Příběh s dobrým koncem

Autor: eliska | Zpravodaj | 13. 12. 2016

Praha, 14. prosince 2016 – Jednou z tváří letošního projektu Srdcerváči Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) je Stanislav Vajda. Voják, který bojuje s „rakem“. V září, kdy projekt startoval, věděl, že je vážně nemocný a brzy nebude mezi námi. Nést břemeno onkologického onemocnění a vědět, že před sebou člověk má pár měsíců života, není snadné. Stanislav Vajda, táta tří malých dětí, se ale vzdát nechtěl. Snad i proto, že je srdcem voják a chtěl bojovat až do samého konce. V jeho případě se odhodlání vyplatilo. Ač mu lékaři v létě dávali pět šest měsíců života, a pak neodvratitelný konec, dnes se těší na Vánoce a užívá si zdraví. Je to pravý Srdcerváč. 

 

Přesto, že diagnóza zhoubného nádoru znamená pro každého stres a nejistotu, nikdy není nic ztraceno. Má smysl navštívit lékaře a s jeho pomocí bojovat, protože léčebné možnosti se stále zlepšují, a dnes umíme vyléčit diagnózy, u kterých to ještě před několika lety nebylo možné,“ uvádí doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK. Komplexní onkologické centrum patří k pracovištím s největším počtem léčených a sledovaných pacientů v České republice. „V naší péči se objevují především komplikované případy zhoubných onemocnění, které vyžadují tu nejnáročnější léčbu. Tu pacientům poskytujeme ve spolupráci s řadou kolegů z jiných pracovišť, kteří se v rámci multidisciplinárního týmu podílejí na diagnostice i léčbě rakoviny. Využíváme všechny možnosti moderní onkologické terapie, která je srovnatelná s léčbou malignit v Evropě i USA,“ dodává docentka Tesařová.

Každý rok u nás onemocní rakovinou téměř 80 000 tisíc lidí. Jedná se především o diagnózy karcinom prsu, konečníku a tlustého střeva, prostaty, zhoubný melanom kůže, ledvin, děložního těla a hrdla. Celkem se u nás léčí s rakovinou přibližně 500 000 pacientů,“ uvedla doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru České onkologické společnosti JEP. „Pro léčbu rakoviny je nejdůležitější přijít včas. Nejvíce záleží na stádiu, v němž se nemoc objeví. Některé diagnózy, jako třeba rakovinu štítné žlázy, varlete, prostaty, prsu nebo melanom kůže, dnes léčíme velmi úspěšně a vracíme pacienty zpět do běžného života. Zůstávají pod lékařskou kontrolou, ale chodí do práce a mohou se věnovat svým zálibám,“ dodává doc. Jana Prausová.

Zároveň narůstá počet závažně nemocných, kterým může moderní léčba pomoci. Příkladem jsou komplexní onkologická léčebná centra. Tam se počet pacientů mezi roky 2009–2015 zvýšil o 50 %.

Moderní inovativní léčba je velmi nákladná a jen v letošním roce by měly výdaje zdravotních pojišťoven v České republice dosáhnout téměř 13,5 miliardy korun. Ve srovnání se světem, kde výdaje na inovativní léčbu dosahují 20 % na celkovém trhu léků, v České republice letos dosáhneme hranice 17 %.

Průměrný finanční náklad vynaložený na jednoho pacienta zdravotní pojišťovnou přitom zůstává stejný i přesto, že celkové náklady na nové léky rostou. Je to dáno tím, že se možnosti moderní léčby rozšiřují o její nová využití a nové diagnózy,“ řekl farmakoekonom MUDr. Jindřich Kotrba.

Dnes je ale vše jinak. Stanislav svůj život vyhrál. Jen díky moderní léčbě, které se mu dostalo včas, se navzdory černým prognózám může těšit na Vánoce. Nakonec pro každého z rodiny má už nachystané dárky. Ty kupoval v průběhu léčby. „Můžeme v předvánočním čase tak jeho příběh považovat za Vánoční zázrak? Odpověď na tuto otázku nechám na každém z Vás. Standa se ale určitě stal názornou ukázkou toho, že bojovat i v situacích, které nevypadají beznadějně, se skutečně vyplatí!“ dodává Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP.

Dnes je Stanislav Vajda vděčný, že s nemocí úspěšně bojuje. Váží si pomoci lékařů i přátel. A co by si přál? Uzdravit se úplně a pomáhat lidem. Proto se rozhodl udělat si sanitářský kurz, který plánuje absolvovat ve VFN s podporou své ambasadorky ředitelky VFN paní Dany Juráskové. I on teď chce být prospěšný těm, kteří to potřebují. Je to pravý Sdrcerváč.

 

Pro další informace:

Hanka Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, hanka.potmesilova@nfozp.cz

 

O NFOZP

http://www.nfozp.cz/o-nas/

 

NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou situaci postižených při vstupu na trh práce. Jeho posláním je snaha tuto situaci pomocí různorodých prostředků neustále zlepšovat. NFOZP je jedinou neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), která chápe komplexitu překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.

Součástí činnosti je i aktivní lobbing, vedoucí k pozitivním změnám v legislativě, týkající se neziskového sektoru, zaměstnanosti a různorodé osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. Patří mezi ně každoroční kampaně, zaměřené proti strachu ze zaměstnávání handicapovaných osob (kromě fyzického postižení třeba i s lupénkou nebo roztroušenou sklerózou) či organizace prestižní soutěže "Zdravotně postižený zaměstnanec roku" a spolupráce na odborném vedení sekce OZP na portálu Práce.cz. Spuštěn byl také projekt půlročních stáží zdravotně postižených studentů a absolventů vysokých škol.