Rada seniorů ČR: Objednávání on-line seniorům brání v přístupu ke zdravotní péči

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 10. 2023

“Pod vlivem covidu jsme získali dojem, že každý se naučil s počítačem a má internet,” uvedla. Mezi muži nad 65 používá internet 47 procent, žen 39 procent. U mladších 74 let bylo uživatelů internetu 56 procent, u starších ale jen 23 procent a většina jsou muži, uvedla Desatová.

Nejčastěji přitom podle Desatové senioři používají internet pro čtení zpravodajství a e-mailů, na mobilu pak posílají zprávy přes WhatsApp. Neznámé služby, jako je právě objednávání k lékaři on-line, pro ně mohou být příliš složité.

Velká část ordinací praktických lékařů za covidu-19 nepřijímala neobjednané pacienty, aby se nepotkávali v čekárnách. Někteří lékaři stejný systém zachovávají i dál, senioři přitom byli dříve často zvyklí dorazit přímo do čekárny.

Složitý je pro některé starší občany i systém elektronických receptů. Za výhodu Desatová považuje fakt, že kromě SMS zprávy a speciálního kódu může lékárna načíst i občanský průkaz.

“Je potřeba na tuto část populace myslet tak, aby nebyli diskriminováni, aby i oni dostali výbornou péči, která je dostupná všem ostatním,” uvedla předsedkyně Rady seniorů ČR. Zároveň doplnila, že u praktického lékaře trvá obvykle návštěva seniora v ordinaci delší čas, ideální je i více než 30 minut.