Pneumokok může malým dětem způsobit nepříjemná i nebezpečná onemocnění. Je na místě se před ním chránit

Autor: eliska | Zpravodaj | 3. 6. 2018

Praha, 4. června 2018 (GSK)

Pneumokoky jsou bakterie, které způsobují široké spektrum onemocnění. Nejvíce ohrožují jedince s oslabenou imunitou a také malé děti do pěti let věku. Mezi méně závažná, ale častější onemocnění způsobená pneumokoky patří záněty dutin, záněty průdušek a záněty středního ucha. Právě akutní zánět středního ucha je jedním z nejběžnějších dětských onemocnění, které umí být velmi nepříjemné a může mít výrazný vliv na kvalitu života dětí. Mezi nejzávažnější onemocnění způsobená pneumokoky patří invazivní onemocnění, jakými jsou zánět mozkových blan (meningitida), otrava krve a závažné formy zápalu plic. Účinnou ochranu proti pneumokokovým infekcím u dětí představuje očkování, které je při dodržení očkovacího plánu plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.*

Akutní zánět středního ucha do jednoho roku věku dítěte? Většinou budou následovat další

Zánět středního ucha může být způsoben celou řadou bakterií a virů, z nichž mezi nejčastější patří právě pneumokok. Velká část dětí se s tímto zánětem setká ještě před dosažením třetího roku života.

U dětí, které onemocní akutním zánětem středního ucha poprvé již před 12. měsícem věku, se zpravidla záněty středního ucha opakují. Onemocnění je bolestivé a navíc může omezit dítě v běžných denních aktivitách. V nejhorším případě může dítě trpět dlouhodobými následky v podobě přetrvávající nedoslýchavosti. Opakované akutní záněty středního ucha často vyžadují chirurgický zákrok.

Onemocnění velmi často předchází rýma a zánět nosohltanu. S odstupem 3 až 7 dnů se objevují rychle nastupující nespecifické příznaky jako například teplota, neklid, bolesti ucha a hlavy, výtok z ucha, závrať, kašel, rýma, apatie či nechutenství. Zánět provází hromadění tekutiny ve středním uchu, což ovlivňuje přenos zvuku z vnějšího ucha a může vést až ke sluchovým obtížím. Otok a přítomnost tekutiny ve středním uchu vyvolává vzestup tlaku, který je neobyčejně bolestivý a může způsobit prasknutí ušního bubínku. Léčba často vyžaduje propíchnutí ušního bubínku, díky němuž se uvolní nahromaděná tekutina, a následné podání antibiotik. Očkování přitom pomáhá předcházet více než 50 % případů velmi častých a bolestivých zánětů středního ucha způsobených pneumokoky.

Nakazit se pneumokokem je velmi jednoduché, stačí jedno kýchnutí nakaženého a oslabený nebo nevyzrálý imunitní systém

Bakterie pneumokoku vstupuje do lidského těla nosem a ústy. Infekce se šíří podobně jako rýma nebo chřipka. Většinou se ale imunitní systém vypořádá s bakterií pneumokoku dříve, než pneumokok zapříčiní onemocnění. K vypuknutí pneumokokového onemocnění dochází často v prostředí, kde se koncentrují lidé s oslabeným imunitním systémem. V případě dětí jsou to často jesle či mateřské školky. K šíření dochází nejčastěji přímým kontaktem, například při kašli nebo kýchnutí. Do vzduchu se dostávají drobné kapénky obsahující bakterie, které mohou děti vdechnout. Druhou možností nákazy je nepřímý kontakt, kdy se infikované kapénky dostanou například z ruky na dveřní kliku nebo hračku. Pokud se někdo dotkne infikovaného předmětu a posléze si sáhne na nos nebo ústa, může se nakazit pneumokokem.

Jak se lze před pneumokokem chránit? Účinnou ochranu představuje očkování a dodržování jednoduchých hygienických opatření

Šíření pneumokokové infekce lze předcházet dodržováním jednoduchých hygienických opatření, na která je třeba dbát zejména u malých dětí:

  • Pravidelné a pečlivé mytí rukou, zvláště před jídlem a poté, co jste se dotýkali nosu nebo úst

  • Použití kapesníku během kýchání či kašlání a následné umytí rukou

  • Nesdílejte s nikým skleničky, příbory a ostatní kuchyňské náčiní

Účinnou ochranu proti infekci představuje očkování proti pneumokokům, například vakcínou Synflorix, kterou je možné očkovat od šesti týdnů věku dítěte. Vakcína Synflorix pomáhá chránit děti před pneumokoky, které způsobují až 90 % invazivních pneumokokových onemocnění u kojenců a malých dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let. Patří mezi ně například závažné formy zápalu plic, meningitida (zánět mozkových blan) nebo otrava krve. Vakcína Synflorix pomáhá zabránit až 51,5 % případů velmi častých a bolestivých zánětů středního ucha způsobených pneumokoky.

Vakcína Synflorix je registrována ve všech státech EU i v mnoha dalších zemích světa a je součástí plošného či hrazeného očkování např. na Slovensku, v Rakousku, v Nizozemsku, ve Švédsku, ve Finsku, v Belgii, v Polsku či v Brazílii. Děti Synflorix zpravidla dobře snáší a lze jej podávat současně s vakcínou proti rotavirům, např. s Rotarixem.

Je důležité proti pneumokokům chránit právě nejmenší děti. Proto zdravotní pojišťovny hradí všechny dávky základního očkování, pokud byly aplikovány do sedmého měsíce věku a též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku.* Očkování lze zahájit od 6 týdnů věku dítěte.

Více informací o pneumokokových onemocněních a možnostech očkování naleznete také na stránkách www.synflorix.cz.

 

Podobně jako ostatní vakcíny, ani vakcína Synflorix nebude chránit 100 % očkovaných osob.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz.

* Vakcína Synflorix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky základního očkování byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce MZDR59391/2017-18/OVZ pro vakcínu Synflorix je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Rotarix nebude chránit 100 % očkovaných osob.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou i na www.gskkompendium.cz.

Po podání rotavirových vakcín bylo velmi vzácně hlášeno vchlípení jedné části střeva do druhé (intususcepce). Pokud po podání vakcíny Rotarix pozorujete u Vašeho dítěte závažnou bolest žaludku, úporné zvracení, krev ve stolici, otok břicha a/nebo vysokou horečku, ihned kontaktujte lékaře/poskytovatele zdravotní péče.

Vakcína Rotarix je registrovaný léčivý přípravek pro prevenci rotavirových gastroenteritid, je vázán na lékařský předpis a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Vakcinační akce Rotarix MZDR 59391/2017-10/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Očkování se podává ústy a provádí je lékař. Zeptejte se lékaře vašeho dítěte. Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com.