Prohlášení XXIX. Konference SPL ČR 6.4.2019 – centrum Floret Průhonice

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 4. 2019

Průhonice, 8.4.2019 (SPL ČR)

Delegáti celostátní konference SPL ČR na závěr svého jednání přijali usnesení, ve kterém:

Oceňují práci současného ministra zdravotnictví a jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví a podporují probíhající reformu primární péče, která posílí roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence. Bez této změny nelze dlouhodobě udržet fungující zdravotní systém ani vyřešit současnou personální krizi českého zdravotnictví.

Delegáti proto vyzvali své zástupce, aby se i nadále aktivně podíleli na přípravě reformy a zaměřili se zejména na přípravu projektu elektronické žádanky a procesu rušení preskripčních omezení, jehož nedostatečnou rychlost ostře kritizovali. Pokud se z 56 léčivých molekul, na kterých se shodly organizace primární péče se zdravotními pojišťovnami, podařilo za rok uvolnit pouze 5, je evidentní, že stávající cesta správních řízení na SÚKL se neosvědčila a je třeba hledat jiné systémové řešení, které by proces urychlilo. Představa, že při stávajícím tempu by proces uvolňování preskripce u vybraných léků trval 10 let, je neakceptovatelná.

Praktičtí lékaři podporují změnu systému LPS a jejich přesun na urgentní příjmy a hlásí se ke své účasti na LPS, zároveň ale upozorňují, že není vůbec využíván potenciál ambulantních specialistů, přesto, že mají stejnou zákonnou povinnost účastnit se pohotovostních služeb, jako praktičtí lékaři. To je při současném personálním stavu zdravotnictví neudržitelné

Delegáti ocenili snahu zdravotních pojišťoven o udržení dostupnosti primární péče, jejich racionální přístup při tvorbě sítě praktických lékařů a zajištění reálné dostupnosti primární péče ve všech oblastech ČR. Deklarovali, že SPL ČR na tom bude nadále s pojišťovnami aktivně spolupracovat. Zároveň ale se znepokojením upozorňují na nedodržování a obcházení pravidel pro personální obsazení praxí. Množí se informace z regionů o tom, že v řadě praxí nejsou lékaři s potřebnou kvalifikací a vykonávají činnost, na kterou nemají oprávnění. Delegáti upozornili na to, že ani v době personálního nedostatku nelze rezignovat na bezpečnost a kvalitu péče a obcházet platné právní předpisy. Apelují na zdravotní pojišťovny a krajské úřady, aby na tyto nešvary zaměřily svoji kontrolní činnost a zjednaly nápravu. Pověřili kancelář SPL, aby na zjištěné nepravosti v poskytování péče aktivně upozorňovala odpovědné instituce.

V souvislosti se zahájením DŘ pro rok 2020 delegáti přivítali ujištění ministra zdravotnictví i zástupců zdravotních pojišťoven, že ani tentokrát nebudou protěžovat žádný segment zdravotní péče a zároveň odmítli očekávaný tlak na plošné navyšování platů a mezd ve zdravotnictví.

Vyzývají k posílení role zdravotních pojišťoven a požadují nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.