Potravinářská inspekce loni uložila pokuty za 140 milionů korun. Hlavními problémy byly nedodržování hygieny a špatná manipulace s potravinami

Autor: Redakce | Zpravodaj | 25. 5. 2016

Brno, 26. května 2016

Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) za rok 2015 ukazují alarmující stav dodržování hygienických předpisů a požadavků na skladování potravin u maloobchodů. Jen v loňském roce uložil tento orgán pokuty ve výši 140 milionů korun, nejčastěji za nedostatečná opatření proti škůdcům, narušování chladového řetězce při manipulaci s potravinami, dále jejich špatné označování a falšování. Kritická je i skutečnost, že tyto problémy se objevují dlouhodobě.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolovala především ty povinnosti, které mohou prodejci přímo ovlivnit, například bezpečnost potravin v souvislosti se skladováním, dodržování teplotních režimů u chlazených a mražených potravin a dodržování hygienických požadavků. Podle SZPI byly největší nedostatky odhaleny v plnění hygienických standardů, především v oblasti opatření proti průniku škůdců. „Ať už jde o hlodavce, nebo o hmyz, škůdci jsou potenciálními přenašeči závažných onemocnění a jejich pohyb mezi potravinami je neakceptovatelný. Škůdci potraviny poškozují takzvaným požerem a kontaminují potraviny exkrementy. Zboží podezřelé z kontaminace musí prodejce vyřadit a zlikvidovat,“ uvedl Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI s tím, že přítomnost škůdců se v převážné většině případů pojí se zanedbaným úklidem. Jedná se především o nánosy prachu a mastnoty na regálech a zboží.

Potravinové řetězce však nechybují pouze v neplnění hygienických standardů. Častým nedostatkem bývá nedodržení chladového řetězce. Potravina musí být po celou dobu uvádění do oběhu vystavena teplotám dle podmínek uchovávání na obale, tedy od fáze výroby, přepravy, skladování až k fázi maloobchodního prodeje. Zboží bývá po doručení velmi často skladováno mimo chladicí nebo mrazicí prostory. Přitom i rozdíl 1 °C může znamenat, že se potraviny stanou zdraví závadné,“ sdělil Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont, předního českého dodavatele chladírenské a mrazírenské technologie. Například rozmraženou potravinu tak nelze ani po opětovném zmrazení považovat za bezpečnou, mohlo zde totiž dojít k rozvoji bakteriální kontaminace. „Řetězce se rovněž potýkají se vzdušnou vlhkostí, která narušuje obaly a je důvodem vzniku plísní ve špatně větraných prostorech,“ doplnil Píša.

Dodržování chladového řetězce je kritické především v manipulaci s nebaleným masem, které je ke kontaminaci nejnáchylnější. Zde však výsledky kontrol ukazují mírné zlepšení oproti předchozím rokům. Naopak se zde projevují problémy spjaté s novým nařízením o označování potravin. „Nejčastější jsou závady v označení výrobků. V roce 2015 totiž vstoupila v platnost novela zákona o potravinách, která mimo jiné upravuje i požadavky na označování potravin. Jejím cílem je zvýšit informovanost spotřebitele. Tato novela rovněž upravuje sankce za špatné označení, která se nyní může vyšplhat až na 10 milionů korun,“ uvedl Petr Pejchal, mluvčí Státní veterinární správy. Stabilně pak kontroly v úsecích s nebaleným masem odhalují nedostatky v oblasti sanitace, čištění a dodržování systému HACCP. Důvodem je mnohdy snaha řetězců ušetřit, a tak nakupují komponenty, které sice jsou omyvatelné, ale nesplňují požadavky na čistitelnost v rozích a jiných hůře dostupných místech, kde se pak usazují nečistoty.

 

I přes zpřísňování požadavků na dodržování předpisů a norem se stav trvale nezlepšuje. Nepomohlo tomu ani opatření SZPI, které na webové stránky www.potraviny-napranyri.cz vyvěšuje seznamy všech uzavřených provozoven i s detailním popisem a fotodokumentací. Situace v oblasti dodržování zákonných požadavků setrvale není optimální. Počet kontrol v řetězcích se v posledních letech pohybuje mezi 5 700 a 7 000 ročně a počet zjištění nevyhovujících vzorků mezi 900 a 1 200 ročně. V loňském roce jsme uložili rekordně vysoké pravomocné pokuty za 140 milionů korun. Významným problémem je falšování potravin, kdy je v potravině nahrazena hodnotná složka méně hodnotnou, přičemž spotřebitel není o této záměně informován a je takto de facto okrádán,“ uzavřel Pavel Kopřiva.

 

 

 

 

O státní zemědělské a potravinářské inspekci

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je organizační složka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České republiky. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Její působnost je vymezena zákonem č. 146/2002 o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů. Před jeho přijetím, do 31. prosince 2002, byl úřad pojmenován Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI).

O státní veterinární správě

Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství a nejvyšší orgán veterinární správy s celorepublikovou působností.

O společnosti Frigomont

Společnost FRIGOMONT, a. s., je komplexním dodavatelem technologických celků pro potravinářský, zdravotnický, chemický, výzkumný a farmaceutický průmysl. Frigomont, a. s., je zároveň předním českým výrobcem průmyslových a speciálních dveří Clean se zaměřením především na čisté prostory, chladírenské dveře, mrazírenské dveře, izolační a hygienické dveře. Je předním dodavatelem chladírenských a mrazírenských boxů, skladů a výroben v potravinářském průmyslu.

Kontakty

Ondřej Marosz

PR & Media manager

 

LESENSKY.CZ s.r.o.

mobil.: +420 739 054 086

e-mail: marosz@lesensky.cz

Navrátilova 224/1, 616 00 Brno

www.lesensky.cz |Facebook|Linkedin