Philips/Dutch Radboud: prototyp aplikace pro diabetiky

Autor: eliska | Zpravodaj | 14. 9. 2015

San Francisco/Amsterdam 15. září (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Philips s fakultním zdravotnickým centrem Dutch Radboud zavedla první prototyp aplikace pro diabetiky s integrovanou online komunitou pro podporu pacientů a posílení kontinuity péče

– Další generace virtuální komunity spojuje spotřebitele s poskytovateli lékařské péče a umožňuje jim sdílet jak osobní zdravotnické údaje o spotřebitelích, tak klinické údaje zdravotnických organizací

– Prostřednictvím mobilní aplikace mohou pacienti sledovat hladiny glukózy v krvi, užívání inzulinu, výživu, fyzickou aktivitu, náladu a stres a získat zpětnou vazbu založenou na těchto údajích a vedení* doma a na cestách 

– Zabudovaná cloudová digitální platforma společnosti Philips s názvem HealthSuite a cloudová aplikace Salesforce; představeny na Dreamforce 2015 v San Francisku

Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) fakultní zdravotnické centrum Radboud (Radboudumc) se sídlem v Nizozemsku dnes představilo spojený digitální zdravotnický prototyp, který umožňuje lidem s diabetem a jejich poskytovatelům lékařské péče činit rozhodnutí ohledně následné péče s větší jistotou při zvládnutí komplexnosti samostatné péče při diabetu.

Systém, který se skládá z mobilní aplikace pro pacienta a online komunity, je prvním systémem, který shromažďuje a propojuje údaje z elektronických lékařských záznamů, mnoha osobních lékařských zařízení – včetně bezdrátových glukometrů a monitorů aktivity – a údajů hlášených pacienty samotnými. Prostřednictvím smartphonu nebo tabletu aplikace poskytuje pacientům trvalý přístup k důležitým parametrům, jako jsou hladiny glukózy v krvi, použití inzulinu a výživa, a poskytuje vedení* doma a na cestách. Zabezpečená online komunita je místo, kde mohou zařazení pacienti a zdravotničtí pracovníci komunikovat prostřednictvím soukromých zpráv nebo sdílených příspěvků v rámci klinických směrnic zdravotnické organizace. Tímto způsobem mohou pacienti díky kombinovaným údajům získat zpětnou vazbu od svého pečovatelského týmu společně s ostatními pacienty, lékaři a poskytovateli péče.

Spolupráce na vývoji prototypu mezi společnostmi Philips, Radboudumc a Salesforce vyústí v pilotní spuštění na konci roku, s plány zavést podobná propojená řešení lékařské péče pro jiné chronické zdravotní potíže.

Podpora populace v kritické situaci z důvodu komplexního zdravotního problému

Diabetes je rozšířené chronické onemocnění, které je nákladově náročné jak z hlediska utrpení lidí, tak z hlediska globálních výdajů na lékařskou péči1. Na celém světě žije s tímto onemocněním téměř 400 milionů lidí2. Toto onemocnění je často spojováno s řadou jiných chronických onemocnění. Průměrně činí lidé s diabetem denně až 180 rozhodnutí3 ohledně svého zdraví, shromažďují a vyhodnocují cenné informace ohledně osobních a zdravotních faktorů, od hladiny cukru v krvi, po cvičení až po výběr potravin. Tým lidí pečujících o osoby s diabetem může představovat až 10 různých typů poskytovatelů péče4. Díky tomu je život s diabetem komplexní z hlediska péče o sebe sama a pro mnoho lidí může být velmi stresující.

„Jsem nadšen, když vidím, že poskytujeme lidem s diabetem nástroje k propojení všech jejich relevantních zdravotních údajů a zařízení. Náš systém umožňuje sdílení údajů a zkušeností v rámci jedné komunity, která může spolupracovat s jinými pacienty a se svým pečovatelským týmem v zabezpečeném prostředí," uvedl Jeroen Tas, výkonný ředitel oddělení pro řešení v oblasti lékařské informatiky a služeb (Healthcare Informatics Solutions and Services) společnosti Philips. „Je zde rostoucí potřeba řešení, která podporují samostatnou léčbu a kontinuitu péče o osoby s chronickými onemocněními, jako je diabetes, k zamezení zhoršování zdravotního stavu, opakovaných hospitalizací a míry úmrtnosti. Tento systém byl navržen pacienty pro pacienty a umožňuje plně integrované řízení zdraví a poskytování lékařské péče novým, propojeným a účinným způsobem, který je silně zaměřen na pacienta."

„Chceme povzbudit a podpořit lidi, aby převzali plnou kontrolu nad svým onemocněním, a to tak, že jim poskytneme nástroje pro správná rozhodnutí. V naší společnosti Radboundumc to odpovídá naší misi, aby byla lékařská péče zaměřena na pacienta, který se na ní bude podílet," uvedl Cees Tack, profesor interní medicíny ve společnosti Radboudumc. „To, že dáme pacientům možnosti být skutečnými partnery v jejich vlastní péči o své zdraví a že jim poskytneme přístup k jejich údajům a umožníme spolupráci, je klíčem k podpoře změn napříč populacemi," dodal Lucien Engelen, ředitel centra REshape ve společnosti Radboudumc. „Díky spolupráci se společností Philips vytváříme digitální síť nezbytnou k tomu, aby byly údaje vhodné pro činění potřebných kroků a aby se transformoval způsob, jak se pacienti se svými pečovateli a sociální komunitou kontaktují"

Umožněno díky digitální platformě HealthSuite

Systém je postaven na Digitální platformě HealthSuite společnosti Philips a na jejím novém systému CareCatalyst. Tato platforma bezpečně propojuje zařízení a shromažďuje, integruje a analyzuje údaje pacientů z propojených spotřebitelských a lékařských zařízení, elektronických lékařských záznamů a osobních zdravotních údajů. Prostřednictvím této otevřené digitální platformy se mohou zdroje samostatného měření a celková funkcionalita snadno rozšířit, když budou dostupné nové digitální technologie analýzy zdraví pacienta. CareCatalyst je digitální sada nástrojů, která usnadňuje zdravotnickým systémům, institucím a poskytovatelům péče využít sílu digitální platformy HealthSuite v účelových lokalizovaných řešeních.

Programy osobní péče společnosti Philips k udržení zdraví a pomoci předcházet chorobám

V rámci svého odhodlání nadále podporovat zdraví lidí ve všech oblastech zdraví společnost Philips nedávno představila sérii osobních programů zdraví, které podporují spotřebitele v udržení zdraví a předcházení nemocem. Každý zdravotní program zahrnuje propojená zařízení na měření zdravotního stavu, což je individualizovaný program na bázi aplikace, a dále zabezpečenou cloudovou analýzu údajů založenou na digitální platformě HealthSuite. Osobní zdravotní programy společnosti Philips lidem umožní: měřit vitální známky k porozumění tomu, jak naše rozhodnutí v oblasti životního stylu ovlivňují jejich tělo; nastavit cíle a monitorovat jejich postup; a zachovat si motivaci díky inteligentním programům, vyvinutým předními lékaři a psychology, kteří reagují na individuální postup a dávají individuální doporučení.

Prototypový systém na řízení diabetu představí živě Jeroen Tas a Lucien Engelen na konferenci Dreamforce 2015, která se bude konat v San Francisku 15. – 18. září. Aktuální informace o dalším vývoji najdete na internetových stránkách www.philips.com/dreamforce; můžete také sledovat konverzaci #DF15 na @PhilipsLiveFrom.

 

Další informace vám poskytne:
Kathy O'Reilly
Philips Group Communications
+1 978-659-2638 (mobil) +1 978-221-8919
Kathy.oreilly@philips.com
Twitter: @kathyoreilly

Marloes de Vink
Radboudumc
+31 24 3668799 (mobil) +31 06 52 02 81 72
Marloes.de
Vink@radboudumc.nl
Salesforce a jiné jsou obchodními známkami společnosti salesforce.com, inc.

 

O Royal Philips:
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) je diverzifikovaná společnost zaměřující se na lékařskou péči a zdraví lidí, zlepšování jejich života pomocí smysluplných inovací v oblastech zdravotní péče, životního stylu spotřebitelů a osvětlení. Společnost Philips má sídlo v Nizozemsku, v roce 2014 dosáhla obratu 21,4 miliard EUR a má asi 106 000 zaměstnanců v oblasti prodeje a služeb ve více než 100 zemích. Společnost je jedničkou v kardiologické péči, akutní péči a domácí zdravotní péči, energeticky úsporných řešeních osvětlení a nových aplikacích v oblasti osvětlení, a také v oblasti holení mužů, péče o vzhled a zubní zdravotní péče. Novinky od Philips lze nalézt na www.philips.com/newscenter.

O digitální platformě HealthSuite
Digitální platforma HealthSuite je otevřená IT infrastruktura, která podporuje zabezpečené shromažďování údajů týkajících se zdraví a životního stylu osob a umožňuje integraci a analýzu těchto údajů. Platforma umožňuje návrhy společnosti Philips, které spojují zařízení na vyhodnocení zdraví s cloudovou analýzou dat, výsledkem čehož je poskytnutí klinických programů osobního zdraví na bázi aplikace, na základě kterých je možné činit konkrétní kroky, což podporuje spolupráci mezi spotřebiteli, pacienty a pečovateli v nejširším smyslu. Spotřebitelé, pacienti a pečovatelé mohou činit spolehlivější rozhodnutí týkající se zdraví a životního stylu, a to na základě uživatelsky přívětivé a souhrnné zpětné vazby na základě shromážděných údajů.

O fakultním lékařském centru Radboud
Fakultní lékařské centrum Radboud je institutem pro péči o pacienty, výzkum a vzdělávání a školení se sídlem v Nijmegen v Nizozemsku. Naší misí je mít zásadní vliv na lékařskou péči. Máme za cíl být jedničkou ve vývoji inovační, udržitelné a dostupné lékařské péče. Nabídkou vynikající kvality, individuální péče založené na účasti pacientů, provozní dokonalosti a udržitelných sítí. Téměř 10 000 našich zaměstnanců a více než 3000 studentů každodenně maximálně usiluje o pozitivní přispění k budoucnosti lékařské péče a lékařských věd.


* Není dostupné v USA. Tato aplikace představuje neustálou práci a není určena pro lékařské použití. Podpora, která se v rámci ní poskytuje, by neměla být chápána jako lékařská rada nebo péče. Před změnou v lécích na lékařský předpis se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkem.

1 International Diabetes Federation

2 International Diabetes Federation

3 Stanford Medicine Scope

4 Diabetes.org