Rada vlády doporučila ministerstvu zabývat se porodními domy

Autor: Redakce | Zpravodaj | 24. 7. 2018

Praha 25. července (ČTK) – Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila ministerstvu zdravotnictví, aby se zabývalo porodními domy. Oficiálně je legislativa jako místo pro nekomplikované porody pod dohledem porodních asistentek povoluje od roku 2012. Jejich vzniku ale podle rady brání příliš přísné podmínky. Musí mít například vlastní porodní sál jako v nemocnici a lékaře porodníka připraveného zasáhnout do pěti minut. Názory na porodní domy se různí. Lékaři je často odmítají, uvítaly by je porodní asistentky i část rodiček.

Ministerstvo má přezkoumat požadavky, které vyhláška stanoví pro pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny bezproblémové porody. “Současná právní úprava možnost vzniku porodních domů připouští, ale s ohledem na to, že dosud žádný nevznikl, vyvstává potřeba přezkumu právní úpravy,” píše se v doporučení rady, které má ČTK k dispozici. Doporučuje také podpořit pilotní projekt porodního domu pro vyhodnocení bezpečnosti a kvality péče. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Rada doporučuje revizi, případně úpravy zejména podmínek dostupnosti lékaře u porodu do pěti minut a převozu rodičky k případnému císařskému řezu do porodnice do 15 minut, což je méně než zákonem stanovená lhůta pro dojezd záchranné služby. Zakládání porodních domů podle ní komplikuje také povinnost zařídit si porodní sál nebo výčet povinného vybavení. Nejasnosti podle rady panují rovněž kolem toho, jaké léky může porodní asistentka rodičce a dítěti podat.

U každého porodu v porodním domě musí být podle vyhlášky přítomny dvě porodní asistentky nebo porodní asistentka a dětská sestra nebo sestra pro intenzivní péči. Problematická je podle rady povinnost zajistit lékaře. “Dle dosud platného stanoviska České lékařské komory je jedinou zárukou řádného a bezpečného vedení porodu porodní sál, který je vybaven pro stanovení diagnózy a řešení náhle vzniklých komplikací,” píše se v dokumentu. Působení lékaře v porodním domě by proto mohla komora vyhodnotit jako neodborný nebo neetický výkon, za který hrozí lékaři disciplinární postih.

Problematické může být podle rady i začlenění porodních domů do systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Přestože porod jen s porodní asistentkou by měl být podle odbornic levnější asi o dvě třetiny než klasický v porodnici, přítomnost lékaře nebo přistavená sanitka ho mohou velmi prodražit.

V roce 2012, kdy vláda debatu o porodních domech otevřela, se uvažovalo o variantě porodních domů v areálech nemocnic. V Česku bylo před dvěma lety připraveno asi deset projektů porodních domů. Debata o zavedení porodních domů byla v minulosti velmi vyhrocená, lékaři například odešli z pracovní skupiny ministerstva, která se tématem zabývala. Většina lékařů domácí porody odmítá kvůli neúměrnému riziku pro matku a dítě. Varují, že pokud porodů mimo porodnice přibude, stoupne úmrtnost.

Podle porodních asistentek existují studie, které dokládají, že porody vedené asistentkami mají jednodušší průběh, méně často se nastřihává hráz a nemusejí se tak často podávat léky tišící bolest.

Rada vlády pro rovnost žen a mužů je poradním orgánem vlády zřízeným v roce 2001. Její doporučení nejsou pro vládu závazná.

van rot