Poradna: Jednodenní chirurgie

Autor: Redakce | Zpravodaj | 29. 7. 2018

Praha, 30.7.2018 (EUC)

V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pojmem jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku (JPL), jak zní oficiální název, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení bývají co do počtu lůžek menší a umožňují tak individuálnější přístup, který pacienti oceňují. V důsledku využívání moderních chirurgických i anesteziologických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu. Oficiální název sice zní Jednodenní péče lůžková, ale neznamená, že by pacient nutně musel být na oddělení jen 24 hodin. Dobu pobytu určuje druh onemocnění a prováděné operace a pooperační stav pacienta. Mnohým pacientům je tak poskytována potřebná péče na oddělení i v trvání několika dnů tak, jak jejich stav vyžaduje. Čas přijetí je možné vhodně přizpůsobit předpokládanému času operace. Stejně tak i dobu propuštění nebývá problém přizpůsobit, a to i s ohledem na zajištění doprovodu pacienta domů. Dobu, kterou pacient na oddělení stráví, lze velmi dobře optimalizovat, což patří mezi velmi kladně hodnocené přednosti péče poskytované v tomto režimu. V případě komplikací musí být pacient přeložen na vyšší specializované pracoviště.

 

Jaké zákroky do kategorie jednodenní chirurgie spadají?

K operacím se přijímají ti pacienti, kteří spadají do nižších úrovní přidružených rizik, tedy ti, u nichž není předpoklad nutnosti zajištění multioborové pooperační péče či pobytu na specializované jednotce intenzivní péče pro jejich již léčená interní či jiná onemocnění.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

Které výkony v jednodenní chirurgii převažují? Plánované výkony nebo řešení úrazů?

Operace patří do kategorie plánovaných výkonů, což při velmi dobré organizaci práce umožňuje především udržovat krátké objednací časy k plánovaným zákrokům. Jednotliví pacienti jsou k operacím dopředu začleňovaní v rámci operačního plánu. Ze strany takového oddělení tedy nemusí docházet k rušení či změnám již naplánovaných termínů.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

Jak probíhá příprava pacienta na operaci?

Operace by u konkrétního pacienta měla být vždy provedena na takovém oddělení, které je schopno z odborného i technického hlediska zajistit provedení daného operačního výkonu. Současně by oddělení mělo být schopné poskytnout veškerou potřebnou pooperační péči. Příprava pacienta by se dala rozdělit na chirurgickou a nechirurgickou. Z chirurgického hlediska je nutné přesně stanovit diagnózu a způsob řešení. Z druhého hlediska je nutné provést řádně všechna potřebná předoperační vyšetření tak, aby byl pacient na danou operaci optimálně připraven, i co se týká jeho již léčených jiných onemocnění. Konkrétní detaily přípravy sděluje pacientovi vždy oddělení, kde bude přijat a kde bude operační zákrok prováděn. Předoperační vyšetření obvykle provádí praktický lékař a v případě potřeby se doplňují ještě některá specializovaná vyšetření, jako vyšetření interní, diabetologické, neurologické. Výsledky mají za cíl potvrdit, že pacient může podstoupit plánovaný operační zákrok na daném chirurgickém oddělení, které je schopno zajistit veškerou potřebnou péči během operace i v pooperačním období.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

Jak se určuje výsledná podoba pooperační péče?

Pooperační péče by měla být vždy stanovována individuálně pro každého pacienta z různých úhlů pohledu, tedy na základě hlavní diagnózy a typu provedené operace, dle přidružených jiných onemocnění, přihlédnout je třeba i k již dříve provedeným operacím, k věku, ale i k zajištění potřebné domácí péče. Pokud ji nedokáže adekvátně v potřebném rozsahu poskytnout pacient sám sobě, ani rodina či známí, je nutno ji v případě potřeby zajistit v podobě profesionální domácí péče poskytované též pod užívaným označením home-care.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

Jakých chyb se nejčastěji po operacích pacienti dopouští?

Jednou z nejčastějších chyb pacientů je podlehnutí dojmu, že po relativně krátkém pobytu na lůžku a rychlém ústupu obtíží jsou již tak rychle v pořádku, že přecení rozsah svých možností. Příliš rychle zatíží operovanou oblast nebo i celý organizmus, čili nedodrží doporučený rekonvalescentní režim. To může vést ke zcela zbytečným pooperačním komplikacím.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 

Jaké chirurgické zákroky v EUC Klinice Kladno provádíte nejčastěji? Mohou k vám přijet i pacienti bydlící v jiném kraji?

V EUC Klinice Kladno se chirurgické oddělení specializuje zejména na operace onemocnění žlučníku prováděné laparoskopickou technikou a na operace všech typů kýl. Miniinvazivní postupy, tedy laparoskopické metody, využíváme také při operacích řešících onemocnění apendixu (slepého střeva) a při odstraňování nitrobřišních srůstů po předchozích operacích u pacientů, kterým mohou činit břišní obtíže. Používáme velmi efektivně moderní harmonický skalpel (přístroj pracující na principu ultrazvuku). V rámci komplexního mamocentra se provádějí operace nádorů prsů. Do spektra výkonů patří i klasické operace křečových žil dolních končetin a některé zákroky řešící onemocnění oblasti konečníku. Prováděny jsou i některé výkony na pohybovém aparátu. Ve specializovaných poradnách pro jednotlivá onemocnění i poté na lůžkovém oddělení poskytujeme péči zcela bez ohledu na bydliště pacienta a jeho příslušnost ke skupině EUC. Objednat se na vyšetření je přes recepci kliniky velmi jednoduché a termíny krátké tak, abychom pacientům mohli poskytnout péči co nejdříve. Ta je plně hrazena pacientům ZP 111, 201, 205, 207, 211. Nejdůležitější je správně stanovit, zda je možno na oddělení z odborného i technického hlediska v plném rozsahu daný zákrok provést a poskytnout veškerou potřebnou péči kolem operace i v pooperačním období.

MUDr. Daniel Ehrenberger, primář chirurgického oddělení EUC Kliniky Kladno

 


Prim. MUDr. Daniel Ehrenberger

Absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získal II. atestaci v oboru Všeobecná chirurgie. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání vydávaného ČLK. Pravidelně se účastní odborných kongresů s chirurgickou tematikou v ČR i zahraničí, opakovaně sám také přednáší. Specializuje se zejména na miniinvazivní chirurgii a kýlní problematiku. V současné době pracuje ve funkci primáře chirurgického oddělení EUC Klinika Kladno.

 

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1830 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.

Vice na www.euc.cz