Praktici pokřtí knihu o svém oboru

Autor: Redakce | Zpravodaj | 22. 4. 2019

Praha, 23.4.2019 (SVL ČLS JEP)

Zbrusu nové vydání knihy Všeobecné praktické lékařství pokřtí lékaři 26. dubna na Jarní interaktivní konferenci v Praze. Na 3. vydání této tištěné, přes 800 stran čítající publikace, se podílely desítky autorů z řad praktických lékařů i předních českých odborníků, kteří 2 roky aktualizovali své kapitoly z vydání v roce 2013 a přidávali kapitoly nové.

Kniha je určena studentům lékařských fakult, lékařům v předatestační přípravě i lékařům v praxích. Oproti předchozím vydáním obsahuje fotografické ilustrace, dokumentuje práci všeobecných praktických lékařů, upozorňuje na některé výzvy, jako je například zajištění péče ve venkovských oblastech, jiné kapitoly pak připomínají slavné chvíle oboru na mezinárodní scéně. Speciální část pak obsahuje doporučené postupy, z nich většina byla aktualizována v průběhu posledních 3 až 5 let. „Obor všeobecného lékařství je tak komplexní, že jeho podrobný popis by potřeboval několikadílnou encyklopedii. Autoři, přestože často museli spíše omezovat náplň a rozsah textů, usilovali o to, aby kniha ve své obecné části pokryla vše, co potřebuje vědět student lékařství, lékař ve specializační přípravě, event. lékaři z jiných oborů o našem oboru, a aby kniha byla zároveň inspirací a zdrojem informací i pro lékaře již praktikujícího,“ říká hlavní autor knihy doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Vydání z roku 2013, které mělo téměř 700 stran, si lékaři rozebrali během jednoho roku a publikace získala titul Kniha roku 2013 ČLS JEP. Kmotrem letošního, čerstvého vydání bude předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Vydavatelem je nakladatelství Galén.