Přínosy i rizika současné praxe v očkování se budou diskutovat na veřejném slyšení v Senátu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 3. 2019

Praha, 27. března 2019 (Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.)

Na veřejném slyšení v Senátu 28.3. budou diskutovat politici a odborníci o současné situaci v očkování u nás i ve světě. „Chceme se k problematice očkování postavit čelem, a tak jsme k veřejnému slyšení sezvali odborníky jak z řad zdůrazňujících přínosy současné očkovací praxe, tak i odborníky upozorňující na její rizika,“ říká za organizátory člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Mezi hlavní témata bude patřit i novela zákona schváleného vládou, která počítá s odškodněním případných zdravotních následků povinného očkování. Diskutovat se bude i situace kolem očkování na spalničky. Příspěvky se zcela jistě dotknout i trendu stále snižující se proočkovanosti populace a také rozhodnutí Ústavního soudu, který před třemi lety rozhodl o tom, že očkování lze za určitých podmínek odmítnout. „Nechceme se vyhýbat žádnému tématu. Na místě budou všichni klíčoví lidé, kteří v Česku mají k systému očkování co říci,“ doplňuje senátor Jaroslav Malý. Očkování je obecně považováno za nejúčinnější známý způsob, jak předejít infekčním nemocem. Díky očkování se některé nemoci podařilo téměř eliminovat. „Usilujeme-li však o kolektivní imunitu a nařídíme proti nejnebezpečnějším nemocem očkovat povinně, musíme také nést následky za újmu na zdraví, kterou tím nechtěně určitému počtu lidí můžeme způsobit,“ říká profesor interního lékařství a senátor Jaroslav Malý. O přínosech a rizicích očkování přijdou diskutovat s politiky vakcionologové, odborníci infekčního lékařství i z řad oponentů současné očkovací praxe.

 

Veřejné slyšení se bude konat 28. 3. 2019 od 10.00 hod. v Zaháňském salonku Senátu Parlamentu ČR,

Valdštejnské nám. 4, Praha 1 (vstup přes recepci C 1 z Valdštejnské ulice).

 

V rámci programu vystoupí:

 

  • Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR – zahájení a cíle veřejného slyšení

  • Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu PČR – zahájení a cíle veřejného slyšení

  • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví ČR – novela zákona o očkování

  • MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, člen výboru Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP – Proočkovanost populace a její význam

  • Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., Společnost infekčního lékařství ČLS JEP – rizika očkování

Odpůrci očkování

  • Mgr. Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozálio – Výhrady k očkování a související návrhy

  • Prof. MUDr. Roman Prymula, PhD, CSc. náměstek pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví ČR, předseda České vakcinologické společnosti‚ ČLS JEP – Současný přístup k očkování a nová statistika