Počet samovolných potratů se v Česku zvýšil. Roli hraje i věk otce

Autor: eliska | Zpravodaj | 28. 6. 2015

Podle aktuálních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) došlo v roce 2013 v Česku ke zvýšení počtu samovolných potratů na 13 708. V celkovém počtu potratů pak tyto případy představovaly více než 36% podíl, což je nejvíce od roku 1990. Podle statistik navíc zastoupení samovolných potratů na celkovém počtu potratů trvale stoupá. Co je jejich nejčastější příčinou? Lze potratu vůbec zabránit? A co prevence?

 

Celkový počet potratů v Česku od roku 2008 trvale klesá, přesto se počet samovolných potratů a počet mimoděložních těhotenství zvyšuje. Podle odborníků tento negativní trend souvisí zejména se zvyšujícím se věkem rodiček, což potvrzují i statistiky. Téměř třetina všech samovolných potratů byla evidována u žen starších 35 let. Do 8. týdne pak proběhlo bezmála 72 % všech potratů. V případě samovolných potratů, kdy tělo automaticky vypudí plod z dělohy, hrozí nejvyšší riziko v prvním trimestru, tedy do 13. týdne těhotenství. Jaké mohou být příčiny?

 

Příčina? Nekvalitní spermie, často starších otců

 

Ačkoli se mezi lidmi traduje, že při početí dítěte je podstatný pouze věk matky, přičemž otec může mít klidně sedm křížků na krku, není to úplně pravda. Například podle studie francouzských vědců z roku 2008, která se věnuje reprodukci a embryologii, mohou mít větší potíže s plodností muži již nad 40 let. Podle uvedené studie riziko potratu u muže do 30 let představuje asi 10 až 15 %, zatímco u muže nad 40 let již asi 35 %. Mezi ty méně známé příčiny samovolného potratu se tak řadí špatná kvalita spermií, která s věkem muže úzce souvisí. „Otázka mužské plodnosti a kvality spermií je v současné době stále palčivější. Potíže s kvalitou má totiž dnes již asi 40 procent světové mužské populace, s vyšším věkem se problémy pak obvykle ještě stupňují,“ potvrzuje Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která mužům pomáhá s kvalitou spermií přírodní cestou, a to například komplexem látek v preparátu Fertilan. „To nejmenší, co pro sebe a svou partnerku mohou muži udělat, je obrátit pozornost na vlastní životosprávu, která je v mnoha případech alfou a omegou úspěchu. Doporučuji omezit konzumaci uzenin a červeného masa, samozřejmě pak také pití alkoholu nebo kouření. Naopak by si muži měli pohlídat zvýšený příjem ovoce, zeleniny nebo obilovin. Zásadní je pak také přijímání selenu a zinku, které přispívají k normální tvorbě spermií. Ta je pro plodnost klíčová,“ radí Petr Galle.

 

Příčina? Downův syndrom, častěji u starších matek

 

Vedle věku otce je samozřejmě zásadní také věk matky, což je dobře známá věc. Přestože se věk rodiček stále zvyšuje, ženské tělo se nedá umluvit touhou po seberealizaci, kariéře či cestování. A tak je výměnou za úspěšný pracovní či zábavný noční život mnohdy zklamání z nemožnosti otěhotnět či z opakujících se potratů. U starších žen nad 35 let bylo podle statistik ÚZIS v roce 2013 až třetinové riziko samovolného potratu. U bezmála 57 % žen této věkové skupiny pak bylo provedeno umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. „Jedním z hlavních nešvarů vyššího věku rodiček je také vyšší riziko vrozených vad, například Downova syndromu. Ačkoliv je to chromozomální porucha, která může postihnout téměř kohokoliv, u starších žen se bohužel objevuje častěji. A jelikož je starších matek v Česku stále více, případů, kdy je Downův syndrom diagnostikován, jednoduše přibývá,“ komentuje tento fakt renomovaný sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan. „V případě, že se potvrdí výskyt Downova syndromu, se dnes již většina rodičů rozhodne pro umělé ukončení těhotenství. Na toto rozhodnutí mají rodiče čas do 24. týdne těhotenství, pak již umělé přerušení gravidity možné není,“ dodává Turčan. Genetické abnormality jsou obecně nejčastějším důvodem potratu.

 

Příčina? Stavba dělohy

 

Podle odborníků dochází až v 10 % případů k samovolným potratům kvůli anatomickým deformitám dělohy. Jednat se může o její tvar, o případné přepážky, které v děloze vadí, deformaci děložního čípku, srůsty či třeba o přítomnost nezhoubných nádorů, takzvaných myomů. Dobrou zprávou pro rodičky je, že se tyto potíže dají obvykle řešit operativně, a to buď laparoskopicky, hysteroskopicky či klasickým řezem na přední stěně břišní. Některé typy myomů dnes odborníci dovedou odstranit i bez chirurgického zákroku, pomocí léků. Samovolný potrat pak může způsobit také zánět v děloze či inkompetence děložního hrdla, kdy je vstup do dělohy částečně otevřen. Obvykle je tato porucha následkem předchozích umělých potratů, komplikovaných porodů nebo třeba po gynekologických zákrocích.

 

 


MUDr. Pavel Turčan

Gynekolog a sexuolog MUDr. Pavel Turčan vystudoval obor všeobecné lékařství na lékařské fakultě Univerzity Karlovy Hradec Králové. Po studiu složil atestaci v oboru gynekologie a porodnictví prvního i druhého stupně a následně rovněž v oboru sexuologie. Dnes je zároveň členem mnoha odborných organizací, například Sexuologické společnosti, České společnosti pro menopausu a andropausu, České gynekologické a porodnické společnosti či Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu.

 


O společnosti VEGALL Pharma, s. r. o.

Firma VEGALL Pharma, s.r.o., vznikla v roce 2005 transformací ze společnosti Pavel Galle, Vegall. Jejími zakladateli jsou Petr a Pavel Galle, kteří podnikali v oboru zásobování lékáren již od roku 1995. V roce 1998 se jim podařilo úspěšně zahájit spolupráci s rakouským výrobcem doplňků stravy se včelími produkty. Ve spolupráci s rakouskými a českými lékaři pečlivě vybírají a vytvářejí nové přípravky, které uvádějí na trh. Ne o každém preparátu, který je v současnosti v českých lékárnách, lze říci, že by prošel tak náročnými testy kvality, vlastností a původu složek, které Vegall Pharma vyžaduje u vlastních přípravků. Jejich produkty již roky pomáhají ženám a mužům a jsou ověřenou zárukou kvality a bezpečnosti.

Kontakt

Jana Kačmárová

PR & Media Manager

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 774 053 757

e-mail: skrivankova@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

lesensky.cz