Projekt Naděje pro ostatní pomáhá nemocným se zhoubnými nádory krve ve FN HK

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 10. 2016

Hradec Králové, 06. 10. 2016

V průměru každý den se objeví nový pacient s diagnózou zhoubného krevního onemocnění na IV. interní hematologické klinice ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Onemocnění a jeho léčba je velmi fyzicky i psychicky náročná jak pro pacienta, tak pro jeho okolí. Proto klinika připravila unikátní projekt s názvem „Naděje pro ostatní“, který přináší příběhy úspěšně léčených, které by měly být inspirací a povzbuzením.

Ročně zahájí lékaři IV. interní hematologické kliniky FN HK léčbu u více než 350 osob se zhoubným krevním onemocněním. Tedy cca každý den se objeví 1 nový pacient ve východočeském regionu. Více než polovinu tvoří pacienti s lymfomy (zhoubnými nádory mízních uzlin a lymfatických tkání), dalšími relativně častými onemocněními jsou nemocní s myelomy, akutními a chronickými leukémiemi.

Ve většině případů se k léčbě využívá chemoterapie, někdy i v kombinaci s ozařováním. Některé případy (zejména akutní leukémie) vyžadují transplantaci kostní dřeně. U některých diagnóz se pak používá i nejmodernější biologická nebo cílená léčba. Klinika ročně provede 90 transplantací. Jedná se o jediné takto specializované zařízení ve východočeském regionu.

Diagnóza zhoubného krevního onemocnění je prakticky vždy šokem a následně těžkou životní zkouškou jak pro samotného nemocného, tak i pro jeho okolí. Zejména ve chvíli těsně po vyslechnutí diagnózy potřebuje většina nemocných oporu, pomoc a naději. Pro tyto pacienty, jejich rodiny a blízké připravila klinika příběhy svých nemocných, které by měly být inspirací a povzbuzením. Tyto pozitivní příběhy pacientů jsou veřejnosti prezentovány formou trvalé výstavy před ambulancemi hematologické kliniky, k dispozici jsou i tištěné brožury a projekt je také prezentován na webových stránkách nemocnice.

Jedná se jen o malou část příznivých osudů našich nemocných, přesto jsme rádi, že tito lidé našli odvahu svůj příběh sdílet s ostatními. Věříme, že tento projekt dodá naději, víru a podporu mnoha nemocným i jejich blízkým v jejich nelehkém boji s nádorovým onemocněním,“ říká MUDr. David Belada, Ph.D., primář IV. interní hematologické kliniky FN HK, který stál u zrodu tohoto projektu. „Inspirací mi v tomto případě bylo světově známé pracoviště MD Anderson Cancer Center v Houstonu, které takto prezentuje stovky příběhů svých nemocných v rámci vstupní haly nemocnice,“ dodává primář Belada.

Janě Houhové bylo na konci listopadu 2004 dvacet čtyři a byla na studijním pobytu v Dánsku. Myslela si, že potřebuje vyřešit jen kosmetický problém – bouli na krku. Další varovné signály jako úbytek váhy, svědění kotníků nebo pot na předloktí, ignorovala. Bohužel po vyšetření boule se dozvěděla to nejhorší, že má rakovinu (konkrétně Hodgkinův lymfom). „Život náhle utíkal v třítýdenních cyklech: infúze, injekce, hromady prášků, fyzické i psychické stavy, o jejichž existenci jsem dosud neměla tušení. Umínila jsem si, že navzdory celé té mizérii budu tou nejveselejší a nejhezčí pacientkou z celé hematologie. Za úspěšně absolvovaný cyklus jsem si pokaždé koupila nový barevný šátek. Nebo dva. A tak mě i holá hlava nakonec v podstatě bavila,“ popisuje své období léčby paní Jana. Po sedmi měsících byly kontrolní vyšetření negativní. Jana byla ctižádostivá i tvrdohlavá a několik měsíců po léčbě se vrátila do školy, dokončila rozepsanou diplomovou práci a úspěšně složila dvoje státnice.

 

Kontakt pro média:

MUDr. David Belada, Ph.D.

zástupce přednosty pro LP

IV. interní hematologické kliniky

Tel. +420 602 128 826

E-mail: david.belada@fnhk.cz

 

Ing. Petra Sychrová

Specialistka PR a marketingu

Tel. +420 704 701 435

E-mail: petra.sychrova@fnhk.cz

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Tel.: +420 495 831 111, www.fnhk.cz

IČO: 00179906, DIČ: CZ00179906