Retro styl a kytičky potěšily seniorky v GrandParku

Autor: Redakce | Zpravodaj | 7. 3. 2017

Havířov, 8. března 2017 – Seniorky a senioři z havířovského GrandParku dnes oslavili Mezinárodní den žen. „Pro někoho může být tento svátek v dnešní době již zprofanovaný, pro starší lidi je ale důležitý. A zvláště pro seniory a seniorky s diagnózou Alzheimerovy nemoci,“ říká ředitelka domova Renata Vávrová. Podle ní je důležité, aby starší lidé nepřicházeli o své jistoty a působilo na ně co nejvíce podnětů, které jim navodí příjemné vzpomínky z předchozích let.

Právě oslava spojená s mládím a původním zaměstnáním může být podnětem, který dokáže paměť starších lidí, a třeba i těch s Alzheimerovou nemocí, alespoň na určitou dobu „probudit“. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. MDŽ tedy pro klienty GrandParku bylo nejen milou akcí, ale pro některé i terapeutickou aktivitou.

To se ostatně ukázalo i při setkání ve společenské místnosti, kde se seniorky i senioři sešli k „dopolednímu dýchánku“. Zavzpomínali na mnohé oslavy MDŽ – ty největší probíhaly v práci. „Jenže vždycky to oslavovali nejvíce muži, popíjeli, až se opili,“ shodla se většina dam. A pánové pamětníci jim kupodivu neodporovali. Vše se ale neslo v pozitivním duchu, a tak si všichni spolu s chutí a zvesela zazpívali. „To je krásné, dostat k MDŽ kytičku – na poslední oslavě v práci jsem dostala jen tři utěrky,“ povzdechla dojatě jedna ze seniorek, když jí ředitelka domova Renata Vávrová předala, tak jako všem ženám v GrandParku, přání a kytičku.

Odpoledne přijela do havířovského domova oblíbená kapela. Na stolech v jídelně nechyběly retro červené karafiáty a balónková výzdoba, personál domova přišel na oslavu rovněž v retro oděvech. „Já jsem dříve moc MDŽ neslavila, ale v GrandParku se mi líbí, co vše pro nás tady dělají. Přichystali nám občerstvení, vše pěkně nazdobili, úžasně se oblékli do kostýmů, všem ženám dali kytičky – je vidět, že jim záleží na tom, abychom se zde cítili dobře,“ oceňuje Alena Šlégrová.

Dodatečný dárek k MDŽ dostanou v seniorky i senioři v GrandParku ještě v pátek – to jim přijdou předat přáníčka a zazpívat děti z mateřinky, které se setkávají z babičkami a dědečky již pravidelně.

      
 

Domov pro seniory GrandPark Havířov byl otevřen v květnu 2015 a může poskytovat sociální a zdravotní služby až 150 klientům 24 hodin denně 365 dnů v roce. Jako registrované zařízení sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. nabízí GrandPark Havířov služby Domov seniorů, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytovou službu.

Domov seniorů je určen těm klientům, kteří pro překážky snižující jejich soběstačnost již nemohou zůstat sami ve svém přirozeném prostředí.

Domov se zvláštním režimem poskytuje kvalitní, odbornou a individuálně zaměřenou podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění různými typy demence (např. i Alzheimerovou demencí) a kteří nejsou schopni svou nepříznivou životní situaci překonat ani za pomoci osob blízkých nebo terénní služby.

Odlehčovací služba je pobytová služba poskytovaná osobám, převážně seniorům, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a/nebo chronického onemocnění a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.