S jizvami po popáleninách pomůže revoluční cévní laser

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 2. 2017

27. února 2017

Ve čtvrtek 23. února 2017 proběhlo na Klinice popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady slavnostní předání revolučního cévního laseru V-Beam Perfecta, který byl pořízen v rámci sedmého ročníku charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Projekt každoročně pořádá síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě. Akce se zúčastnil ředitel FN Královské Vinohrady Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, přednosta Kliniky popáleninové medicíny MUDr. Robert Zajíček, Ph.D., ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová a jednatel společnosti ROSSMANN Ing. Vladimír Mikel. Projekt přišly podpořit i známé osobnosti Markéta Sluková, Michal David, Sámer Issa a Martin France.

Sedmý ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv proběhl v září loňského roku ve všech prodejnách drogerie parfumerie ROSSMANN. Právě díky tomuto projektu obdržela Klinika popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady částku 2 100 000 korun na nákup cévního laseru
V-Beam Perfecta
, který lékařům pomůže zkvalitnit péči o dětské pacienty s popáleninami.

U dětských pacientů je schopnost regenerace popálené kůže lepší než u dospělých, daň, kterou si tento hojivý potenciál vybírá, je ve výskytu nežádoucí odchylky jizevnatého hojení – vytváření hypertrofických jizev (nevzhledné, červené, svědící a bolestivé jizvy). V ráně probíhá novotvorba vaziva, které nepřiměřeně roste, vytváří nepravidelné a chaoticky uspořádané snopce, které jsou velmi dobře prokrvené. Laser V-Beam Perfecta je schopen spálit nově vznikající cévy, redukuje jejich tvorbu, což vede ke zlepšení kvality výsledné jizvy. Novotvořené cévy se podílí na nepříjemných doprovodných jevech, jako je bolestivost a svědění. Díky laseru jsme i my nyní schopni u popálených pacientů laserovým paprskem pozitivně ovlivňovat léčbu hypertrofických jizev, která byla doposud dostupná na Popáleninovém centru FN Ostrava. Celá léčebná procedura se u pacienta obvykle opakuje 4 až 6x do roka v pravidelných intervalech dle klinické odpovědi. Na naší klinice je ročně hospitalizováno kolem 300 dětských pacientů a velké množství dětí je léčeno ambulantně. Cílem naší práce není jen zahojení popálené kůže, ale hlavně co nejlepší funkční a kosmetický výsledek v dlouhodobém horizontu. Navíc se snažíme našim pacientům a jejich rodinám poskytnout také komplexní psychosociální podporu, aby se dokázali co nejdříve zapojit do normálního života,“ říká přednosta Kliniky popáleninové medicíny MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.

Další část výtěžku z charitativního projektu ve výši 300 000 korun byla použita na dokončení úprav zahrady pro klienty organizace Modrý klíč o.p.s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. „Obdržené finanční prostředky jsme použili na dokončení rekonstrukce zahrady, na které se díky tomu mohou všichni naši klienti scházet. Bylo potřeba předělat celý prostor na bezbariérový, vyměnit rozbitou dlažbu pro bezpečnou chůzi klientů s omezeními v pohybu a upravit pódium, které slouží pro kulturní akce. Pro klienty s těžkým postižením se nám podařilo vybudovat prostor s gumovou dlažbou, kde se tak mohou bezpečně pohybovat. Celkové využití zahrady je tedy velmi multifunkční,“ uvádí Milana Remarová, ředitelka organizace Modrý klíč o.p.s.

Za sedm ročníků charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 korun. Díky poslednímu ročníku se v rámci projektu vybralo 5 351 628 korun. Kromě FN Královské Vinohrady a organizace Modrý klíč o.p.s. byl výtěžek použit na pořízení přístrojů pro FN Brno a FN Motol. Dále na podporu činnosti organizace DEBRA ČR a výcvik asistenčního psa Bastiena, který zajistila obecně prospěšná společnost Helppes. Více informací o podporovaných projektech na http://www.rossmann.cz/detsky-usmev/2016/o-projektu/.

 

Drogerie parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích více než 3 600 prodejen a zaměstnává téměř 51 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 131 prodejen s více než 750 zaměstnanci. Více informací naleznete na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Pomáhá především přímou podporou sociálně slabým rodinám, které pečují o handicapované děti. Podporuje také organizace starající se o osamělé či handicapované děti. Nadace provozuje Linku právní pomoci a organizuje osvětové kampaně na podporu ochrany dětí. Více informací naleznete na www.nasedite.cz.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) je vysoce specializovaným zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči v téměř celém rozsahu medicínského spektra pro své spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10, v některých oborech i pro pacienty z celé Prahy, východních Čech a v případě popálených pacientů z celých Čech. Více informací naleznete na www.fnkv.cz.

 

Kateřina Smolíková
PR consultant
Tel: +420 731 348 155
Email: katerina.smolikova@allmedia4u.cz