Proti dávání psychofarmak dětem protestovala v Praze stovka lidí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 23. 7. 2018

Praha 24. července (ČTK) – Proti podávání psychofarmak dětem protestovala v Praze asi stovka lidí. Výstavou a pochodem ke kongresovému centru na Vyšehradě, kde dnes začal celosvětový kongres dětské a dorostové psychiatrie, chtějí upozornit na rostoucí spotřebu léků podávaných dětem. Podle předsedy České psychiatrické společnosti Martina Anderse se prakticky žádný větší psychiatrický kongres kdekoliv na světě neobejde bez podobné výstavy anebo demonstrace.

Protestující upozornili například na růst spotřeby léků na ADHD, tedy poruchu pozornosti s hyperaktivitou. “Zatímco v roce 1997 bylo distribuováno 109.000 denních dávek těchto preparátů, v roce 2007 to bylo už 443.500 a v roce 2017 dokonce 3,8 milionu denních dávek,” citoval z dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv předseda komise Zbyněk Svadba. Odhaduje, že léky nyní užívá asi 10.000 dětí.

Pochod pořádala Občanská komise za lidská práva, která má pobočky v 39 zemích. Podle webu komise ji spoluzaložila Scientologická církev. Prezidentovi kongresu Brunovi Falissardovi adresovali protestující otevřený dopis, kde ho vyzvali k informování rodičů o vedlejších účincích léků a možnostech řešení bez medikace.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2016 tvořily lidé do 20 let desetinu z celkového počtu ambulantně léčených psychiatrických pacientů z celkem asi 640.000. U dětí do 14 let byly nejčastější diagnózou vývojové poruchy v dětství a adolescenci, mentální retardace a neurotické poruchy. V nemocnicích bylo kvůli psychiatrické diagnóze v roce 2016 asi 1000 dětí. Nejčastěji pro poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí, které tvořily asi tři čtvrtiny hospitalizací.

Počet léčených pacientů v ambulantních psychiatrických zařízeních podle věku:

Celkem Podíl pacientů ve věku 0 – 14 let (%) Podíl pacientů ve věku 15 – 19 let (%)
organické duševní poruchy 71.251 0,2 0,2
poruchy vyvolané alkoholem 26.366 0,2 1,2
poruchy vyvolané ostatními psychoaktiv. látkami 18.843 0,4 7,3
schizofrenie 50.220 0,2 1,4
afektivní poruchy 107.506 0,3 1,7
neurotické poruchy 245.887 2,1 3,7
– z toho poruchy příjmu potravy 3580 10,6 33,6
– z toho sexuální dysfunkce 10.495 0,9 2,5
poruchy osobnosti 26.814 0,6 5,0
– z toho patologické hráčství 1375 1,2 3,8
sexuální deviace 3008 2,4 12,3
mentální retardace 22.460 13,1 8,9
vývojové poruchy v dětství a adolescenci 36.099 73,2 22,0
neurčená duševní porucha 1627 6,5 5,7

Zdroj: zpráva Psychiatrická péče 2016 – ÚZIS

van snm