Praktici se pobaví o ochraně dat či duchovních potřebách svých pacientů

Autor: eliska | Zpravodaj | 22. 4. 2018

Praha, 23. 4. 2018 (SVL ČLS JEP) – Chtějí mladí lékaři pracovat na venkově? Jak pečovat o existenciální a duchovní potřeby pacienta? Je třeba se děsit nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR, které začne platit 25. května? Na tyto a další otázky odpoví tisícům praktických lékařů přednášky na XII. Jarní interaktivní konferenci v Praze. Lékaři se na tradiční třídenní akci sjedou 27. dubna.

„Kolegy seznámíme s výsledky jednání s ministerstvem zdravotnictví o reformě. Konkrétně o posílení role primární péče v systému českého zdravotnictví, širších pravomocech ve výkonech a předepisování léků, změně modelů vzdělávání praktiků, financování a motivaci pro zabezpečení praxí v méně atraktivních oblastech, či o společné snaze, aby se neopakovaly chyby v elektronizaci zdravotnictví,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, která akci organizuje. Kromě odborných přednášek, které řeší správné používání antibiotik, přípravu pacienta před operací, či poruchy spánku a riziko deprese, se lékaři zaměří i na otázky duchovního rázu.

Jak přistoupit ke člověku, který se nachází v závěru svého života poradí praktikům teolog Aleš Opatrný. „Lékař by měl vědět, že pacienta v posledních fázích žití většinou zajímá duchovno více než medicínské informace. Má potřebu se pídit po smyslu života, zabývá se spirituálními otázkami. Je důležité, aby lékař takovému pacientu naslouchal, neshazoval jeho otázky ze stolu, neutíkal od nich a nezlehčoval je. Nedělal z pacienta blázna a v ideálním případě jej nasměroval někam, kde by se odpovědí dočkal,“ říká doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. „Právě reakce praktického lékaře je pro člověka, který si k němu chodil pro pomoc a radu celý život, naprosto zásadní.“

Rozptýlit obavy z GDPR se na konferenci pokusí hned dva odborníci, právník Jakub Uher a lékař Cyril Mucha. „Kolegy často již měsíce „straší“ nabídky od rádobyspecialistů, kteří chtějí na GDPR vydělat. Děsí je vysokými pokutami a jedním dechem jim za nemalý obnos nabízejí, že jejich problém vyřeší. To je naprosto nemorální,“ říká MUDr. Cyril Mucha ze SVL ČLS JEP. Pokud podle něj lékař dodržuje zákon o ochraně osobních údajů, který v Česku platí už 18 let, výrazně se pro něj nic nemění. „Je jasné, že data pacientů je třeba chránit, to ale lékaři vědí. Je třeba se pouze zamyslet nad tím, jak v současnosti s daty nakládají a zda někde v procesu nehrozí únik. Tedy např. kde a jak mají uložené informace o pacientech, zda posílají bezpečně informace nebo e-recepty e-mailem, při telefonickém komunikaci by měl mít lékař jistotu s kým komunikuje, zda může např. výsledky vyšetření po telefonu sdělit apod.,“ říká MUDr. Mucha. Také by se měli u firmy, která jim poskytuje software, ujistit a nechat si písemně potvrdit, že jejich data dostatečně chrání. Výmaz dat na požádání pacienta se lékařů netýká, ti je podle zákona musí archivovat.

Největší změna se v oblasti GDPR dotkne nemocnic a středních zdravotnických subjektů, které musí mít tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude s ochranou dat pomáhat a koordinovat je.


O SVL ČLS JEP

SVL ČLS JEP je největší odbornou společností v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ve svých řadách sdružuje 4 820 všeobecných praktických lékařů (VPL) z toho 127 studentů medicíny se zájmem o všeobecné praktické lékařství (tedy 90% VPL). SVL je odborným garantem pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání VPL, garantem doporučených postupů, základních učebních, metodických a vědeckých textů z oblasti primární péče. Na mezinárodní úrovni organizovala 20. Světový kongres praktických lékařů a 22. Evropský kongres praktických lékařů v Praze s cílem co nejvíce po odborné a kvalitativní stránce rozvinout primární péči v ČR na úroveň vyspělých států EU. Je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních o kompetencích VPL. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím primární péče a SVL je připomínkovým místem pro návrhy nové legislativy. SVL ročně pořádá 160 vzdělávacích akcí včetně 2 celostátních konferencí v systému celoživotního vzdělávání VPL. Vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně a je distribuován všem VPL v ČR. Více informací: www.svl.cz.