Osvětová kampaň upozorňuje na nenápadnou, avšak závažnou 
nemoc – osteoporózu, která postihuje každou třetí Češku. Kampaň podporuje i herečka Dana Batulková

Autor: Lucie Fílová | Tisková zpráva, Zpravodaj | 16. 10. 2020

Praha, 13. října 2020 – U příležitosti Světového dne osteoporózy (20. října 2020) startuje kampaň, která má za cíl upozornit na nebezpečí spojené s řídnutím kostí a zároveň informovat rizikovou skupinu – především ženy ve věkové skupině 50+, o možnostech prevence a včasného odhalení osteoporózy. Kampaň bude zahájena 13. října v pražské lékárně BENU v obchodním centru Westfield Chodov za účasti známé divadelní a filmové herečky Dany Batulkové. V následujících dnech se kampaň přesune do BENU lékáren v dalších velkých českých městech.

Nenápadná, často podceňovaná, avšak závažná nemoc. Zákeřný „tichý zloděj kostí“. Taková je osteoporóza, kterou v České republice trpí každá třetí žena a každý pátý muž. Ohrožuje zejména ženy starší 50 let. Osvětovou kampaň, jejímž cílem je upozornit na nebezpečí řídnutí kostí a informovat o prevenci, zaštiťuje přední osobnost českého divadelního a filmového světa Dana Batulková. „Ráda se zabývám tím, co má smysl. Sama jsem již v letech, kdy se cítím ohrožena osteoporózou a nejsem v tom ani zdaleka sama. Mnozí si nebezpečí této nemoci neuvědomují a podceňují prevenci. Osteoporóza však může výrazně ovlivnit kvalitu našich životů,“ vysvětluje Dana Batulková.

Slavnostní zahájení kampaně za účasti Dany Batulkové proběhne 13. října v pražské lékárně BENU v obchodním centru Westfield Chodov. V následujících dnech bude kampaň pokračovat v dalších 17 lékárnách BENU ve velkých českých městech, kde ženy ve věku 50 let a více mohou vyplnit dotazník, díky kterému zjistí, zda jsou ohroženy osteoporózou a získají informace o včasném odhalení nemoci a možnostech prevence. „Tato vzdělávací a informativní setkání zapadají do našeho konceptu podpory preventivních a screeningových programů. Zdraví našich zákazníků je na prvním místě, proto si takových příležitostí vážíme a poskytujeme jim prostor v našich kamenných lékárnách,“ informuje PharmDr. Michala Belasová, manažer odborných projektů v BENU lékárnách.

 

Nejvíce je ohrožena stárnoucí populace

Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění kostí, při kterém dochází k jejich řídnutí a chátrání struktury kostních tkání. „Řídnutí kostí se navíc dlouhou dobu nijak neprojevuje. Nemoc přichází nenápadně a tiše, proto je označována jako „tichý zloděj kostí“. Onemocnění je často zjištěno až při první zlomenině, ke které může dojít i po malém úrazu. Každá fraktura podporuje postupující vývoj choroby a mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku další zlomeniny. Zejména zlomeniny páteře mohou posléze pacientům způsobit paralyzující bolest,“ uvádí prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP. Typickým příkladem může být i zlomenina krčku stehenní kosti, po které více jak 20 % pacientů na další komplikace do roka umírá. Osteoporóza velmi často probíhá bezpříznakově, ovšem určité projevy mohou poukazovat na již rozvinuté onemocnění. Mezi tyto projevy patří chronické bolesti zad, které zapříčiňuje zlomenina obratlových těl. Typickým projevem je také ztráta tělesné výšky o více než 6 centimetrů[1], vývoj „kulatých“ zad a následné vytvoření „hrbu“ (kyfózy).[2]

Osteoporóza se objevuje především u postmenopauzálních žen a seniorů, ale netýká se pouze jich. S prevencí je vhodné začít už v mládí. Odhady zveřejněné IOF (Mezinárodní nadací pro osteoporózu) předpokládají, že v roce 2050 bude polovina české populace starší 50 let a čtvrtina populace dokonce starší 70 let[3]. Dramaticky tak roste význam a potřeba prevence a léčebných možností tohoto onemocnění. „Česká populace stárne a zvyšují se i počty těch, pro které se řídnutí kostí stává aktuálním problémem. Správná diagnóza a léčba osteoporózy se v České republice přitom dostane jenom malému počtu pacientů. Snažíme se proto tento nepříznivý trend změnit,“ uvádí MVDr. Tomáš Březina, MBA, ředitel farmaceutické společnosti Amgen v České republice.

Seznam Benu lékáren, ve kterých osvětová kampaň proběhne

Praha, OC Chodov – 13. 10.14. 10.

Praha 4, OC Arkády – 16. 10.

Plzeň, OC Olympia – 16. 10.

Praha 9, OC Černý Most – 17. 10.18. 10.

Liberec, OC LBC – 17. 10.

Olomouc, OC Haná Kafkova – 18. 10.

Beroun, Politických vězňů – 19. 10.

Pelhřimov, Svatovítské nám. – 19. 10.

Děčín, B. Němcové – 20. 10.

Prostějov, Trávnická – 21. 10.

Otrokovice, tř. Osvobození – 22. 10.

České Budějovice, Lannova – 22. 10.

Zlín, OC Zlaté jablko – 23. 10.

Břeclav, OC Břeclav – 23. 10.

Brno, OC Futurum – 24. – 25. 10.

Brno, OC Kaufland – 24. 10.

Hradec Králové, OC Futurum – 25. 10.

Valašské Meziříčí, OC Kaufland – 25. 10.

 

Osteoporóza je metabolické onemocnění projevující se úbytkem kostní hmoty. Výsledkem jsou křehké kosti a vyšší náchylnost ke zlomeninám, ke kterým nejčastěji dochází v kyčlích, páteři a zápěstích. Podstatou osteoporózy je nepoměr mezi novotvorbou a odbouráváním kostní hmoty a dochází k řídnutí kostí. Během lidského života se kostní tkáně neustále obnovují. U starších lidí však staré tkáně zanikají, aniž by byly adekvátně nahrazovány novou tkání. Výsledkem je postupné a trvalé snižování objemu kostní hmoty, což může vést až k osteoporóze. Jak se hustota tkáně snižuje, kosti jsou stále slabší a slabší a zvyšuje se pravděpodobnost zlomenin. Osteoporóza se objevuje se především u postmenopauzálních žen a starších osob.

Mezi primární způsoby účinné prevence patří zdravý životní styl, správné stravovací návyky a vhodná pohybová aktivita.

Sekundární prevence představuje opatření po prodělané osteoporotické zlomenině. U těch se zvyšuje nebezpečí zhoršení průběhu choroby a riziko dalších zlomenin.

Světový den osteoporózy připadá každoročně na 20. října.

 

[1] Rosa J. et al. Osteoporóza: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2018. Dostupné z: https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Osteoporoza.pdf

[2] Blahoš J. et al. Osteoporóza: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2006. Dostupné z: http://www.vpl.sk/files/file/dp/2003_2007/pohybovy%20system_osteoporoza_2006.pdf

[3] Palička V. Je péče o pacienty s osteoporózou v České republice dostatečná? Remedia 2019; 29: 258–261. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Archiv-rocniku/Rocnik-2019/3-2019/Je-pece-o-pacienty-s-osteoporozou-v-Ceske-republice-dostatecna/e-2Fq-2Ln-2LD.magarticle.aspx