Rakovina v roce 2040: celosvětově může zemřít o 73 % více lidí než dnes. Odvrátí nepříznivou předpověď nadějný český výzkum v USA?

Autor: Redakce | Zpravodaj | 14. 4. 2019

Praha, 15. dubna 2019 (Dark Side) – Podle propočtů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci mohou onkologická onemocnění v roce 2040 globálně zapříčinit úmrtí 16,4 milionu lidí. Výsledné číslo zohledňuje předpokládaný demografický vývoj a výskyt jednotlivých typů rakoviny. Počet mrtvých by podle IARC měl během nadcházejících 21 let nejvíce narůst u rakoviny prostaty (o 105,6 %) a počet nově diagnostikovaných pacientů nejvíce u nemelanomových nádorů kůže (o 91 %). Uvedená čísla se mohou stát realitou, pokud lidstvo do roku 2040 nevyvine úspěšnější metody léčby nejrozšířenějších nádorových onemocnění nebo nenastane výraznější změna v demografickém vývoji. V USA s rakovinou bojuje nadějný český start-up Machavert. Ten se jako první a jediný na světě připravuje na klinické testy léku, jehož fosfolipidy aktivují takzvané NK buňky, které aktivně napadají a likvidují rakovinu.

Každý 8. muž a každá 11. žena umírá na rakovinu

V roce 2018 podle IARC zemřelo na rakovinu celosvětově 9,5 milionu lidí a 18,1 milionu si vyslechlo diagnózu, že jejich tělo bojuje s některým typem onkologického onemocnění. Hlavními příčinami dosavadního rostoucího počtu odhalených případů rakoviny jsou podle IARC zlepšené diagnostické možnosti, nárůst populace a prodlužování délky lidského života. Skutečnost týkající se zatížení lidstva rakovinou lze shrnout takto: každý 5. muž a každá 6. žena na světě si během života vyslechnou diagnózu rakoviny, každý 8. muž a každá 11. žena na ni zemřou.

Současný stav týkající se České republiky je bohužel ještě horší. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) nádorové onemocnění zasáhne v průběhu života každého 3. obyvatele Česka a každý 4. na něj zemře. V roce 2016 na rakovinu zemřelo 27 261 obyvatel České republiky a diagnózu si vyslechlo 49 000 mužů a 47 000 žen. Nejčastějším nově diagnostikovaným zhoubným onemocněním byly nemelanomové nádory kůže. Právě u nich počítá IARC s největším celosvětovým nárůstem. Počet nových diagnóz by mohl do roku 2040 vzrůst o 91 %. Pozitivní informací je, že v případě včasného odhalení bývá úmrtnost stabilně velmi nízká. Druhý největší očekávaný nárůst by podle IARC mohl zaznamenat maligní mezoteliom – nádor vznikající z buněk pohrudnice (o 81,4 %) a jako třetí rakovina močového měchýře (o 80,3 %).

Nejvyšší úmrtnost způsobuje rakovina plic

Nejvíce mrtvých v rámci onkologických onemocnění má v současné době na svědomí rakovina plic. V loňském roce byla globálně příčinou téměř 1,8 milionu úmrtí a 2,1 milionu lidem tuto diagnózu lékaři nově oznámili. Při setrvávajícím současném vývoji by v roce 2040 mohly na tento typ nádorového onemocnění zemřít přes 3 miliony lidí a nově oznámená diagnóza by se týkala 3,6 milionu mužů a žen. V současné době se polovina nových případů rakoviny plic objevuje u bývalých kuřáků. Po 10 letech nekouření se riziko snižuje na polovinu. Ročně si diagnózu rakoviny plic podle ÚZIS1 vyslechne kolem 6 700 obyvatel České republiky. Většina má již pokročilé stádium, u kterého není léčba úspěšná. Pět let od diagnózy přežije jen 16 % Čechů.

Rakovina prostaty: celosvětově největší očekávaný nárůst úmrtí

Nejvíce varovný vývoj předpokládá IARC u rakoviny prostaty. Ta by si podle predikce mohla v roce 2040 vyžádat o 105,6 % více celosvětových úmrtí, než tomu bylo v roce 2018. Za 21 let by tak mohlo vlivem tohoto onemocnění zemřít kolem tři čtvrtě milionu lidí, oproti loňským 360 tisícům. V roce 2018 byla rakovina prostaty diagnostikována 1,3 milionu lidem po celém světě. Podle IARC by toto číslo mohlo v roce 2040 vzrůst o 79,8 % na 2,3 milionu nových pacientů. Karcinom prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním českých mužů. Druhý nejvíce varovný celosvětový vývoj úmrtí vlivem rakoviny očekává IARC u nádorů močového měchýře. V loňském roce na toto onemocnění zemřelo zhruba 200 000 lidí. V roce 2040 by nárůst úmrtí mohl činit 93,7 %, což by znamenalo kolem 390 000 mrtvých. Třetí nejvyšší možný nárůst úmrtí (o 85,6 %) vidí IARC u maligního mezoteliomu, který zatím není příliš častým onkologickým onemocněním. V roce 2018 na něj celosvětově zemřelo necelých 26 000 lidí, ale v roce 2040 by mohlo toto číslo přerůst 47 000 mrtvých ročně.

Nadějný český výzkum spolufinancovaný státem Colorado

Mezi současné špičkové světové projekty bojující nejmodernějšími výzkumnými metodami s nádorovými onemocněními se v nedávné době zařadil český start-up Machavert, který sdružuje 9 pracovníků. Nadějný tým pod vedením vědce Jakuba Stazsak-Jirkovského získal grant státu Colorado ve výši 250 000 dolarů a v současné době je prvním a jediným vědeckým projektem, který se připravuje na klinické testy léku, jehož fosfolipidy aktivují takzvané NK buňky, které aktivně napadají a likvidují rakovinu. Nový lék se nyní testuje na zvířatech pro posouzeni účinnosti proti různým typům rakoviny. Dále budou probíhat testy na odzkoušení velkokapacitní výroby a také ověření bezpečnosti léku, což by mělo trvat rok a půl. A poté přijde na řadu testování účinků na lidech. Machavert kromě léku postaveného na fosfolipidech pracuje ještě na dalším prototypu léku proti rakovině, jehož objev byl publikován v prestižním odborném časopise Nature. „Moc mě těší vývoj v Machavertu a možnost rozšířit naši aktivitu k dalším velmi slibným způsobům léčby rakoviny. Pevně také doufám, že kombinace našich prostředků dosáhne ještě lepších výsledků, což prokáže ještě vetší potenciál pro použití naší fosfolipidové platformy a hlavně zvýší šance pro mnoho pacientů s rakovinou,“ konstatuje aktuální vývoj výzkumu Dr. Jakub Staszak-Jirkovský, CEO Machavertu.

Všechny užitečné informace na jednom místě

Na českém internetu před pár měsíci vznikl nový informační portál www.jaknarakovinu.cz, který sdružuje širokou škálu informací týkajících se onkologických onemocnění. Návštěvníci zde najdou články o nejnovějších poznatcích současného výzkumu, důležité informace týkající se prevence, příspěvky o tom, jak poskytnout co nejlepší psychickou podporu nemocným a jejich rodinám, a především co dělat, když člověk onemocní zhoubným nádorem. Web je průběžně aktualizován o nová témata, která mohou být pomocnou rukou v boji pacientů s rakovinou.

 

 

Příloha tiskové zprávy – infografika Rakovina a budoucnost lidstva:

Zdroje infografiky: vlastní zpracování magazínu www.jaknarakovinu.cz na základě dat z propočtů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) při Světové zdravotnické organizaci a volně dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).