Po auditu ve Fakultní nemocnici Ostrava končí tři přednostové

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 7. 2018

Ostrava 13. července (ČTK) – Po auditu ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), který nechalo provést nové vedení nemocnice, končí ve svých funkcích tři přednostové. Důvodem je údajný střet zájmů. Konkrétně jde o přednostu Interní kliniky Arnošta Martínka, přednostu Ústavu soudního lékařství Igora Dvořáčka a přednostku Ústavu patologie Janu Dvořáčkovou. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Evžen Machytka. Všichni odvolaní působí i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Martínek jako děkan.

“Zjistili jsme, že osm zaměstnanců fakultní nemocnice působí současně v soukromém subjektu, v laboratoři, která byla významně preferována při odesílání diagnostických vzorků. Tři z těchto zaměstnanců současně působí ve vedoucích funkcích a z tohoto důvodu jsem se na základě výsledku auditů a po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví rozhodl pro jejich odvolání,” uvedl Machytka.

Podle dostupných informací jde o společnost CGB laboratoř, jejíž majitelkou je právě Dvořáčková, působil v ní i její manžel Dvořáček a Martínek jako místopředseda dozorčí rady. Všichni působí i na lékařské fakultě. O napjatých vztazích mezi nemocnicí a fakultou se hovoří dlouho.

“Je známo, že na lékařské fakultě existuje celá řada vědeckých projektů, jejichž součástí je odesílání diagnostických vzorků do stejné laboratoře, vůči které jsou tito tři přednostové ve střetu zájmů. Je nanejvýš zajímavé, že všichni tři jsou vysoce postavení činovníci lékařské fakulty, takže se domnívám, že bohužel tam dochází ke stejnému problému,” uvedl Machytka. Podle něj do zmíněné firmy odcházela víc než půlka vzorků, jež z nemocnice směřovaly k externím subjektům. Celkem se údajně mělo jednat o objem vzorků za zhruba 40 milionů.

Tisková mluvčí společnosti CGB laboratoř Hana Hanke dnes ČTK řekla, že společnost je vysoce specializovaným laboratorním zařízením, které má nadregionální působnost. “Zajišťuje služby pro fakultní, krajská i soukromá zdravotnická zařízení po celé České republice,” řekla mluvčí. Podle ní společnost dělá některá vysoce specializovaná vyšetření, které samotná nemocnice neprovádí a laboratoř je tak poskytuje nejen fakultní nemocnici, ale i řadě dalších zdravotnických zařízení v zemi. Hanke odmítla, že by společnost pro nemocnici prováděla značnou část vyšetření, podle ní jde naopak o nepatrnou část. “Ročně jde asi jen o tisíc velmi specializovaných vyšetření, které FN Ostrava není schopna ve svých laboratořích sama diagnostikovat,” uvedla Hanke s tím, že nemocnice ročně děláí desítky tisíc vyšetření prostřednictvím externích laboratoří.

“V maximální možné míře chceme vybudovat vlastní zdroje. Pokud je nemáme nebo nebudeme mít, budeme preferovat státní subjekty. V případě, že budeme nuceni (vzorky) odesílat do soukromých subjektů, tak to podrobíme nějakému algoritmu, který bude naprosto transparentní,” uvedl Machytka k opatřením, které nemocnice zavede po výsledcích auditu.

Martina Helánová sd