Projekt podporující duševní zdraví žen po porodu spouští v ČR osvětovou kampaň

Autor: Redakce | Doporučené příspěvky | 6. 11. 2023

Do screeningového programu, který je zdarma, se zapojilo 22 porodnic, tedy přibližně čtvrtina českých porodnic. Podle vedoucího Centra perinatálního duševního zdraví NUDZ Antonína Šebely je cílem, aby tento screening nabízely všechny porodnice v ČR a aby si o něj ženy mohly požádat u svého gynekologa.

“Kampaň cílí jak na ženy, které zakládají rodinu nebo o jejím založení přemýšlí, tak na jejich okolí, které může být ženě v tomto náročném období velkou oporou. Zároveň má ženy motivovat, aby se nebály požádat o screening u svého gynekologa či v porodnici,” vysvětlila výzkumnice z NUDZ Kristýna Hrdličková.

K vyhodnocení rizika rozvoje duševních obtíží stačí vyplnit krátký dotazník na tabletu či prostřednictvím internetového prohlížeče. Zapojit se může každý lékař, stačí, když centrum NUDZ osloví.

Podle Hrdličkové bylo téma duševního zdraví obecně dlouho opomíjeno a duševní zdraví v období před porodem a po porodu je navíc specifickou oblastí. “Společenské vnímání duševní pohody v těhotenství a po porodu bohužel stále staví na řadě mýtů, pomoc není vždy dostupná a odborníků, kteří by se tématu perinatálního duševního zdraví aktivně věnovali, není dostatek. Naše poznatky ze screeningů a následné podpory potvrzují, že včasná pomoc je velmi efektivní a má pozitivní dopad na duševní zdraví a psychosociální pohodu ženy,” doplnila Hrdličková.

Screeningový dotazník a řada informací jsou dostupné zdarma také na webu perinatal.cz.