Pacienti s neuspokojivou hladinou cholesterolu mají novou šanci na zlepšení zdravotního stavu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 23. 7. 2018

Praha, 24. července 2018 (Diagnóza FH) – Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi by se měla pohybovat kolem 4,5 mmol/l. V ČR trpí značná část populace některým z metabolických onemocnění, která se vyznačují mnohonásobně vyššími hodnotami cholesterolu. Patří k nim dyslipidemie a familiární hypercholesterolemie (FH). Dyslipidemie je nejčastější metabolické onemocnění, které postihne až 85 % populace nad 55 let věku. Pacienti s vysokou hladinou cholesterolu mohou kromě úpravy životního stylu, péče o vlastní zdraví a stávajících léků, díky schválené úhradě z veřejného zdravotního pojištění využívat od 1. 6. 2018 nový léčebný přípravek.

Základem léčby FH a dalších metabolických onemocnění je kromě včasného záchytu samotné nemoci striktní dodržování životosprávy (dieta, pravidelný pohyb, udržování přiměřené tělesné hmotnosti) a také důsledná medikamentózní léčba snižující hladiny cholesterolu v krvi. Tu nejčastěji představují statiny (například atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin) a ezetimib. Obě tyto skupiny léků jsou používané dlouhodobě a prokázaly svou účinnost a bezpečnost. U některých osob ovšem ani kombinace farmakologického a nefarmakologického přístupu nedokáže snížit hladinu cholesterolu k cílovým hodnotám. Nyní dochází k revoluci v léčbě nekorigovatelných dyslipidemií a hypercholesterolemií. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou již téměř dva měsíce hrazeny inhibitory PCSK9, které dokáží hladinu cholesterolu v krvi snížit u většiny pacientů na doporučované hodnoty a tím snížit riziko kardiovaskulární příhody u těchto pacientů.

U hladin cholesterolu v krvi platí: čím míň tím líp

Dvojsečnost cholesterolu spočívá v tom, že je pro lidský organismus nezbytný, neboť se mimo jiné podílí na tvorbě buněčných membrán a je důležitý pro tvorbu hormonů a vitaminu D. Za „nebezpečný cholesterol“ označujeme zejména takzvaný LDL (low density lipoprotein) cholesterol. Jeho nadbytek v krvi je zásadním spouštěcím momentem vzniku aterosklerózy neboli kornatění tepen. U dyslipidemie nejde jenom o koncentraci cholesterolu, ale i kvalitativní změny krevního tukového spektra. Nebezpečné tak není jenom zvýšení celkového cholesterolu či vyšší hodnota LDL cholesterolu, ale cévní riziko stoupá i s poklesem HDL cholesterolu či vyšší hladinou neutrálních tuků, tzv. triglyceridů. Familiární hypercholesterolemie se zase vyznačuje bezpříznakovou několikanásobně vyšší hladinou cholesterolu už v dětském věku, kdy se běžně hladina cholesterolu neměří. Na to by měly dbát rodiny s dědičnou zátěží těchto nemocí, protože hrozí výrazné riziko infarktu myokardu a dalších KVO již v mladém věku.

Komu je inhibitor PCSK9 určený?

PCSK9 inhibitory (blokátory) jsou monoklonální protilátky, které jsou schopny blokovat bílkovinu PCSK9 tak, aby se nemohla navázat na receptor pro LDL cholesterol. Receptor pro LDL cholesterol vtahuje LDL cholesterol ze séra do jaterní buňky, kde je rozložen. A receptor se vrátí zpět na povrch této jaterní buňky pro další LDL částici, což je schopen udělat až 150x. Při navázání PCSK9 na tento receptor je receptor rozložen spolu s LDL částicí a nemůže se tak vrátit na povrch jaterní buňky pro další LDL cholesterol, a tak stoupá jeho hladina v séru. Spolu s dietními opatřeními a standardní medikací snižující krevní tuky (statiny, ezetimib) se podává u dospělých pacientů s diagnózou primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) nebo smíšené dyslipidemie v případě, kdy stávající opatření nedokáží hladinu LDL cholesterolu snížit k požadovaným hodnotám. A také tehdy, kdy statin pacient netoleruje.

Po dobu užívání léku je nicméně velice důležité dodržovat dietu a další opatření spojená se změnou životního stylu (pohyb, nekouřit, výrazně omezit či úplně vyloučit alkohol).

Uživatelsky pohodlný lék

Podává se subkutánně (jako injekce pod kůži), dávky závisí na typu onemocnění. Buď 140 mg jednou za dva týdny nebo 420 mg jednou měsíčně. Po řádném vyškolení zdravotnickým personálem si mohou pacienti aplikovat injekci sami, v pohodlí domova. Přípravek se vpichuje do břicha, stehen nebo horní oblasti paže a místa vpichu by se měla střídat.

Průlom při zpomalování či zastavení aterosklerózy

Před zahájením léčby tímto přípravkem by měli pacienti důsledně dodržovat dietní a další opatření, která jim doporučí lékař. Totéž platí po celou dobu léčbu. „Výsledky celosvětových klinických studií, které probíhaly několik let, ukázaly, že nové léky znamenají průlom při zpomalování či úplném zastavení aterosklerotického procesu u pacientů s vysokou hladinou cholesterolu v krvi,“ upozorňuje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda České společnosti pro aterosklerózu.