Paliativní péče si žádá účelnou spolupráci, protože čas je zde větším protivníkem než kdekoli jinde

Autor: Redakce | Zpravodaj | 15. 4. 2019

Přednáška 23. dubna v Praze přinese pohled zdravotní sestry, manažerky v oblasti mobilní hospicové péče a lékaře na témata leadership, prosazování změn a spolupráce v týmu i napříč organizacemi.

 

Praha, 16. dubna 2019 (Nadační fond Avast) – Nadační fond Avast ve spolupráci s Centrem paliativní péče uvádí další přednášku z cyklu Medicína a smrt na téma hranic moderní medicíny. Cílem je odborné i laické veřejnosti ukázat, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. Představí se Alexandra Trochtová, projektová manažerka zastřešující organizace Fóra mobilních hospiců, Martina Klejnová, zdravotní sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a hematolog a paliatr MUDr. Jindřich Polívka. Všichni tři paliativní inovátoři jsou stipendisty programu Avast Foundation Palliative Care Scholarship zaměřeného na rozvojové projekty v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné pacienty.

Hlavním protivníkem našich pacientů je čas, který na konci života získává úplně jiný rozměr. Jeho smysluplné naplnění a spolupráce s rodinou pacienta je také prací paliativního týmu,“ vysvětluje Martina Klejnová, která pracuje jako zdravotní sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze už 14 let a za tuto dobu měla možnost pozorovat velké pokroky v léčbě akutních leukémii i rozvoj práce paliativního týmu. „Jsem vděčná za to, že mohu být uplynulé tři roky součástí týmu, který nabízí novou úroveň komunikace, přístup k pacientovi a jeho rodině, ale také multidisciplinární spolupráci. Péče o pacienta s akutní leukémii na konci jeho života přináší mnohá specifika. Předchozí tři roky mě naučily velkému respektu vůči rozhodnutím pacienta, názorům kolegů, vůči životu samotnému. Díky stipendiu jsem měla možnost pochopit své vnitřní konflikty, ale také zjistit, jak pomoct našim pacientům lépe zvládat těžké situace, které léčba přináší. Jak mluvit jasněji a naslouchat lépe,“ uzavírá.

Alexandra Trochtová, projektová manažerka zastřešující organizace Fóra mobilních hospiců, se ve své přednášce zaměří na tři oblasti. Na to, jak se buduje zastřešující organizace od nuly; na aktuální problémy a radosti v mobilní paliativní péči; a na cestu od diplomacie a práva k umírání, na níž se vydala i s pomocí stipendijního programu Nadačního fondu Avast. „Stipendium mi dalo příležitost přejít z role profesionála v diplomacii a právu na dráhu profesionála v paliativní péči a zároveň šanci vybudovat odbornou, udržitelnou a funkční organizaci, která rozvíjí mobilní hospice. Dělá mi velkou radost být u toho, jak se mobilní specializovaná paliativní péče stává součástí zdravotního systému. Stát se poskytovateli mobilní specializované paliativní péče je pro hospice cesta náročná, ale velmi smysluplná. A proto jsme založili Fórum mobilních hospiců, abychom našim členům na této cestě pomáhali," doplňuje Alexandra Trochtová.

MUDr. Jindřich Polívka působí jako atestovaný hematolog v původní odbornosti na 1. interní klinice – klinice hematologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Paliativní péči se věnuje více než deset let. Od roku 2015 pracuje v organizaci TŘI o.p.s jako vedoucí lékař a paliativní specialista Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. „Ve stipendijním projektu se zdokonaluji v manažerských dovednostech v oblasti leadershipu, které rozvíjím prostřednictvím studijního programu zaměřeného právě na pokročilý management ve zdravotnictví. Komplexní pohled do systému zdravotní péče mě přivedl k důležité a v České republice dosud nedefinované oblasti hodnocení kvality hospicové péče,“ upřesňuje. Studijní program Master of Healthcare Administration je zaměřený na praktické stránky managementu ve zdravotnictví, jednou z hlavních náplní je osvojit si umění efektivního řízení jednotlivců i týmů a schopnost dobře a přesvědčivě prezentovat a prosazovat změny. 

Přednáška se uskuteční v úterý 23. dubna od 17 hodin v Galerii kavárny Louvre v Praze. Po přednášce následuje prostor pro dotazy a neformální setkání všech účastníků. Akce je určena pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, vstup je zdarma a registrace není třeba. Vzhledem k omezené kapacitě dostanou přednost dříve příchozí. Podrobnosti jsou zveřejněny na Facebooku Nadačního fondu Avast.

V průběhu devíti večerů se postupně představuje všech 21 stipendistů prvního ročníku dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Jde o lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a další profesionály z celé České republiky, kteří díky podpoře Nadačního fondu Avast realizují rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízeních, ale i v rámci zdravotního systému jako takového. Celkem obdrželi prostředky ve výši více než 16 milionů korun, které mimo jiné čerpají na studijní pobyty, stáže ve zdravotnických zařízeních a institucích v zahraničí, další vzdělávací akce, ale i kurzy osobního rozvoje včetně manažerských a prezentačních dovedností, či marketingu.

 

O cyklu Medicína a smrt

Devět večerů o hranicích medicíny. O tom, co může dnešní zdravotnictví nabídnout lidem se závažnou, život ohrožující nemocí. O hledání způsobů, jak podporovat rodiny pacientů a zlepšit systém, aby dokázal vedle pokroků v biomedicíně pamatovat na lidskou důstojnost. Devět setkání s lidmi, kteří se pustili do inovativních projektů a v celé České republice zlepšují péči o těžce nemocné. Postupně vystoupí držitelé stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Odborným garantem programu je Centrum paliativní péče. Večery jsou rozloženy až do konce roku 2019. Probíhají vždy v úterý od 17 hodin. Konkrétní místa a profily řečníků budou upřesňovány průběžně na Facebooku Nadačního fondu Avast.

 

Na v pořadí páté z cyklu přednášek vystoupí:

 

Martina Klejnová
Pracuje jako zdravotní sestra v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a je zde součástí paliativního týmu. V rámci svého projektu se věnuje pacientům a jejich rodinám i spolupráci mezi ÚHKT a hospicovými zařízeními, do budoucna by se ráda rovněž věnovala předávání zkušeností na ostatní hematoonkologická pracoviště.

Alexandra Trochtová
Vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. V současné době je projektovou manažerkou zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců, kterou v rámci svého projektu rozvíjí tak, aby organizace co nejlépe sloužila svým členům – poskytovatelům mobilní paliativní péče.

MUDr. Jindřich Polívka
MUDr. Jindřich Polívka pracuje, jako atestovaný hematolog a působí v původní odbornosti na 1. interní klinice – klinice hematologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Paliativní péči se věnuje od roku 2008. Od roku 2015 pracuje jako vedoucí lékař v organizaci TŘI o.p.s a paliativní specialista v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech. Ve svém stipendijním projektu se věnuje manažerským dovednostem v oblasti leadershipu, které rozvíjí prostřednictvím studijního programu zaměřeného právě na pokročilý management ve zdravotnictví (MHA – Master of Healthcare Administration).

 

O programu Spolu až do konce

Nadační fond Avast věří, že každý člověk by měl mít k dispozici informace o svých možnostech a na konci života se svobodně rozhodnout, kde a jak chce zemřít. Skrze program Spolu až do konce usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. V rámci dosavadních pěti ročníků programu Nadační fond Avast rozdělil přes 130 milionů korun. Pomohl finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie, podpořil nové přístupy i nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. Financoval také nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořil rozvoj předmětu paliativní medicíny na vybraných univerzitách i zakládání center excelence. V roce 2017 byl představen dvouletý stipendijní program Avast Foundation Palliative Care Scholarship pro průkopníky v oblasti paliativní péče, do nějž bylo přijato 21 odborníků. Další ročník stipendií bude vyhlášen v první polovině roku 2019.

O​ ​Nadačním​ ​fondu​ ​Avast

Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Od svého vzniku využívá finance darované společností Avast a čas i talent, jimiž přispívá přes 1700 jejích zaměstnanců. Přímo i nepřímo tak podporuje komunity po celém světě a šíří hodnoty, které považuje za důležité pro smysluplný a svobodný život. Mezi hlavní témata, na něž se zaměřuje, patří péče o lidi na konci jejich života, pomoc rodinám dětí s postižením, lepší, účelnější systém vzdělávání a podpora otevřené, občanské společnosti. Avast jako globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení využívá každou příležitost společně s nadačním fondem přispět jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější svět. Avast nadačnímu fondu dosud daroval přes půl miliardy korun.

Více na www.nadacnifond.avast.cz