Pro seniory nad 65 let s chronickou nemocí může být chřipka smrtelná

Autor: eliska | Zpravodaj | 15. 11. 2016

Praha, 16. listopadu 2016Onemocní-li chřipkou člověk starší 65 let, hrozí mu jednak závažný průběh nemoci, ale rovněž další zdravotní komplikace.13,14 Riziko navíc roste, trpí-li senior další chronickou nemocí, jako je astma, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, CHOPN, onemocnění ledvin apod. Tyto chronické nemoci se mohou ve vyšším věku vyskytovat častěji8,10,12, mohou mít u seniorů odlišné symptomy oproti jiným věkovým skupinám3,5 a ve spojení s chřipkou i fatální následky. Z toho důvodu patří právě seniorská populace k rizikovým skupinám, kterým se doporučuje každoroční očkování proti chřipce jako nejúčinnější nástroj prevence této nemoci. Senioři 65+ mají očkování proti chřipce zdarma.

V současné době žije v ČR zhruba 1,88 milionů obyvatel v seniorském věku nad 65 let15 a jejich počet bude v dalších letech růst. Odhaduje se, že do roku 2050 se počet seniorů zdvojnásobí, tj. na více než 3 milióny osob. Stáří je spojeno se změnami metabolismu, úbytkem svalové hmoty a s dalšími funkčními i morfologickými změnami v tkáních. Přirozeným projevem stáří jsou také změny imunitního systému a snižování odolnosti vůči infekcím.10 Nemocnost seniorů je v České republice velmi vysoká. Podle odborníků více než 90 % osob starších 70 let trpí jednou či více chronickými nemocemi.6

V chřipkovém období jsou senioři, kteří navíc trpí některou z chronických nemocí, ve zvýšeném nebezpečí. Měli by proto vždy na podzim využít možnosti, nechat se proti chřipce preventivně očkovat. Očkování proti chřipce významně snižuje riziko nákazy i dalších komplikací. Senioři ho mají zdarma, stačí se jen objednat u svého praktického lékaře,“ říká RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky.

 

Astma

S astmatem se v České republice v současné době potýká přibližně 800 000 osob1, přičemž odhadem 112 000 z nich se nachází v seniorském věku.2 U seniorů se však onemocnění v mnohém odlišuje oproti ostatním věkovým kategoriím. Může se projevovat nespecifickými příznaky, které se podobají jiným nemocem pro tento věk typickým (např. onemocnění srdce). Problémem rovněž bývá, že se často na onemocnění astmatem u seniorů vůbec nemyslí, není tak diagnostikováno a vůbec léčeno.3

 

Diabetes

S cukrovkou se léčí 840 000 obyvatel České republiky a dalších 250 000 o svém onemocnění vůbec neví.4 V případě seniorů jde o klinicky nejvýznamnější metabolické onemocnění, které může navíc vyvolávat atypické a nespecifické symptomy. U osob nad 70 let je postihuje až ve 20 % (nejčastěji diabetes 2. typu) a v dalších 20 % se u nich projevuje porušená glukózová tolerance.5

 

Kardiovaskulární onemocnění

Podle statistických údajů trpí 3/4 osob starších 65 let onemocněními srdce a cév, polovina má zvýšený krevní tlak a 37 % ischemickou chorobu srdeční. Mezi nejfrekventovanější nemoci, které mohou srdce a cévní systém ve stáří postihnout, patří vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, angina pectoris, cévní mozková příhoda a postižení žil a tepen dolních končetin. Tato onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyšším věku.6

 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

S chronickou obstrukční plicní nemocí u nás v České republice bojuje až 800 000 tisíc osob.7 Nejvyšší incidenci přitom vykazují senioři. Rizikovou skupinou jsou zejména kuřáci – ve věku 65 až 70 let trpí CHOPN až 50 % z nich.8

 

Pneumonie (zápal plic)

Obecně se řadí k nejčastějším příčinám úmrtí mezi všemi infekčními chorobami.9 V případě pneumonie je jedním z rizikových faktorů věk, který má vliv na vznik nemoci, výskyt komplikací i mortalitu. Nejčastější výskyt pneumonií je do 4 let věku a dále naopak onemocnění stoupá až po 65 letech, kdy dochází ke změnám imunitní systému se snižováním odolnosti vůči infekcím.10

 

Nefrologická onemocnění

V České republice trpí onemocněním ledvin až 1 milion obyvatel.11 Významný rizikový faktor představuje právě vyšší věk, protože morfologické a funkční změny spojené se stárnutím mají za následek, zejména ve spojení s dehydratací, selhání ledvin. K němu ve věkové skupině 70–90 let dochází až desetkrát častěji v porovnání se skupinou 30–50 let.12

Všechny uvedené nemoci zvyšují riziko onemocnění chřipkou a naopak – chřipka může významně přispět ke zhoršení stávajícího onemocnění. Senioři mají jako riziková skupina nárok na očkování proti chřipce zdarma. Přesto se jejich proočkovanost v ČR odhaduje pouze kolem 30 %, ačkoli podle Světové zdravotnické organizace by to mělo být 75 %.16,20

Benefity vakcíny proti chřipce jsou dnes již jasně prokazatelné. Ve všech věkových skupinách vede naočkování k výraznému snížení výskytu onemocnění chřipkou a ke snížení návštěv lékaře. U starších osob například snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 34 % a riziko úmrtí až o 80 %.17 Hospitalizaci se díky němu může vyhnout až 70 % diabetiků či osob s kardiovaskulární poruchou. U nich zároveň o 55 % snižuje výskyt mozkových příhod a o 67 % infarkt myokardu.18 Obecně očkování proti chřipce u seniorů zmírňuje její průběh a většinou nevede k dekompenzaci základního onemocnění. V domovech důchodců je pak očkování u seniorů efektivní v prevenci chřipkové infekce v 41,9 %, v prevenci hospitalizací 74,8 % a v prevenci úmrtí 87,7 %.19

 

Zdroje:

1. Kašák, V.: Aktuální klinická doporučení pro léčbu astmatu, dostupné z:

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/04/05.pdf

2. Krčmová, I.: Nové aspekty v přístupu k diagnóze bronchiálního astmatu, dostupné z:

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2013/03/04.pdf

3. Novotná, B.: Astma ve stáří, dostupné z:

http://www.cipa.cz/astma-ve-stari

4. MSD, Diabetická asociace České republiky, Čtvrt milionu Čechů neví, že mají cukrovku, dostupné z: http://www.msd.cz/tinymce/uploaded/msdpdf/TZ_Svetovy%20den%20diabetu_MSD%20a%20DACR.pdf

5. Weber, P.: Diabetes mellitus – specifika a komplikace ve stáří, dostupné z:

http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2008/10/05.pdf

6. Topinková, E.: Nejčastější potíže seniorů, dostupné z: http://www.vfn.cz/priloha/5240069cab5d4/nejcastejsi-potize-senioru.pdf

7. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Rok prevence 2015. Dostupné z: http://www.rokprevence.cz/upload/files/brezen/TM_Prevence%20plicnich%20nemoci.pdf.pdf

8. Koblížek, Chlumský, Zindr, Neumannová, Zatloukal, Kociánová, Zatloukal, Sedlák: Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN, dostupné z:

http://chopn.registry.cz/res/file/chopn/doporuceny-postup-diagnostika-lecba-chopn.pdf

9. Cveková, S.: Zápal plic – pneumonie, dostupné z: http://www.lf.upol.cz/fileadmin/user_upload/LF-kliniky/hippokrat/InfekcniNemoci/Pneumonie.pdf

10. Kolek, Pneumonie ve stáří, dostupné z: http://www.prolekare.cz/pdf?ida=gr_04_04_04.pdf

11. Nefrologie.eu, dostupné z: http://www.nefrologie.eu/cgi-bin/main/read.cgi?page=uvod

12. Kracíková, J.: Chronické selhání ledvin a jeho léčba

z pohledu všeobecné sestry, dostupné z:

http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/07/09.pdf

13. Kynčl, Havlíčková: Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění, dostupné z: http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf

14. MZ ČR: Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce, dostupné z: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/narodni-doporuceni-k-postupu-pro-ockovani-proti-sezonni-chripce-_6880_2073_5.html

15. Český statistický úřad: Aktuální populační vývoj v kostce, 2014. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce

16. Beran, J.: Očkování proti chřipce a pneumokokům u seniorů a pacientů s chronickým onemocněním, dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/ockovani-proti-chripce-a-pneumokokum-u-senioru-a-pacientu-s-chronickym-onemocnenim-472489

17. Dushoff, J.: How many people die from influenza?, dostupné z: http://www.virology.ws/2009/06/16/how-many-people-die-from-influenza/

18. MZ ČR, Chřipka, dostupné z: http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/sezonni-chripka_4664_2073_5.html

19. Beran, J.: Chřipka – očkování je základem prevence, dostupné z:

http://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2010/01/05.pdf

20. Chlíbek, R.: Umíme včas ochránit svou rodinu před chřipkou? Prezentace na tiskové konferenci k očkování proti chřipce, září 2015, Praha.

 

 

 

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

 

 

 

Více na www.stop-chripce.cz nebo na www.ockovaniprotichripce.cz

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300