Pacienti s rakovinou krve se potkají se svými lékaři

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 5. 2019

Praha/Olomouc, 20. 5. 2019 (Haimaom) – Více než 100 pacientů, kteří prodělali rakovinu krve nebo s touto nemocí aktuálně bojují, se setká tuto sobotu se svými lékaři na Pacientském dnu v Olomouci. Setkání tradičně předchází startu jedné z nejvýznamnějších konferencí v oboru hemato-onkologie – XXXIII. Olomouckým hematologickým dnům.

Při této akci se tradičně scházejí pacienti, jejich blízcí, lékaři a další zdravotničtí pracovníci a baví se o novinkách v léčbě krevních nádorů a dalších tématech, které souvisí se zákeřným onemocněním krve. „Pro nás zdravotníky je Pacientský den příležitostí potkat se s našimi pacienty, kteří se po úspěšné léčbě vrátili zpět do svých životů. Každý uzdravený pacient je pro nás obrovskou motivací pro další práci,“ vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., přednosta Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF UP) v Olomouci a člen výboru České hematologické společnosti ČLS JEP. Motivaci svým lékařům přináší například Ivan Kocmánek (45), kterému diagnostikovali akutní myeloidní leukemii ve 40 letech. „Nejdřív lékaři samozřejmě hledali dárce u nás v rodině, ale bohužel nikdo neměl dostatečnou shodu. Musel jsem tedy čekat na dárce z registru,“ vzpomíná a pokračuje: „Naštěstí jsem se za 4 měsíce dočkal a vhodný dárce se našel. To mi zachránilo život.“ Čas je v těchto chvílích rozhodující. Čím dříve se vhodný dárce najde, tím větší šanci na přežití nemocný má. „Ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl diagnózu, se mi zhroutil svět. Teď jsem ale opět šťastný, mám dvě skvělé dcery a loni se mi narodil syn. Tomu, že mě může potkat něco tak úžasného, bych při čekání na transplantaci nevěřil,“ dodává pan Ivan. Stejné pocity zažívá i pan Petr Hynčica. „Při čekání na to, jestli pro mě lékaři najdou vhodného dárce kostní dřeně, jsem byl úplně na dně. Ani samotná transplantace pro mě nebyla vůbec jednoduchá, ale díky skvělému přístupů lékařů a sestřiček v olomoucké nemocnici jsem to nakonec zvládl a teď se pomalu vracím do „normálu“. Jsem vděčný všem, kteří se odváží a do registru dárců kostní dřeně vstoupí, mě jeden z nich zachránil život.“

Na Hemato-onkologické klinice FNOL a LF UP v Olomouci, která je společně s nadací na podporu transplantace kostní dřeně Haimaom organizátorem 4. pacientského dne a XXXIII. Olomouckých hematologických dnů, transplantují kostní dřeň již 22 let. Za tu dobu prošlo tamním transplantačním programem přes 1 300 nemocných s leukemiemi, lymfomy a dalšími zhoubnými onemocněními krvetvorby. „V posledních letech transplantujeme ročně až 70 pacientů,“ doplňuje prof. Papajík a dodává: „U některých diagnóz je pro nemocného transplantace kostní dřeně jediným řešením. Abychom našli vhodného dárce, je pro nás klíčové, aby jich byl v registru co největší počet.“

Národní registr dárců kostní dřeně eviduje kolem 80 000 dárců, potřeba by bylo minimálně 200 000 registrovaných dárců.

Pacientský den startuje v Clarion Congress Hotelu Olomouc v sobotu 25. května v 8.30 hodin. Hlavními tématy letošního ročníku budou rizika alternativní léčby v onkologii a vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví. Více informací lze najít na www.olhemdny.cz.

O nadaci Haimaom

Nadace Haimaom je nadací na podporu transplantace kostní dřeně, jež dále pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Činnost nadace je realizována zvláště soustřeďováním finančních prostředků, které následně využívá na zlepšování hospitalizačních podmínek pacientů, zvyšování kvality zdravotnické péče či edukační programy pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Podporuje další vzdělávání pracovníků Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc a LF UP Olomouc, organizuje pravidelná setkání lékařů spádového regionu či každoroční celorepublikový sjezd Olomoucké hematologické dny, kde jsou prezentovány výsledky nejmodernějších diagnostických možností a léčebných přístupů v hematologii a diskutovány možnosti další spolupráce jednotlivých center jak v České republice, tak ve světě. Více na www.haimaom.cz.