Podle nového pacientského průzkumu považují pacienti s fibrilací síní zrušení účinku protisrážlivých léků za velmi důležité

Autor: Redakce | Zpravodaj | 1. 8. 2018
  • 89 % dotázaných pacientů s fibrilací síní (FS) si uvědomuje možnost vzniku komplikací v urgentních situacích z důvodu působení protisrážlivé léčby
  • Většina (83 %) pacientů považuje za důležité mít k dispozici informace o tom, jaký léčivý přípravek dokáže v případě potřeby zastavit účinek léků na ředění krve (antikoagulancií)
  • Pro pacienty s fibrilací síní jsou lékaři primárním zdrojem informací: 78 % preferuje získávání informací o možnostech zrušení účinků antikoagulační léčby od jejich lékaře

Ingelheim, Německo, 2. srpna 2018 (Boehringer Ingelheim) – Výsledky studie realizované v pěti zemích mezi 902 pacienty s FS zdůrazňují důležitost diskuze mezi pacientem a lékařem ohledně možnosti zrušení účinku protisrážlivých léčiv (antikoagulancií) v urgentních situacích.

FS je celosvětově nejčastější poruchou srdečního rytmu1 a až pětinásobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody.2 Léky na ředění krve, známé jako antikoagulancia, snižují schopnost krve vytvářet krevní sraženiny a redukují riziko vzniku CMP. Avšak v urgentních situacích, jako jsou například život ohrožující krvácení nebo potřeba okamžitého chirurgického zákroku, může být nutné rychlé zrušení účinku antikoagulace.

Dotazovaní pacienti si byli dobře vědomi možnosti vzniku komplikací spojených s jejich léčbou v případě urgentních situací (89 %).3 Nicméně více než polovina z nich (51 %) si nedokázala vybavit, že by se svým lékařem hovořila o možnostech zrušení účinku léků na ředění krve v urgentních situacích, a to přesto, že 78 % z nich by tuto informaci uvítalo přímo od svého lékaře ve srovnání s jinými možnými zdroji.

„Především je důležité, aby pacienti s FS chápali význam antikoagulancií a jejich roli v prevenci CMP. Avšak z výsledků průzkumu vyplývá i to, že je pro ně klíčová také informovanost o možnostech zrušení účinku antikoagulační léčby v urgentních situacích. Z toho je jasně patrné, že by lékaři měli se svými pacienty toto téma diskutovat více než doposud,“ komentuje průzkum profesor Harald Darius, ředitel oddělení kardiologie, angiologie, nefrologie a intenzivní péče v berlínském zdravotnickém středisku Vivantes Neukoelln Medical Center v Německu.

Hlavní výsledky průzkumu mezi 902 pacienty s fibrilací síní:

  • 64 % dotázaných pacientů uvedlo, že by jim informace o možnosti zrušení účinku antikoagulační léčby přinesla větší psychickou pohodu a umožnila jim méně se strachovat o své zdraví.
  • Téměř jeden ze čtyř (23 %) dotázaných naznačil, že by se cítil „sebevědomě“, kdyby měl jistotu, že je dostupný lék, který může v urgentních situacích zastavit antikoagulační účinek.
  • 31 % řeklo, že by jim to umožnilo vést aktivnější život.

„Je zásadní, aby pacienti s FS pokračovali ve své antikoagulační léčbě, vzhledem k tomu, že snižuje riziko vzniku CMP. Pokud mají obavy ohledně možných důsledků jejich léčby v ojedinělých urgentních situacích, jako je například dopravní nehoda, měli by své obavy otevřeně prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem,“ říká Waheed Jamal, MD, viceprezident Boehringeru Ingelheim a ředitel oddělení kardiometabolické medicíny této společnosti.

Návrh průzkumu

Online průzkum byl proveden společností Branding Science, poskytující nezávislé poradenství v oblasti výzkumu trhu, pro společnost Boehringer Ingelheim v pěti zemích v průběhu října a listopadu roku 2017 u pacientů s diagnostikovanou FS, kterým byla předepsána antikoagulační léčba jako prevence CMP.

Cílem průzkumu bylo vyhodnotit postoj pacientů k antikoagulační léčbě a možnostem zrušení jejího účinku v urgentních situacích. Průzkumu se zúčastnilo 902 pacientů s FS žijících v Belgii, Německu, Itálii, Rusku a Spojených státech. 63 % respondentů byli muži, 37 % ženy, přičemž 39 % pacientů mezi 59 a 70 lety užívá antikoagulační léčbu z důvodu FS v průměru 6,8 let.

Boehringer Ingelheim

Zlepšování zdraví a kvality života pacientů je cílem inovativní farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se orientuje na výzkum léčivých přípravků. Důraz je přitom kladen na onemocnění, u kterých až do dneška nebylo nalezeno uspokojivé léčebné řešení. Společnost se proto zaměřuje na vývoj inovativních léčivých přípravků, které mohou pacientům prodloužit život. V oblasti veterinární péče je Boehringer Ingelheim zastáncem pokročilé prevence.

Boehringer Ingelheim byl jako rodinná firma založen v roce 1885 a dnes patří mezi 20 vedoucích farmaceutických společností. Jeho 50 tisíc zaměstnanců denně přináší hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech hlavních obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, veterinární péče a biofarmacie.

Boehringer Ingelheim jako rodinná firma plánuje v horizontu generací a dbá na dlouhodobý úspěch spíše než na krátkodobý zisk. Společnost proto využívá organického růstu z vlastních zdrojů, přičemž je zároveň otevřena novým partnerstvím a strategickým aliancím v oblasti výzkumu. Ve všem, co dělá, společnost Boehringer Ingelheim chápe svou přirozenou odpovědnost vůči lidem a svému okolí.

Více informací je k dispozici na http://www.boehringer-ingelheim.com nebo v naší výroční zprávě na: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Další komunikační kanály:

www.facebook.com/boehringeringelheim

www.twitter.com/Boehringer

www.youtube.com/user/boehringeringelheim

www.youtube.com/user/CVTV

www.pinterest.com/biglobal

www.instagram.com/boehringer_ingelheim


Zdroje

1 Lloyd-Jones DM, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation. 2004;110(9):1042-6.

2 Camm AJ, et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart. 2012; 33:2719-2747

3 Research carried out by Branding Science, Data on file