Pacienti mají možnost hlasovat o nejoblíbenějšího lékaře – Lékaře  roku 2018 – 11. ročník ankety

Autor: Redakce | Zpravodaj | 17. 2. 2019

Praha, 18. února 2019 (UPČR)

Odpověď na otázku, který z lékařů je mezi pacienty nejoblíbenější, přinese 11. ročník ankety „Lékař roku“ – tentokrát pro rok 2018. Anketu vyhlašuje Unie pacientů ČR. Toto občanské sdružení je největší pacientskou organizací v ČR. Její členská základna čítá více než 17 tisíc členů. Hlasování se však pravidelně zúčastňují i pacienti, kteří nejsou členy Unie pacientů ČR.

Anketa Lékař roku má dlouholetou záštitu České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Hlasování probíhá od 15. února 2019 do 31. března 2019. Zasílání hlasů je možné přes internetovou stránku www.lekarroku.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. dubna 2019, Cinemart Atlas v Praze.

Anketa „Lékař roku“ zvyšuje prestiž lékařského povolání a zároveň dává pacientům i odborné veřejnosti možnost ocenit nejen odborné, ale i lidské kvality těch, kteří pečují o naše zdraví.

„Lékař roku“ posiluje dialog mezi lékaři a pacienty a zlepšuje jejich spolupráci a komunikaci. Odborná část si klade za cíl vyzdvihnout zejména výjimečné lékařské počiny jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska humanity. V hledáčku hodnotitelů budou také významné vědecké a výzkumné počiny, a celoživotní přínos medicíně.

 

Vyhlášeni budou lékaři s největším počtem hlasů od pacientů v jednotlivých kategoriích:

Lékař lůžkového zařízení
lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních

Praktický lékař
praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

Lékař specialista
lékaři všech odborných ambulancí

 

Kromě pacientů budou hlasovat i odborníci. Do této ankety jsou nominováni lékaři různými odbornými a zájmovými organizacemi a následně vybráni komisí sestavenou z odborníků pod hlavičkou Unie pacientů ČR.

 

Odborné kategorie:

Jeseniova cena – lékař s největším přínosem pro pokrok v medicíně.

Hippokratova cena – oceněn bude lékař, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti.

Lékař s celoživotním přínosem v medicíně

 

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR – toto uznání vyjadřuje postoj Unie pacientů ČR k projektu/osobnosti, který/á v uplynulém roce zásadním způsobem podpořil/a a realizoval/a pomoc pacientům v tíživých životních situacích.