Riziko kožního melanomu u dětí odhalí moderní digitální dermatoskop

Autor: eliska | Zpravodaj | 29. 1. 2017

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhlo na Dermatologickém oddělení pro děti Fakultní nemocnice v Motole slavnostní předání nového digitálního dermatoskopu, který byl pořízen v rámci sedmého ročníku charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Projekt již každoročně pořádá síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě. Akce se zúčastnil náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, primářka Dermatologického oddělení pro děti FN Motol MUDr. Štěpánka Čapková, ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová a jednatel společnosti ROSSMANN Ing. Vladimír Mikel.

Sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se uskutečnil v září loňského roku ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Díky tomuto projektu Dermatologické oddělení pro děti FN Motol obdrželo 300 000 korun na nákup digitálního dermatoskopu Dermogenius Ultra, který lékařům pomůže zkvalitnit péči o děti s mateřskými znaménky, neboť jim umožní včasné zachycení vyvíjejících se zhoubných nádorů.

Pomocí digitálního dermatoskopu lze hodnotit rizikovost jednotlivých névů, dokumentovat pigmentové névy v počítačovém programu a sledovat jejich vývoj. Díky tomuto přístroji dokážeme již během dětství zachytit rizikovou přeměnu mateřských znamének či počínající stádium melanomu. V dětském věku je včasné zachycení a obecně péče o děti s pigmentovými névy mimořádně důležitá. Proto úzce spolupracujeme také s Klinikou dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol a s Klinikou dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol. V posledních letech se zvyšuje výskyt melanomu nejen u dospělých, ale i u dětí, přičemž třetina melanomů se vyvíjí na základě získaných nebo vrozených pigmentových névů. Rizikové névy lze takto včas operativně odstranit jako prevenci přeměny v kožní nádor, nebo počínající melanom včas operovat a zabránit tak rozvoji dalších stádií tohoto zhoubného onemocnění. Na našem oddělení vyšetříme průměrně 30 dětí s pigmentovými névy týdně, aktivně zveme k vyšetření i sourozence sledovaných dětí. Vyhledáváme při každém vyšetření preventivně rizikové névy i u těch dětí, které jsou u nás sledovány s jinou kožní problematikou,“ říká primářka Dermatologického oddělení pro děti FN Motol MUDr. Štěpánka Čapková.

Další část výtěžku z charitativního projektu ve výši 200 000 korun byla použita na uhrazení výcviku asistenčního psa zlatého retrievera Bastiena pro dítě s těžkým zdravotním postižením. Jeho výcvik zajišťovala společnost Helppes, která pro Bastiena nyní hledá vhodnou rodinu. Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem zvyšovat soběstačnost a sebevědomí. Leckdy se stávají důležitým prostředníkem pro navazování sociálních vazeb a pomáhají k rozvoji řečových schopností.

Za sedm ročníků charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Díky poslednímu ročníku se v rámci projektu vybralo 5 351 628 korun. Kromě FN Motol a organizace Helppes byl letošní výtěžek použit na pořízení přístrojů pro FN Brno a FN Královské vinohrady, na podporu organizace DEBRA ČR a uhrazení rekonstrukce zahrady organizace Modrý klíč o.p.s. Více informací o podporovaných projektech na http://www.rossmann.cz/detsky-usmev/2016/o-projektu/.

 

Kateřina Smolíková
PR consultant
Tel: +420 731 348 155
Email: katerina.smolikova@allmedia4u.cz
 

Drogerie parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 600 prodejen a zaměstnává téměř 51 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 131 prodejen s více než 750 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Pomáhá především formou přímé podpory sociálně slabým rodinám, které pečují o handicapované děti. Podporuje také organizace starající se o osamělé či handicapované děti. Nadace provozuje Linku právní pomoci a organizuje osvětové kampaně na podporu ochrany dětí. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou a super specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech, a to formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Ambulantně ošetří více jak 750 tisíc pacientů, na lůžku přes 70 tisíc pacientů za rok. V současnosti má přes 5 000 zaměstnanců. Více na www.fnmotol.cz.