všeobecné lékařství studují, by tato skutečnost neměla vliv, stejně jako na název fakulty.

mtk dr